Офсетний друк

СКЛАДАЛЬНО-ДРУКАРСЬКІ ЦИФРОВІ СИСТЕМИ

У травні 1988 р. в Бельгії було засновано виробництво з розробки, а потім і виготовлення друкарських пресів для випуску повнокольорової тиражної поліграфічної продукції без використання проміжних фото­форм і пластин. Друкарський модуль «XEIKON» поклав початок класу пристроїв цифрового ролевого друку, які представлені сьогодні провід­ними виробниками світу. Це преси «Xeikon», «Chromapress» («Agfa»), «Digipress» (BARC), «InfoColor 70» (IBM). Особливу конфігурацію лінії для етикетного виробництва на базі подібного преса пропонує датська фірма «Neilpeter». На виході поява ще одного постачальника друкарських пресів — фірми «Xerox» з модулем «DocuColor 70».

Якщо такі системи, як «Kameron», об’єднують в єдине ціле процеси від друкування до виведення готової продукції, то цифровий друк поєднує всі додрукарські процеси і безпосередній друк у машині до виведення готових відбитків, сформованих у вигляді стопи, брошури, часто з перфо­рацією, нумерацією та іншими формами післядрукарського оброблення й оформлення продукції.

Суть цифрового друку полягає в тому, що інформація, яку треба тира­жувати, надходить в друкарську машину (на ФЦ) безпосередньо від ком­п’ютерів автоматизованих складально-формних комплексів. Таким чином, відпадає потреба у багатоопераційних трудомістких процесах виготовлення фотоформ, друкарських форм, здобуття пробних відбитків, коректури тощо.

Є дві схеми цифрового друку, які суттєво різні. За першою схемою інформація на ФЦ (друкарській формі) машини може змінюватися відпо­відно до потреби кожного друкарського циклу (за форматом і змістом). За другою схемою на ФЦ закріплюють фактично традиційну (незмінну) форму, яку використовують для друкування всього тиражу. Один із варі­антів технології друкування продукції зі змінною інформацією розроб­лено фірмою «AM graphic» (США). У друкарській машині використано конструктивні елементи PPM змінного формату ВС 1220 фірми «ГАРРІС».

Для створення електрографічного зображення, яке під час друкування продукції може змінюватися, друкарська секція машини агрегатується з додрукарською системою «Digirlus» фірми «AM Graphic», в якій викори­стовуються програми «Aldus» та «Ventura».

Машина призначена для друкування книжкової продукції, чеків, нес­кінченних формулярів, нанесення штрихових кодів та адрес. На ній здій­снюються також поперечна перфорація, поздовжнє розрізування й висі­кання продукції. Максимальна ширина паперу — 20 дюймів (508 мм), швидкість друку — 90 м/хв. Машина може працювати в різних техноло­гічних варіантах—з рулону на рулон, з рулону—на виведення у вигляді «гармошки» чи аркушів. Роздільна здатність відбитків дорівнює 118 см-1. Друкування може здійснюватись двома фарбами з одного боку паперової стрічки, або однією фарбою з обох боків. Машина має дві друкарські електрографічні секції, в яких застосовуються рідкі тонери з пігментами, що містяться у фарбах офсетного друку. Фірма постачає тонери чорного, червоного та блакитного кольорів. Кожна друкарська секція може задруковувати до 25% площі відбитка. Слід зазначити, що якість відбитків за цією технологією дещо поступається офсетним.

У проекті «Gutenberg-2» фірми «ХМХ Корп.», створеному на базі цифрових даних, у друкарській машині на спеціальну поверхню ФЦ з мікрочашковою структурою подаються змінні електричні заряди, які забезпечують притягування фарби відповідно до оптичних характе­ристик вихідного зображення. Роздільна здатність — 500 точок/дюйм, але кожна з точок може мати ЗО градацій. Система забезпечує задовільне відтворення кольорового зображення, але для високоякісного друкування цієї роздільної здатності недостатньо.

Для друкування на PPM «Gutenberg-2» використовується спеціальна двокомпонентна термопластична фарба. На машині може бути чотири чи більше ФЦ, кожен з яких призначається для окремої фарби. Довжина твірної кожного циліндра — 1 м, а діаметр — 31,7 см. Для друкування на машині можуть застосовуватися різноманітні матеріали — від паперу і картону до алюмінієвої фольги.

Растрова сторінка зображення в оцифрованому вигляді подається з комп’ютера в друкарську машину з дуже великою швидкістю (2 ГГц для кожної фарби). Для введення в машину даних розроблено систему, сумісну з мовою PostScript опису сторінки. Оскільки дані, що стосуються відтворюваного зображення, можуть поновлюватися на кожному оберті циліндра, на машині можна друкувати продукцію будь-якої довжини, зокрема й рекламу завдовжки в сотні метрів.

Фірма «MAN-Roland» запатентувала нову систему, в якій друкування офсетним способом також здійснюється без традиційних друкарських форм.

Формний циліндр друкарської машини покрито спеціальним пласти­ком, гідрофільність та гідрофобність якого змінюються під дією електрич­ного струму. Всередину ФЦ вмонтовано мікропроцесори, з’єднані із системою додрукарського оброблення, які керують електродами, що змінюють властивості пластика. Це здійснюється під дією електричного струму, який виникає при нанесенні на циліндр електроліту спеціальним валиком.

Швейцарська фірма «Digital Systems» розробила друкарську машину «Print-Robot», що працює за принципом магнітографії. Як і в попередній системі, тут немає традиційної друкарської форми. Погрібне зображення генерується комп’ютером на поверхні намагніченого циліндра, перено­ситься тонером на ЗМ і фіксується на ньому 14 випромінюванням. При друкуванні роздільна здатність досягає 94 см-1. Обладнанням керує комп’ютер від локальної мережі або міні-ЕОМ. Передача даних, що підлягають розмноженню, може здійснюватись за допомогою дискети, магнітної стрічки, безпосередньо через локальну мережу чи за допомогою центральної ЕОМ. На обладнанні можна друкувати як етикетки, так і Ідентифікаційні штрих-коди. Ширина ЗМ — 40 см, а його маса—40...240
г/м2. Швидкість друку — 20 м/хв. Машина може працювати як на рулонному, так і на аркушевому матеріалі. На виході з машини можна здобувати продукцію з рулонним, аркушевим виведенням, а також стрічку, сфальцьовану «гармошкою». Можливе приєднання пристроїв бічної перфорації, висікання, ламінування, поздовжнього й поперечного перфорувань, поздовжнього розрізування.

До складально-друкарських цифрових систем належать машини «E-Print 1000» фірми «Indigo» (Ізраїль), DCP1 фірми «Xeikon» (Бельгія), «Quickmaster DI 46-4» та «Speedmaster 74-DI» фірми «Heidelberg», «Chromapress» фірми «Agfa» (Німеччина) та ін.

У гл. 6 було розглянуто принципові схеми та загальний вигляд цифрових аркушевих офсетних машин фірм «Heidelberg», КВА, «MAN Roland» та ін.

Із розробкою цифрової аркушевої офсетної машини «74 Karat» (див. рис. XXV, в на кольоровій вклейці) з форматом 52x74 см (максимальна продуктивність 10 тис. відбитків/год) фірми «KBA-Planeta» і «Scitex» пропонують для друкування невеликих тиражів у чотири фарби нові високопродуктивні засоби виробництва. Незважаючи на те, що машина «74 Karat» обслуговується одним оператором, повне переналагодження її на нове замовлення (автоматична зміна форм, лазерне експонування форм у машині та змивання) займає близько 1,5 хв і завдяки короткому ФА машина «74 Karat» відкриває нові перспективи для зростаючого ринку багатофарбової продукції.

У цифровій системі DCP-1 (від Digital Color Press) фірми «Xeikon» (Бельгія) також використовується принцип електрофотографії. Прин­ципову схему електрографічної системи цифрового друку «Xeikon Digital Color Print» (DCP-1) фірми «Xeikon» показано на рис. 10.2.

СКЛАДАЛЬНО-ДРУКАРСЬКІ ЦИФРОВІ СИСТЕМИ«Xeikon DCP-1» складається з двох модулів: друкарського та електронного керування. Машина друкує продукцію одночасно у вісім фарб (4+4) на рулонному матеріалі завширшки до 32 см.

Інформація, що має друкуватися, у вигляді PostScript-файлів після растру - вання записується одночасно на всі ФЦ. Вони виготовлені з алюмінію і покриті тонким шаром фотопровідника, який зазда­легідь заряджають за допомогою коронного розряду під напругою 3000 В. Під час обертання циліндра на заряджений шар проеціюється растрове зображення задопо - рис. 10.2. Принципова схема елект - могою маТрИці із 7424 СВІТЛОДІОДІВ, керо - рографічної системи цифрового дру - , „ ^

Ку «Xeikon Digital Color Print» (DCP - ваних комп’ютером, КОЖНИИ З ЯКИХ МОЖЄ і ) фірми «Xeikon»: і — зарядний забезпечити 16 градацій світла, пристрій; 2 експонувальний Заряджені частинки кольорового то - пристрій; 3 — проявний пристрій; 4 .

— паперова стрічка; 5 —- пристрій неРа ПІД ДІЄЮ електричного ПОЛЯ пере­дня очищення циліндра носяться на циліндр (ДЕф), а звідти — на

Папір. На останньому етапі циліндр очи-щаєгься від незначних залишків тонера, і весь цикл повторюється знову

Машина може працювати в режимі змінної інформації. Після друкування паперова стрічка може змотуватися в рулон або розрізатися на аркуші.

У складально-друкарській цифровій системі «E-Print 1000» фірми «Indigo» на відміну від попередніх використовується принцип електро - фотографії з рідкими фарбами, що забезпечує підвищення роздільної здатності відбитків.

Принцип дії системи «E-Print 1000» ілюструє рис.6.30. «E-Print 1000»

— це аркушева багатофарбова машина (4+4) формату A3, яка може друкувати продукцію металізованими, флуоресцентними і магнітними фарбами. Після друкування передбачено можливісь підбирання й фальцювання продукції із змінною чи сталою інформацією.

У складально-друкарській цифрові системі «Chromopress» фірми «Agfa» підготовка інформації (зображення) для виведення на ФЦ машини здійснюється за такою схемою. У кожну друкарську секцію вмонтовано лазерну систему записування друкарської форми на пластині для офсету без зволоження («сухий» офсет).

Вихідна інформація тонових зображень (в кодах TIFF), графічна інформація (в кодах TIFF або в кодах «PostScript» у захисній оболонці) і текст (в кодах ASCII) перетворюються в коди «PostScript», а потім побітно-растровим процесором (РШом) переводиться в таблицю побіт - ного розкладу зображення, розподіляється на всі чотири друкарські секції і записується на форми.

Формна пластина складається з лавсанової основи завтовшки 0,2 мм, шару алюмінію завтовшки 0,04. ..0,05 мкм та верхнього силіконового покриття завтовшки 15 мкм, яке не сприймає друкарську фарбу і дає змогу друкувати без зволоження. Форма виготовляється за допомогою гравірування (випалювання) ДЕФ на поверхні ФЦ, одночасно 16 проме­нями 14 діодного лазера на кожній формній пластині, відкриваючи поверхню лавсану, яка добре сприймає фарбу.

Для друкування продукції використовують ті самі фарби, що й при офсетному способі друку без зволоження.

Виставка «Drupa-2000» у друкарському секторі виявилася свого роду парадом цифрового друку. Нині, наче правилом поганого тону, ознакою відставання в технологіях, конкурентоспроможністю є відсутність у роз­робках друкарських цифрових систем.

Ринок цифрового друку за останній час значно збільшився і за про­гнозами провідних спеціалістів поліграфічної галузі зростатиме висо­кими темпами і надалі.

Фірма «Heidelberg» на виставці «Drupa 2000» представила дві циф­рові офсетні друкарські машини: чотирифарбову QM-46-4 і шести фар­бову «Speedmaster 74-6-P+LDI» з переворотом та лакувальною секцією, а також цифрові машиНи «Digimaster 9110» та «NexPress 2100» (спільного виробництва з «Ecstman Kodak Company», формат АЗ+, але не сухий офсет, а для ринку машин з електрографічним способом нанесення фарб).

