Офсетний друк

Машини ГЮЛ-70 і ПОЛ-84

Ці машини, які випускалися раніше, мають однакове компонування, що дає змогу будувати одно - та чотирифарбові машини завдяки агрегату­ванню уніфікованих однофарбових друкарських секцій. У машині ПОЛ - 70 максимальний формат паперу становить 72х 102 см, а в машині ПОЛ- 84 — 84х112 см.

На рис. 6.40 зображено схему чотирифарбової офсетної машини з чотирма друкарськими секціями /... IV. Високостапельний самонаклад

7 подає аркуші по накладному столу 6, де здійснюються попереднє й остаточне переднє та бічне вирівнювання аркушів і контроль правильної подачі їх самонакладом.

Нижній форгрейфер 8 передає аркуші через передавальний циліндр

9 До захоплювачів ДЦ 3 друкарської секції І.

Щоб точно регулювати подачу ЗР на форму, дукгорний циліндр ЗА 5 має індивідуальний привід від електродвигуна з безступінчастим регулю­ванням частоти обертання. Для подачі фарби призначений апарат 4.

Аркушеподавальні ланцюгові конвеєри 2 з пристроями для фіксації кареток передають аркуші між друкарськими секціями. ЗМ ланцюговим конвеєром 1 виводиться на приймальний стіл. Приймальний стапельний пристрій має механізми автоматичного опускання стола, вакуумні галь­мівні ролики, механізми для зіштовхування стопи та пристрої верхнього обдування аркушів для кращого укладання їх у стапель.

Формний циліндр другої та наступних секцій обладнано пристроями для поздовжнього і поперечного суміщення друкарських форм, щоб можна було б суміщувати відбитки на ходу машини.

Машини ГЮЛ-70 і ПОЛ-84

Рис. 6.40. Схема чотирифарбової машини ПОЛ-70-4

6.12.5. Машини 2ПОЛ-71 і 2ПОЛ-71-4

Машини ряду 2ПОЛ-71 випускало ВАТ «Рыбинск-Полиграфмаш» спільно із заводом поліграфічних машин «Planeta» (Німеччина). їх створено на основі машин «Planeta Variant». Ці машини можуть мати до шести друкарських секцій і за бажанням замовника комплектуватися пристроєм для перевертання аркуша. Призначені вони для друкування на папері та картоні завтовшки 0,04...0,6 мм.

Схему чотирифарбової машини 2ПОЛ-71-4 зображено на рис. 6.41. Машини ряду 2ПОЛ-71 комплектуються самонакладами 6 типу С4. Точ­ність виконання бічного вирівнювання контролюється фотоелектричним датчиком. Нижній форгрейфер 7 передає аркуш зі стола 5 в захоплювачі ДЦ через передавальний циліндр 4.

Машини ГЮЛ-70 і ПОЛ-84

Друкарський апарат побудовано за трициліндровою схемою. Друкар­ські 8 та передавальні 9 циліндри мають діаметр удвоє більший, ніж формний 2 й офсетний 3 циліндри. Друкарський та передавальний циліндри мають по дві системи захоплювачів. Передавальні циліндри можуть працювати в режимі перевертання. На передавальних циліндрах є отвори для встановлення переставних ковпачків, щоб запобігти відмарюванню фарби при однобічному друкуванні. Під час перевертання аркуша під передавальним циліндром установлюється пневмосистема, яка подає повітря на аркуш і переміщає його на повітряній подушці до наступної секції. Тим самим запобігаєгься відмарювання фарби при двобічному друкуванні.

Машини обладнано досконалими ФА. Загальну подачу фарби регу­люють зміною кута повороту дукторного циліндра, а місцеву — гвинтами для регулювання, які змінюють зазор між дукгорним циліндром і фарбо­вим ножем. Після вимикання натиску валики ФА роз’єднуються, що забезпечує вищу якість накочування фарби після повторного вмикання валиків. Подача ЗР регулюється зміною кута повороту дукторного цилінд­ра. Відбитки виводяться ланцюговим конвеєром 1 на високо стапельний приймальний стіл.

Це машина другого покоління, яка є вдосконаленим варіантом машин 2ПОЛ-71. Максимальна продуктивність машини — 12 тис. відбитків/год.

Машину обладнано центральним пультом керування та пультами керування кожною друкарською секцією. Вона може оснащуватися систе­мою «Уатіосойтої», що дає змогу автоматизувати процес підготовки ФА до друку, а також за допомогою міні-ЕОМ контролювати якість відбитка. До системи дистанційного керування ФА входять: центральний пульт керування, столи для розміщення оригіналів, пристрої для дистанційного керування гвинтами фарбового ящика та дукгорним циліндром, запам’я­товувальний пристрій.

З центрального пульта керування друкар за оригіналом заздалегідь встановлює кут повороту дукторного циліндра і гвинти фарбового ящика, привід яких працює від крокових двигунів. Для полегшення регулювання на пульті є індикація положень гвинтів і кута повороту дукторного ци­ліндра для кожної секції машини.

Здобувши пробний відбиток і порівнявши його із затвердженим ори­гіналом візуально або за допомогою денситометра, друкар регулює ФА. ЕОМ забезпечує допоміжне регулювання гвинтів у перехідних зонах для запобігання відходу ножа від контакту з гвинтами, а також установлює їх вихідне положення. Запам’ятовувальний пристрій може зберігати в пам’яті дані про номер секції, положення регулювальних гвинтів і кут повороту дукторного циліндра. Натисненням на клавішу викликається інформація з пам’яті ЕОМ й автоматично регулюється ФА. Цією інформацією можна користуватися під час тривалих перерв у роботі або друкуванні повторних тиражів.

Система програмного керування машиною передбачає шість стандар­тних програм, зокрема налагодження, проходження паперу без друку­вання, подачу фарби та ЗР, друкування тиражу, змивання ФА окремих друкарських секцій.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.