Офсетний друк

Рисунки

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3)

Рисунки

Виробничо-

Інформаційна

Система

Рис. XXXV. Узагальнена схема системи «Data Control»

Рисунки

30 -

подпись: 30 -

Рисунки

Рис. III. Сушильні пристрої «Ecoweb» (а), «Ecotherm» (б) фірми «Heidelberg» та споживання ними газу порівняно зі звичайним сушильним пристроєм (в)

Б

Рис. IV. Схема аркушепередавального пристрою фірми «Heidelberg»: а - традиційна передача аркуша між секціями; б - передача аркуша в режимі двобічного друку

Рисунки

Рис. V. Схема використання аркушеперевертального та аркушепередавального пристроїв при проведенні аркушів між друкарськими секціями

Рис. VI. Система захоплювачів ДЦ 4

Рисунки

Ф Рис. VII. Механізм закріплення офсетного ГП Рис. VIII. Позиціювання форми у друкарсь­кій секції системи «Autoplate» 4

Р

0?е0ЕКЄо"отіс Аи‘°”а«оп 6гзяЕС - шформдц^

Рисунки

РисункиРис. IX. Схема дистанційної діаг­ностики й усунення неполадок «КВА Зепгівігопіс» (а) та система термо­регуляції трьох розкочувальних ци­ліндрів (б) машини «КВА Иарісіа 74»

Рисунки

Рис. X. Загальний вигляд машин «Roland 700» (а) і «Roland 900» (б) фірми

«MANRoland»

Рисунки

І

подпись: і

Рис. XI. Принципова схема чотирифарбової цифрової машини «Quickmaster DI-46-4» фірми «Heidelberg»

Рис. XII. Принципова схема друкарської секції цифрової машини «Speedmaster 74DI» фірми «Heidelberg»

Рисунки

А

Рисунки

РисункиРис. XIV. Принципові схеми машини «ІЧуоЬі 3200 РКА» (а) та «НуоЬі 3200 РМХ» (б) японської фірми «Г? уоЬі»: 1 - ФЦ; 2 - ОЦ; 3 - пристрій для подачі паперу; 4 - механізм для подачі друкарських форм з алюмінієвої фольги на ФЦ

Рисунки

Рис. XV. Принципова схема чотирифарбової друкарської машини «Ryobi 3304Н»

Рисунки

Рис. XVI. Схема розташування циліндрів і проходження аркуша вздовж чотирифар - бової друкарської машини «КуоЬі 3304Н» (а) та П загальний вигляд (б)

Рисунки

Рис. XVII. Загальний вигляд офсетних АРМ фірми «Mitsubishi»: a-3F5; б-6F-5;

В - 3FR-8

Рисунки

Рис. XVIII. Загальний вигляд шестифарбової офсетної АРМ 6Н-6 серії Р (а) та вось - мисекційної РРМ Ь1100 серії Ь (б) фірми «МіІвиЬівІїі»

Рисунки

Рис. XIX. Загальний вигляд офсетних АРМ фірми «Натасіа»: а-«Натасіа Н234»; б - «Натасіа ПШ34-М»: в - «Натасіа С252Е»

Рисунки

Рис. XX. Загальний вигляд японської офсетної АРМ «Натасіа В252»

Рисунки

Рисунки

Рисунки

Рис. XXII. Загальний вигляд офсетних АРМ чеської фірми «АсіавЬ: а - «Агіазі ОошіпапІ-516А/526АР»; б-«Агіазі І)отіпагП-856Р»

ЇіЛ

Рисунки

Рис. XXI. Загальний вигляд офсетних АРМ чеської фірми «Adast»: а - «Adast Romajor-314»: б - «Adast Dominant-746»

Рисунки

Рис. XXIV. Загальний вигляд 64-сторінкової журнальної друкарської машини «КВА Compacta 818» (а) та 48-сторінкової журнальної друкарської машини «Sunday 4000»

(б) фірми «Heidelberg»

Рисунки

Рис. XXIII. Загальний вигляд рулонних установок, розроблених фірмою «Heidelberg»: а - моделей SH 40, 45,50 ВО;

Б - моделей FMR, CS

Рисунки

Рис. XXVI. Схематичне зображення друкарських секцій фарбовістю 4/1 (а) та 4/2 (б) газетної машини «Mercury Y і V30» фірми «Heidelberg»

Рисунки

Рисунки

Б

Рис. XXV. Загальний вигляд новітніх друкарських машин фірми КВА: а - «КВА Compacta 213»; б - цифрової чотирифарбової АРМ «КВА Karat 74»; в - баштової газет­ної ротації «КВА Cortina»

Спектрограма

Джерело світла

подпись: джерело світла

Відбиток

подпись: відбиток РисункиНм 730 нм

Сферичне дзеркало

Світловід

подпись: сферичне дзеркало
світловід
Фотодіоди

Дифракційні

Грати

Рис. XXVIII. Принцип дії пристрою СРС-21

Рисунки

A

Газетний друк

X lliliii't L' 1 II А

H..................... ............. .... 43,2м__________________ ; ,_ , .._ .

Газетний друк

ST

Ul ІГі

35.В м

1

Друк комерційної продукції з гарячим сушінням

І

І АІІ п Lffl

28,2 м

Б

Рис. XXVII. Загальний вигляд офсетних АРМ: а - «Orient» фірми ТРН; б - «Mercuiy» фірми «Heidelberg»

Товщина

Фарбового шару Контур

Рисунки

Відбиток

Дозувальний фарбовий ящин

Ширина смуги фарби

«Олина для подачі фарби по зонах

Рисунки

Дозування фарби відповідно до площі,

Строю СРС-з 1 (4 ф (а) та загальний вигляд при-

Рисунки

0@ЕО

Рисунки

Рис. XXIX. Зовнішній вигляд пристрою СРС-22 (а) та відбитки, промарковані за його допомогою (б): І - екран дисплея: 2 - СРС-22: 3 - підставка

Рисунки

Рис. XXXII. Схема одного з варіантів системи «Data Control* (а) та магнітна карта для запису замовлень (CPC-карта) (б)

Стояк датчиків

Рисунки

Люмінесцентні лампи ВиміРювальне

Друкарська пластина

Датчики

подпись: датчики

Світлофільтр

подпись: світлофільтрПристрій для розщеплення променів (напівпрозоре дзеркало)

Рис. XXXI. Схематичний поперечний розріз вимірювальної балки (а) та заверстане зображення на екрані дисплея по

Фарбових зонах (б)

Рисунки

А

Рисунки

Б

Рис. XXXIV. Економія часу і паперу при використанні СРС-32 (а) та пристрій СРС-42 для контролю суміщення фарб у друкарській машині (б)

Б

Рисунки

Prepress Interface CPC 32 - CIP3

Електронний монтаж сторінок

A

Рисунки подпись: a

Рисунки

Prepress Interface CPC 32 - PS

PostScript

Електронний монтаж сторінок

Рисунки
Рис. XXXIII. Схеми реалізації CPC-32-CIP3 (а) і CPC-32-PS (б)

Рис. II. Зміна температурного режиму ФА залежно від тривалості друкування тиражу

[1] Рейбер (від німецького слова reiben — терти) — це дерев’яний брусок із заокругленим ребром, що має радіус загострення 4...S мм, який слугус для одержання відбитків з літографського каменю.

[2] Зазначимо, що під час роботи з паперовим аркушем, довжина якого не перевищує 340 мм, він має подаватися лише широким боном.

Офсетний друк

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua