Офсетний друк

ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ТА ДОПОМІЖНЕ ОБЛАДНАННЯ ОФСЕТНОГО ВИРОБНИЦТВА. ОЗДОБЛЮВАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ

Часто буває недостатньо тільки надрукувати продукцію, а пізніше виконати всі необхідні брошурувально-палітурні рботи для того, щоб книга, журнал, проспект, буклет, календар, різні пакувальні засоби тощо мали б свій остаточний вигляд і вважалися б закінченою продукцією. У поліграфічному виробництві є ще цілий ряд процесів, які дають змогу значно поліпшити товарний вигляд друованої продукції, надати їй нових споживчих якостей, поліпшити оформлення високоякісних видань. До таких процесів належать лакування, бронзування, припресовування плівки, друкування металізованими фарбами, горяче тиснення фольгою, блінтове тиснення, висікання, перфорація та ін. Особливо висока потреба в оздоблювальних технологіях у виробництві картонного пакування, етикеток та різноманітної рекламної поліграфічної продукції.

Процеси оздоблювання друкованої продукції останнім часом дістали свого подальшого розвитку завдяки новим матеріалам, а також облад­нанню для їх використання. Різні способи оздоблювання можуть викону­ватися самостійно або в поєднанні один з одним, що дає змогу урізнома­нітнити оформлення поліграфічної продукції. Для підвищення якості масової видавничої та пакувальної продукції слід упроваджувати у виробництво нові технологічні процеси і високоякісні матеріали, автома­тизацію трудомістких операцій та нові способи оздоблювання полігра­фічної продукції.

Сьогодні, коли якість багатофарбового друку на більшості підпри­ємств досягла високого рівня, багато виробників поліграфічної продукції вважають впровадження й розвиток на своєму виробництві оздоблю­вальних процесів одним із основних шляхів для підвищення конкурентно-спроможності на ринку поліграфічних послуг.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.