Офсетний друк

Машина ПОЛ-35

Відкрите акціонерне товариство «Ленполиграфмаш» випускає одно - фарбову машину ПОЛ-35 (рис. 6.42), призначену для друкування широ­кого асортименту продукції, від найпростіших видів бланків та різно­манітної документації до складного багатофарбового друку. Формат паперу— 155x210.. ,360x500 мм, продуктивність — 7,5 тис. відбитків/год.

До основних особливостей машини ПОЛ-35 слід віднести можливості:

Керувати фарбовим і зволожувальним апаратами однією рукою;

Збільшувати швидкість друку вручну;

Повертати друкарську форму по колу ФЦ;

Швидко знімати прозорі кожухи;

Зупиняти машину в разі відкривання кожухів ФАта аркушевивідного пристрою.

Схему машини ПОЛ-35 зображено на рис. 6.42. Зі стола самонакладу 1 ЗМ за передню кромку передається роликами 2 на накладний стіл, де за допомогою тасьмового конвеєра 3 доводиться до передніх упорів 5. Аркуш вирівнюється передніми упорами та бічним упором 4 і подається в ДА. ЗР передається на форму ЗА 6, а фарба — ФА 7. Задрукований аркуш із захоплювачів ДЦ передається в захоплювачі ланцюгового конвеєра 8, який виводить його на приймальний стіл 9.

Розглянемо роботу механізму переднього вирівнювання аркушів цієї машини (рис. 6.43). Планки упорів 12 встановлюються на валу 11 і стопо­ряться болтами 8. Місце встановлення їх визначається форматом тираж­ного аркуша. Положення передніх упорів відносно осі вала визначається при западанні в заглибини на валу кульок б, підпружинених пружинами 7. Планку 12 переднього упора закріплено гвинтами до хомутика 1. Поло­ження упорів регулюють також повертанням гвинта 10. Осьове зміще­ння гвинта фіксується шайбою 9. Гвинт укручується у втулку 5, на кінці якої заштифтовано хомутик 1. На гвинті 10 розміщено хроповичок. Поворот гвинта 10 на один зуб хроповичка відповідає переміщенню хо­мутика 1 з планкою 12 на 0,05 мм. Фіксується хомутик 1 у певному

Машина ПОЛ-35

Рис. 6.42. Схема машини ПОЛ-35 Рис. 6.43. Схема механізму переднього

Вирівнювання аркушів машини ПОЛ-35

Зволожувальний апарат (рис. 6.44) складається з ванни 18, до якої розчин надходить з резервуара 17, та системи валиків і циліндрів.

Розчин з ванни подається дукгорним циліндром 16, який має перерив­частий рух. Із цим циліндром періодично взаємодіє передавальний валик 19, який передає ЗР на розкочувальний циліндр 21. Привід передаваль­ного валика приводиться в рух від кулачка 15 та важільної системи 20. На друкарську форму ЗР наноситься накочувальними валиками 13 і 22. Циліндр 14 забезпечує надійний контакт накочувальних валиків з формою і очищає їх від фарби та надмірного розчину.

Машина ПОЛ-35

Рис. 6.44. Схема ЗА і ФА машини ПОЛ-35

Фарбовий апарат (див. рис. 6.44) складається з фарбового ящика 1, в який заливають фарбу, та системи валиків і циліндрів. Фарбу подає дукторний циліндр З, який здійснює переривчастий рух. З дукторного циліндра фарба передається передавальним валиком 4, що здійснює коливний рух, на розкочувальний циліндр 5. Переда­вальний валик приводиться в рух від кулачка 2 та важільної системи 27. Розкочувальний циліндр 5 передає фарбу валикам б, 9 і циліндрам

8,11, Які, крім обертового руху, мають й осьове зміщення. Розкочуваль­ні валики б і 9 вільно встановлюються в гнізда тримачів, закріплених на стінках машини. З циліндрами вони взаємодіють під дією власної маси валиків та додаткового притиснення циліндром 7. Накочувальні валики 10, 12 і 26 наносять фарбу в трициліндровий ДА 25, 24, 23. Вони встановлюються в опори, закріплені на стінках машини.

На рис. 6.45 показано схему механізму зміни положення накочувальних валиків ФА. Ролик 17, прокочуючись по кулачку 18, розвертає через важіль 16 тягу 6 і важіль 7, жорстко закріплений на трубі 5. Разом з трубою повертається сегмент 4, який має чотири пази. В один із пазів установлюється ручка 1 через зуб 3 вилки 2. Вилку 2, зв’язану з ручкою, прикріплено другим кінцем до важеля ЗО, жорстко закріпленого на валу 8, що проходить через трубу 5. На валу 8 установ­лено важіль 9. Через важелі 9 і ЗО рух передається тягам 10 та 28, які повертають диски 14 і 23, встановлені у фланцях ФЦ. На поверхні дисків розміщено ролики 24 накочувальних валиків 11, 15 і 29. Контакт

Забезпечується пружинами 22. Через важелі 25 та тяги 26, підпружинені пружинами 21, переміщуються опори 21, а разом з ними і накочувальні валики.

Положення опори 21 фіксується болтом 19 і гайкою 20. Накочувальні валики 11,15 та 29 можуть займати різні положення відносно форми й інших цилінрів залежно від положення ручки 1. У пази сегмента 4 ручку встановлюють вручну, в робоче положення вона переводиться автома­тично при вмиканні натиску. Якщо останній вимикається, то кулачок 13, закріплений на шестірні ОЦ, зміщує ролик 12. Ролик, закріплений на тязі б, при відході розвертає ручку 1 разом із сегментом 4 в робоче положення. Валики при цьому відходять від друкарської форми.

Під час обкочування машини без паперу в першому положенні ручки валики та циліндри розміщуються так, як показано на рис. 6.46: накочувальні валики ФА 2,9,17 не торкаються циліндрів / і 10; валики 2, 9, 17 і валики ЗА 11, 16 не стикаються з друкарською формою;

Передавальний валик 7 ФА не торкається дукгорного циліндра 8, а передавальний валик 13 ЗА — дукгорного циліндра 14.

Під час розкочування фарби та регулювання валиків ФА ручка буде в другому положенні і тоді:

Всі валики та циліндри ФА 1...10, 17 взаємодіють один з одним; валики 2,9,11,16, 17 не стикаються з друкарською формою; валик 7 передає фарбу від циліндра 8 циліндру 6; валик 13 не взаємодіє з циліндром 14. Під час регулювання ЗА в третьому положенні ручки:

Всі валики та циліндри ФА взаємо­діють між собою;

Рис. 6.46. Установления валиків і ци­ліндрів ФА та ЗА маши ии ПОЛ-35

подпись: 
рис. 6.46. установления валиків і циліндрів фа та за маши ии пол-35
Валики 2,9, II, 16,17 не стикаються з друкарською формою;

Циліндр 15 взаємодіє з валиками 11 і 16', валик 7 не взаємодіє з циліндром 8; валик 13 передає ЗР від циліндра) 4 циліндру 12.

Під час контролю взаємного поло­ження в четвертому положенні ручки: всі валики та циліндри ФА взаємо­діють між собою;

Циліндр 15 взаємодіє з валиками 11 і 16; валики 11,16 торкаються друкарської форми, а валики 2,9, 17 не прилягають до неї;

Валик 7 не торкається циліндра 8, а валик 13 — циліндра 14.

У табл. 6.23 наведено технічні характеристики АРМ виробництва Росії.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.