Офсетний друк

Машини фірми «Albert Frankenthal»

Фірма «Albert Frankenthal» (Німеччина) випускає газетний агрегат моделі «Alfa СХ», призначений для друкування одно - і багатофарбової газетної продукції способом анілоксового офсетного друку на папері ма­сою 1 м2 40...55 г. Агрегат має два ДА типу башти-вісімки, кожний з яких складається із чотирьох друкарських секцій, агрегатованих по вер­тикалі; є чотири рулонних заряджання і чотирилійковий фальцюваль­ний апарат. Вертикальне компонування друкарських секцій у баштах - вісімках утворює 16 друкарських пар для друкування з фарбовістю від 4:4 до 1:1 +1:1+2:2 таких видів газетної продукції: 32-сторінкових газет у чотири фарби; 64-сторінкових газет у дві фарби і 48-сторінкових га­зет, в яких 16 сторінок друкуються в чотири фарби, а решта — у дві фарби. Точне суміщення фарб, незважаючи на довгий вертикальний шлях проходження паперової стрічки в баштах-вісімках, забезпечується аси­метричним розміщенням однієї друкарської пари відносно іншої і зміщен­ням штифтів суміщення на ФЦ. Для обслуговування агрегату заввишки

13,5 м і масою 320 т використовуються ліфти вантажний і для друкарів.

Основні технічні дані агрегату: довжина кіл циліндрів — 1140 мм, довжина відрубуваного аркуша — 400 мм, діаметр рулону — 1250 мм, швидкість — 38 тис. об/год, лініатура растра АВ — 70 ліній/см, глиби­на растрових комірок — 21 мкм. Накочувальний валик має твердість оболонки — 70 од. за Шором.

У системі подачі та дозування фарби використовуються камерні ра­келі запатентованої конструкції, встановлені на плаваючих опорах, що забезпечує зменшення зусилля їх притиснення до АВ і поліпшення бічно­го ущільнення фарбової камери. Ракельні ножі до АВ підводяться й відво­дяться гідравлічно в паралельних напрямних. Цим самим забезпечу­ються однакові зусилля накочування фарби при повторних пусках агре-
гагу. Фарбові камери обладано ракельними но­жами із зворотним кутом установлення. Тира - жостійкість ракелів становить 500 тис. циклів. Якість газет, надрукованих на агрегаті «Alfa СХ», відповідає якості звичайного офсетного друку.

Машини фірми «Albert Frankenthal»На рис. 8.38 зображено схему ДА з укороче­ним анілоксовим ФА офсетної друкарської ма­шини фірми «Albert Frankenthal».

Рис. 8.38. Схема ДА з укороченим анілоксовнм ФА офсетної дру­карської машини фірми «Albert Frankenthal»: 1 — ФЦ; 2 — наючу - вальний циліндр; З — камерний ракельний ФА; 4 — АВ; 5 — ЗА

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.