Офсетний друк

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2 — модернізовані моделі машин ПОЛ-54-1 та ПОЛ-54-2. Вони призначені для друкування плакатів, репродукцій, кольорових вклейок до книжок і журналів, етикеток тощо.

Машина 2ПОЛ-54-1 (рис. 6.32) формату аркуша 560x760 мм дає змогу друкувати на папері масою 1 м2 40. ..320 г з продуктивністю до 12 тис. відбитків/год.

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

Рис. 6.32. Схема машини 2ПОЛ-54-1

Аркуші 5 у машину подаються пневматичним самонакладом марки С-54. Аркушеподавальна система містить також механізми вирівнювання аркуша, аркушеприскорювальний механізм і контрольно-блокувальні пристрої. Аркуш із стопи 9, яка знаходиться на стапельному столі 10, подається відокремлювальними 8 та подавальними 7 присосами на накладний стіл 5 завдяки вивідній парі, що складається з приймального циліндра 11 і притискних роликів 6. По столу аркуш переміщається тасьмовим конвеєром 12, а вирівнюється за допомогою передніх упорів З і бічного упора 4.

Механізм вирівнювання забезпечує вирівнювання передньої кромки аркуша, регулювання захоплювання аркушів захоплювачами аркуше - прискорювального механізму і паралельність аркуша поверхні стола в зоні передньої кромки. Механізм складається з передніх упорів і прихи - лювачів, привідної системи та регулювальних пристроїв. Упори та прихилювачі утворюють єдину систему.

Форгрейфер 2 призначений для подачі аркушів зі стола вирівнювання, розганяння їх від нульової швидкості до швидкості друку і передачі в захоплювачі ДЦ 16.

Друкарська форма встановлюється на ФЦ 18. На неї спочатку ЗА 1 наноситься ЗР, а потім ФА19 — фарба. Зображення з форми переноситься на ОЦ17 і далі на папір у зоні контакту з ДЦ 16. Відбиток виводиться за допомогою ланцюгового конвеєра 15 на приймальний стіл 13. Арку- шесповільнювальний пристрій 14 пневматичного типу забезпечує підхід аркуша до передніх упорів з допустимою швидкістю.

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2У машині 2ПОЛ-54-1 використовується верхній форгрейфер коли­вального типу. Привід механізму передає валу форгрейфера коли­вальний рух із заданими кутови­ми швидкостями (рис. 6.33).

Привід форгрейфера здій­снюється чогириланковими тя­гами 10-2-4 і 8-6-5, встанов­леними на осях 11 та 1 відпо­відно. На тязі 6 розміщено жор­стку пружину стиснення 7, яка виконує силове замикання роли­ків на кулачок і вибирання зазо­рів у шарнірах. Кулачок зами­кання 13 через ролик 3 забез­печує сталість довжини пружини 7 під час роботи форгрейфера. Для запобігання вібраціям }> / форгрейфера в положенні біля

^ накладного стола і підвищення

Рис. 6.33. Схема приводу форгрейфера машннн ТОЧНОСТІ Суміщення фарб при

2ПСШ-54-1 повторних прогонах важіль 4 у

Момент знаходження ролика 9 на мінімальному радіусі кулака 12 підходить до обмежувального упора.

Друкарський апарат машини 2ПОЛ-54-1 складається з трьох циліндрів однакового діаметра (друкарського, офсетного і формного), а також з механізмів натиску, його регулювання та блокування.

Механізм натиску (рис. 6.34) призначений для переміщення ОЦ 17 відносно ДЦ 19 і ФЦ та створення між ними певного тиску. Опори ОЦ встановлено в двох ексцентричних втулках. Зовнішні втулки призначені для переміщення циліндра під час його встановлення відносно ДЦ, а внутрішні — для приведення циліндра в контакт з ДЦ і ФЦ в разі вмикання натиску.

Механізм натиску приводиться в рух від кулаків 1 і 2, встановлених на валу ланцюгового вивідного конвеєра.

Кулаки 1 і 2 через ролики З і 20 діють на важелі вмикання 21 і ви­микання 4 натиску, які вільно насаджені на валу 13. Залежно від поло­ження натискачів 11, якими керує гірка 9 завдяки електромагніту 7, вал натиску

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

13 повертається у той чи інший бік, а від нього через важелі 14 і тяги 16 повертаються ексцентричні втулки, в які встановлено опори ОЦ.

Важіль 12, що містить перекидні затискачі 11, жорстко зв’язаний з валом 13. Натискачі 11 можуть поперемінно входити в контакт з упора­ми 8 коливних важелів 21 і 4. Натискач на пальці важеля 12 перемикає важіль 10 з роликом 5 за допомогою рухомої гірки 9, з’єднаної штоком 6 з електромагнітом 7. Важелі 14 жорстко закріплені на валу 13.

У положенні ввімкненого натиску для запобігання самовимиканню встановленням упорів 15 має бути забезпечений злам близько 2° між осями тяг 16 і важелів 14. Положення ввімкненого натиску відповідає деформації офсетного декеля на 0,3 мм. При цьому зазор між контроль­ними кільцями циліндрів становить 0,2 мм. Якщо натиск вимкнено, то зазор між циліндрами буце 1,2 мм. У цьому положенні важелі 14 лягають на упори 18, які встановлюються так, щоб забезпечити вільне зачеплення затискача 11 за зубці коливного важеля вимикання натиску 4.

Важіль 10 треба встановити в таке положення, щоб з вимиканням натиску ролик 5 котився по гірці 9.

Остаточно тиск між циліндрами регулюють залежно від якості друку (рис. 6.35, а).

Друкарський циліндр 8 встановлено у жорстких опорах, ФЦ б — в ' ексцентричних регульованих опорах 5, а ОЦ 1 — у подвійних ексцентричних втулках 2 ІЗ.

Натиск регулюють окремо з обох боків між ФЦ і ОЦ поворотом маховичків 9 і 10, внаслідок чого ексцентричні втулки розвертаються завдяки переміщенню тяг 7. Перед регулюванням необхідно послабити контргайки 4. Поворот ексцентричних втулок 2 та 3 контролюють за шкалами 11, на яких нанесено абсолютні значення зазорів між контроль­ними кільцями: 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 мм.

Натиск регулюють обертанням маховичків 10 між ФЦ й ОЦ, а махо­вичками 9 — між ОЦ і ДЦ. Правильність установлення циліндрів ДА перевіряють щупом з обох боків машини за контрольними кільцями.

Фарбовий апарат машини складається з дукторного циліндра, переда­вального валика, приймального циліндра, шести розкочувальних і трьох притискних валиків, чотирьох циліндрів для розтирання фарби і чотирьох накочувальних валиків.

Основний потік фарби йде з фарбового ящика на перший накочу - вальний валик за ходом обертання ФЦ, що забезпечує високий ступінь рівномірності накочування фарби на форму. Подачу фарби регулюють зміною кута повороту дукторного циліндра за допомогою храпового механізму. Кут повороту становить 0...600. Подачу фарби зонально регулюють, змінюючи зазор між фарбовим ножем і дукторним циліндром.

Передавальний валик передає фарбу з дукторного циліндра на прий­мальний (рис. 6.35, б). Зусилля притиснення до дукторного циліндра 1 регулюють поворотом гайки 3, яка змінює деформацію пружини 4. Зусилля притиснення до приймального циліндра регулюють обертанням гайок 8, які змінюють довжину пружини б. Зусилля притиснення контролюють трьома смужками промасленого паперу (дві на краях й одна посередині) завтовшки 0,1 мм, які вставляють у місці налагодження.

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

Рис. 6.35. Схеми механізмів: а — регулювання натиску, б — регулювання передавального

Валика ФЛ

Передавальний валик 2 приводиться в рух від кулака 9 через ролик 10 і важільну систему. Перекіс осі валика усувають гвинтом 7.

Осьовий хід циліндрів для розтирання фарби може змінюватися в межах 0...40 мм.

Конструкція підвісок, в яких розміщено накочувальні валики, дає змогу регулювати сили притиснення накочувальних валиків як до форми, так і до циліндрів розтирання фарби (рис. 6.36).

Зусилля притиснення до форми регулюють поворотом маховичка 14, завдяки чому через шток ІЗ, шестерні II і 12, гайку 10 і палець 9 перемі­щується клин 8 в пазу сухаря 15. При переміщенні ролика 7, притисну-

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

Рис. 6.36. Схема регулювання накочувальннх валиків ФА і ЗА відносно форми та циліндрів

Розтирання фарби

Того до клина пружиною 16, підвіска 6 повертається навколо осі 4 циліндра розтирання 3. Змінюється відстань між осями ФЦ 1 і накочувального валика 2, а отже, і зусилля притиснення накочувального валика до форми. Валик 2 притискується до циліндра розтирання З поворотом ексцентричної втулки 5. Накочувальні валики до друкарської форми можуть підводитись автоматично і вручну. Автоматичне керу­вання здійснюється від механізму натиску. Змивається фарба з валиків і циліндрів змивальним апаратом.