Фірма «Agfa» представила на стенді також цифровий друк — нову машину «Chromapress SCi» та «апгрейд» до програмного забезпечення «Intellistream 2.0» і «Personaьser-X2.1» для друку змінних даних та пер­сонал ізації документів.

Фірма «MAN Roland» представила цифрову офсетну машину «Dico Web», доведену до конкретної реалізації від часів «Drupa 95» (де вона була представлена як дослідний зразок). Для створення друкарської фор­ми безпосередньо в машині від сигналу, що йде через RIP від графічної станції, застосовано спосіб термоперенесення, за допомогою якого на формі протягом 2 хв створюється зображення роздільністю до 3200 то­чок/дюйм. За 3 хв зображення може бути змите спеціальною рідиною і форма стає новою. Витримує така форма тираж до 40 тис. відбитків. Автори цієї машиНи називають її «справжньою» офсетною друкарсь­кою цифровою машиною.

Швейцарська фірма ОСЕ експонувала на своєму стенді ролеву циф­рову друкарську машину «DemandStream 8090web».

Фірма КВА представила цифрову чотирифарбову машину сухого офсеїу «74 Karat». Створено її в дочірній фірмі «KBA-Karat Digital Press» для малих і середніх тиражів. Машина може друкувати з продуктивні­стю 10 тис. відбитків/год форматом 520x740 мм із лініатурою понад 200 ліній/дюйм.

Американська фірма «ABDICK» представила цифрову машину «A. B.Dick Colour» з максимальним форматом друку 308x437 мм швид­кістю 2000 чотирифарбових відбитків за годину і ціною в 300 тис. німець­ких марок.

Компанія «CreoScitex» представила цифрову машину «VesaMark Business ColorPress» для друку продуктивністю 2000 сторінок за хвили­ну в колірній системі CMYK із можливістю 100 % варіантності в кож­ному новому роздруку.

Фірма «Dainippon Screen» на своєму стенді серед найновіших розро­бок пропонувала цифрові друкарські машини: для чорно-білого швид­кісного друку («ріпує» і друкує 200 сторінок формату A3 за хвилину)

— машину «True Press V200»; уже відому раніше, але вдосконалену но­вим освітлювачем «on-press» чотирифарбову машину «True Press 544» формату ВЗ, а також цілком нову розробку зі швидкістю друку 8000 ар­кушів формату В2 за годину — машину «True Press 744».

Фірма «Xeikon» на цьогорічній дюсельдорфській виставці порівня­но з минулою продеменструвала відчутний поступ. Низка її машин роз­ширилася, властивості вдосконалися. Було представлено шість конфі­гурацій машин із різними ринково-виробничими завданнями: малі — «Xeiken 918CF» (для друку бланків, формулярів, технічної документації), «Xeikon Vary Press» (ролева широкоформатна машина для друку кни­жок і брошур), «Xeikon 7000» (для друку малоформатної кольорової рек­ламної продукції); середню — «Xeicon CSP 320D» (для кольорової про­дукції, перша аркушева машина «Xeikon») і великі — «Xeikon DCP 320D», «Xeicon DCP 500D».

Фірма «Ryobi» представила свою нову розробку — цифрову повно - форматну друкарську машину 3404DI. Поява цієї машини стала повного несподіванкою для фахівців, адже 3404DI має характеристики, які за низкою показників випереджають аналогічну продукцію багатьох фірм - конкурентів. Найбільший подив викликають, насамперед, час, потрібний для налагодження машини (лише 10 хв), а також висока якість повно - фарбового друку за максимально можливої роздільної здатності 2540 точок/дюйм (лініатура — 200 ліній/дюйм). Цю машину розроблено фірмою «Ryobi» у співробітництві з провідною компанією в галузі циф­рових технологій «Presstek» (США).

Машина «Ruobi-DI» має в одному пакеті вбудований багатопроме - невий лазер «Fire Power» (остання розробка «Presstek»), лазерний привід та електроніку, що забезпечує бездоганну передачу зображення безпосе­редньо з комп’ютера. В машині використано унікальну систему форм­них циліндрів подвійного діаметра, які забезпечують точне позиціювання форм (по дві на кожному циліндрі). Дві рухомі головки багатопромене - вого лазера (по одній на кожному подвійному формному циліндрі) фор­мують лазерні цятки безпосередньо на формі; при цьому руйнується верхній силіконовий шар, утворюючи готову до друку форму. Викорис­тання системи багатопроменевого лазера і висока швидкість обертання формних циліндрів (18 000 об/год) дають змогу підготувати комплект форм для повнофарбового друку за 5,5 хв (за роздільної здатності 2540 точок/дюйм) або за 2,5 хв (за роздільної здатності 1270 точок/дюйм).

