Офсетний друк

ДРУКАРСЬКО-ОБРОБНІ ЛІНІЇ

На даний час у зарубіжній практиці використовують три типи дру­карсько-обробних ліній(ДОЛ), які різняться способом друку і будовою друкарських секцій. Високий спосіб друку застосовується в ДОЛ «Сате - ron-Scheridan», яка була створена в США і знайшла широке використання в різних країнах світу. В лінії «МопЬоок» (Англія) застосовується офсетний спосіб друку. ДОЛ «Book-of-matek» (Швеція) була створена для друкування продукції високим способом, а нині випускається в офсетному варіанті.

У лінії «МопЬоок» дві великоформатні офсетні друкарські машини об’єднано в одну систему з підбирачем блоків. Кожна з машин працює із свого рулону' і має самостійні пристрої для розрізування паперової стрічки на смуги, фальцювання та відрізування зошитів за форматом. Готові зошити з обох машин надходять у підбирач, який комплектує книжковий блок. Така система дає змогу змінювати швидкість однієї з друкарських машин у кратному відношенні до швидкості іншої, завдяки чому можна варіювати не лише шириною паперу, а й обсягом видань, причому в досить широких межах з відносно невеликим модулем — від

8 До 32 сторінок, а також здобувати за два цикли роботи друкарської машини книжкові блоки — двійники.

Для випуску книжкових видань окремі поліграфічні підприємства Європи та США використовують ДОЛ «Book-of-matek» шведської фірми «Valdstruem Bookindastry». Друкарська машина лінії складається з двох секцій (для друкування продукції на обох боках паперу) і випускається у двох варіантах із довжиною ФЦ 1400 та 2000 мм. На машині з циліндром 2000 мм можна друкувати видання формату 60х90/16з макси­мальним обсягом 480 сторінок. При цьому максимальна продуктивність становить 3700 книжкових блоків за годину. При обсязі видання 240 сторінок продуктивність ДОЛ досягає 7400 блоків за годину.

При офсетному друкуванні на циліндр монтують окремі друкарські форми. Після друку з обох боків паперова стрічка спочатку проходить через сушильну камеру з електропідігріванням, а потім розрізається на смуги (залежно від формату кількість смуг коливається від чотирьох до восьми), які накладаються одна на одну і фальцюються на двох лійках, а далі відрізаються на однозгинні чи окремі зошити. Після цього зошити комплектуються в підбиральній секції у книжкові блоки, які передаються конвеєром у машину для незшивного скріплення. До передавального конвеєра можуть приєднуватися самонаклади для додання форзаців, ілюстрацій чи інших елементів видань.

Перевагою ДОЛ «Book-of-matek» є мінімальні затрати часу на підго­товку її до роботи і широкі форматні можливості. До недоліків слід від­нести: великий інтервал у змінах обсягу видань, який залежно від формату становить 32, 36, 40 і 56 сторінок; необхідність використання рулонів нестандартної ширини; втрати потужності при зменшенні обсягу видань; значне зрізування корінцевих фальців, тому що зошити склада­ються зі вкладених один в один однозгинних аркушів.

Зарубіжний досвід експлуатації ДОЛ свідчить про те, що лінія «Book - of-matek» не дістала широкого застосуваня через недостатню універ­сальність. У цьому плані найбільш прогресивною є ДОЛ «Катетоп - Scheridan», яка має широкі форматні можливості, забезпечує макеи- мальне використання потужності незалежно від обсягу видань, а також можливість повторного друкування тиражів з друкарської форми. Тому понад ЗО комплектів ДОЛ «Kameron-Scheridan» експлуатується тільки в Європі. Для масових видань одного й того самого формату, наприклад щомісячного журналу або серії книг, доцільно використовувати більш продуктивну ДОЛ «МопЬоок» чи більш просту — «Book-of-matek».

Друкарсько-обробна лінія «Kameron-Scheridan» випускається в чотирьох варіантах — для паперової стрічки завширшки 965,1112, 1575 і 1830 мм. У ній використовується гнучкий формоносій у вигляді кон­веєрної стрічки з лавсану з краєвою перфорацією, яка забезпечує точність двобічного суміщення форм. Довжина формоносія може змінюватись від 1524 до 19 202,4 мм з інтервалом 6,35 мм, що забезпечує можливісь друкування видань з обсягом 80... 1152 сторінок та інтервалом зміни обсягу 8... 16 сторінок залежно від формату видань.

«Kameron-Scheridan» складається з: дворулонного стрічкоживильного пристрою з нагромаджувачем, який дає змогу перезаряджати рулони паперу під час роботи машини; двох друкарських секцій; пристрою для охолодження і зволоження паперу після його висушування; системи дискових ножів для розрізування надрукованої стрічки паперу на смуги; чотирьох фальцювальних лійок; пристрою для відрізування сфаль­цьованих і підібраних до певного формату аркушів; підбирача, що ком­плектує аркуші в книжкові блоки; конвеєра, який передає блоки в палітурну лінію «Scheridan», де здійснюються інші технологічні процеси виготовлення книги.

Друкарський агрегат складається з двох однакових паралельно встановлених ротаційних секцій для задруковування обох боків паперу. В кожній із секцій встановлюється плівковий розмірностабільний лавсановий формоносій, на якому в певному порядку монтуються гнучкі сторінки зображення. За один робочий цикл на ДОЛ дістають відбиток усіх сторінок видання. Використання форм «Leterflex» дає змогу друкувати на лінії видання з ілюстраціями лініатурою до 48 ліній/см.

Швидкості руху носив обох друкарських секцій, а також швидкість руху паперового полотна синхронізуються спеціальними диференці­альними механізмами. Це забезпечує високу точність суміщення відбитків на обох боках паперу. ФА машини мають неперервну систему живлення. Фарба з дукторного циліндра захоплюється валиком з нане­сеним на ньому спеціальним рельєфом. Привід дукторного циліндра електричний і забезпечує під час зупину машини миттєве його від’єд­нання від фарбового ящика.

Надрукована з обох боків паперова стрічка проходить через сушильну камеру і подається в наступний вузол машини, де розрізається на смуги завширшки в одну чи дві книжкові сторінки. Смуги двосторінкової ши­рини перфоруються посередині корінцевого поля для полегшення фаль­цювання. Крім того, перфорація дає змогу міцніше скріплювати аркуші в блок при його обробленні в брошурувально-палітурній частині ДОЛ.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.