Зволожувальний апарат складається із спірального дукторного циліндра, передавального неколивного валика, розподільного циліндра і двох накочувальних валиків. Дукгорний циліндр подає ЗР з резервуара до передавального валика. Привід дукторного циліндра здійснюється індивідуальним електродвигуном. Зональне регулювання подачі ЗР здійснюють, змінюючи частоту обертання дукторного циліндра, а зональне

— відповідним установленням відтискних планок (див. рис. 6.34).

Передавальний валик ЗА передає ЗР від дукторного циліндра до розподільного. Для виставляння передавального валика відносно дуктор­ного і розподільного циліндрів використовується спеціальне регулювання (рис. 6.37). Відносно дукторного циліндра 6 регулюється передавальний валик 5 поворотом ексцентричної втулки 7 після ослаблення гвинта 4.

Передавальний валик виставляється відносно дукторного циліндра із зазором 0,1 мм. Повертаючи гайку 2 і змінюючи при цьому зусилля стиснення пружини 3, регулюють валик відносно розподільного циліндра 1.

Приймально-вивідний пристрій машини містить: ланцюговий вивід­ний конвеєр; механізми бічного вирівнювання стопи, гальмування аркуша, керування захоплювачами кареток; стапельний стіл з підвісками та механізм його автоматичного опускання. Крім того, приймальний

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

Пристрій обладнано допоміжним столом для розвантаження стапеля під час роботи машини і противідмарювальним апаратом.

Для скорочення непродуктивнх затрат часу в машині передбачено розвантаження приймального стапельного стола без зупину машини. Виконується ця операція в такий спосіб.

Швидкість роботи машини треба зменшити до 4 тис. об/год, вимкну­ти механізм автоматичного опускання стола, основний стіл вручну опус­тити вниз для того, щоб решітка (допоміжний стіл) могла ввійти в напрямні труби без пошкодження верхніх аркушів стопи. Встановити решітку в напрямні, щоб відбитки укладалися на неї. Основний стіл опустити повністю вниз і вивезти з машини. Потім треба встановити новий стіл і підняти його до решітки. Різким ривком витягнути решітку, аркуші впадуть на основний стапельний стіл. Встановити нове робоче положення стапельного стола. Ввімкнути механізм автоматичного опускання стола і перевести машину на робочу швидкість.

Машина 2ПОЛ-54-2 — це двофарбова машина з п’ятициліндровим ДА на формат паперу 560x760 мм. Більшість її вузлів, механізмів і деталей такі самі, як і в машині 2ПОЛ-54-1. ДА машини 2ПОЛ-54-2 складається з друкарського, двох формних і двох офсетних циліндрів, двох пристроїв натиску, двох механізмів його регулювання і двох механізмів блокування. Машина має механізм суміщення другої фарби, який забезпечує переміщення ФЦ на ходу машини як в осьовому, так і в коловому напрямках. Регулюють машину за допомогою маховичків, установлених на ФЦ з обох боків її обслуговування.

Осьове переміщення здійснюється обертанням маховичка 4 через різьбову втулку 3 і шток 2, з’єднаний з валом 1 ФЦ (рис. 6.38). Гайку 6 необхідно заздалегідь відконтрити ручкою 5. Переміщення відлічують за шкалою 7 (ціна поділки шкали 0,05 мм). Повне переміщення циліндра по осі дорівнює 6 мм.

Машини 2ПОЛ-54-1 і 2ПОЛ-54-2

Г~|

І

І

І

І

І

Рис. 6.38. Схема механізму осьового переміщення ФЦ

Формний циліндр по колу обертає маховичок 2 через різьбову втулку

6 і шток 7, з’єднаний з маточиною зубчастого колеса 4 (рис. 6.39). Циліндр повертається при переміщенні косозубого зубчастого колеса 4 по насад­ній втулці 5 вала циліндра та шпонки. Перед регулюванням необхідно також розконтрити гайку 8 ручкою 1.

Колове переміщення відлічують за шкалою 3 (ціна поділки 0,05 мм). Повне переміщення циліндра по колу дорівнює 4,6 мм.

Особливістю машини 2ПОЛ-54-2 є те, що нижній ФА може висову­ватися, а це необхідно для зручності її обслуговування.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.