У машині «Ryobi DI» застосовано метод сухого офсету, використову­ються форми рулонного типу «REARLdryPlus», що не потребують зво­ложення. Рулони форм укладаються у спеціальні заглиблення у форм­них циліндрах. Механізм автоматичної подачі форм з високою точністю розміщує їх на циліндрах. Перед виготовленням нової форми викорис­тана намотується на приймальну вісь. Зображення наноситься лазером на закріплену форму, яка протягом усього процес}' друкування залишаєть­ся нерухомою, забезпечуючи високий рівень суміщення фарб. Крім того, машину «Ryobi 3404 DI» обладнано низкою систем, що повністю авто­матизують процес друкування та обслуговування. Це: автоматичне змивання фарбових валиків; автоматичне змивання офсетного та друкарського циліндрів; система автоматичної зміни форм з рулонів, розміщених усередині формних циліндрів (28 форм у рулоні);

Система авоматичного регулювання подачі фарби у повній відповід­ності з зображенням, що дає змогу здобувати якісні відбитки майже без утрат на суміщення (два-три відбитки);

Форми « PEARLdryPlus», що не потребують зволоження (метод сухо­го офсету).

Офсетна машина «Ryobi-DI» має планетарну V-подібну систему роз­міщення циліндрів. Формний та офсетний циліндри — подвійного діа­метра. Така конструкція забезпечує точне розміщення форм, точне про­ходження аркушів паперу. «Ryobi 3404 DI» досить компактна машина

— її габаритні розміри відповідають розмірам двофарбової машини.

1500... 1700 1270/150 2540/200 340x460 90x100 330x450 0,06...0,3

3130x1800x1680

4500

подпись: 1500... 1700 1270/150 2540/200 340x460 90x100 330x450 0,06...0,3
3130x1800x1680
4500
Кількість друкарських секцій, шт. Швидкість друку, відбитків/год Роздільна здатність, точок/дюйм (лініатура растра, ліній/дюйм) Максимальний розмір аркуша, мм Мінімальний розмір аркуша, мм Максимальний розмір зображення, мм Товщина паперу, мм Габаритні розміри, мм Маса, кг

Уже розпочато серійне виробництво машин «Ryobi 3404 DI», а їх перші поставки були заплановані на грудень 2000 р.

Нижче наведено технічну характеристику машини «Ryobi 3404 DI».

На виставці «Drupa 2000» фірмою «Indigo» було продемонстровано нову лінію «Series2», яка поряд із підвищенням продуктивності до 8000 повнофарбових відбитків формату A4 за годину (272 кольорові сторінки за хвилину!) забезпечує найнижчу собівартість відбитка для цифрових друкарських машин. На відміну від звичайних офсетних друкарських машин у машині «Indigo» використовується одна друкарська секція для друку повнофарбового зображення з використанням до семи кольорів одночасно. В лінії «Series2» можна змонтувати додаткові секції для підви­щення її продуктивності.

Машина «Indigo Series2» містить такі моделі:

«UltraStream 2000» — односекційну аркушеву машину;

«UltraStream 4000» — двосекційну аркушеву машину підвищеної про­дуктивності (друга секція задруковує другий бік аркуша після перево­роту);

«Publischer 4000»—двосекційну рулонну машину з можливістю дво­бічного друку;

«Publischer 8000» — чотирисекційну ролеву машину з можливістю двобічного друку підвищеної продуктивності.

Крім того, було продемонстровано цікаві новинки:

«К15 Digital» — друкарську машину для повнофарбового друку на компакт-дисках і машину DVD із продуктивністю 6000 дисків за годину,

«Ebony» — одноколірну машину з можливістю чорно-білого друку персоніфікованих даних із продуктивністю 136 сторінок за хвилину, яка може бути вдосконалена до повноформатного варіанта.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.