Офсетний друк

Машини компанії «The Printers House Ltd (ТРИ)»

Компанія ТРН випускає друкарські машини двох серій — «Orient Standard» і «Orient Super» (рис. 8.37 і рис. XXVII, а на кольоровій вклейці), які працюють з форматами рубання 508, 546, 560, 578 мм при ширині паперового полотна до 889 мм. Машини серії «Orient Standard» можуть працювати з продуктивністю до 16 тис. примірників/год, одночасно ви­користовуючи до чотирьох рулонів паперу, що дає змогу друкувати 16- або 32-сторінкові кольорові газети формату АЗ.

Продуктивність машин серії «Orient Super»—до 30 тис. примірників/ год. При максимальній кількості в 10 рулонів вони здатні друкувати 40- сторінкові (або 80-сторінкові формату АЗ) кольорові газети формату А2. Це устаткування має просту і надійну конструкцію, на якій встановлю­ються потрібні замовнику автоматика й електроніка.

Головною рисою машин «Orient» є модульність конструкції. Завдяки стикуванню потрібних компонентів можна скласти оптимізований ком­плекс і створити машину для друкування газет різних фарбовості та кількості рулонів, причому найчастіше одне й те саме завдання можна вирішити кількома способами, використовуючи різні модулі з вертикаль­ною чи горизонтальною побудовою.

Таким чином, можна, наприклад, «умістити» рулонну машину в не­велике приміщення або в обмежені фінансові інвестиції. Модульність уможливлює подальший розвиток виробництва: почавши з випуску чо - тиристорінкової одноколірної газети, можна, поступово модернізуючи

Рис. 8.37. Складові модулі офсетних друкарських машин «Orient»: (а)—U-подібна друкарсь­ка секція; (б) — ЗСБ-мсщуяь (друкарська секція); (в) — фальцювальний апарат

Устаткування, перейти до випуску багатофарбового 80-сторінкового ви­дання.

Гнучкісгь устаткування дає змогу на одній і тій самій багатомодульній машині друкувати найрізноманітніші газети, роблячи вибір на користь великої кількості сторінок або великої фарбовості. Розглянемо складові рулонних машин «Orient» докладніше.

Система подачі паперу. Рулонні друкарські машини «Orient» осна­щуються вбудованим або окремо встановленим пристроєм подачі папе­ру. Система для зміни рулонів без зупину друку (шведського виробниц­тва) може постачатися додатково.

U-подібна друкарська секція. До складу цієї секції входить блок подачі паперу. Тому за допомогою цього модуля і фальцювального апа­рата можна зібрати мінімальну конфігурацію друкарськохї машини. В моделях «Standard» і «Super» U-подібні секції різняться габаритними розмірами та масою. ДА — чотициліндровий, друкує за схемою «гума до гуми», має масивну литу станину, динамічно збалансовані офсетний і формний циліндри з легованої нержавіючої сталі.

Фарбовий апарат модуля складається з восьми валиків п’яти різних діаметрів, з яких два є накочувальними. Відкидний фарбовий ящик дає змогу полегшити обслуговування і прискорити процес зміни фарб. Як опція друкарські секції можна оснастити повзунковим зонним регуля­тором подачі фарби.

Чотириваликова незалежна система зволоження із власним приво­дом гарантує високу якість друку. Електричний привід із змінною час­тотою обертання для системи зволоження дає змогу здійснювати дис­танційне керування подачею розчину з центрального або виносного пульта. Крім традиційного моллетонового апарата, секція може осна­щуватися щітковим зволоженням, завдяки якому відсутній безпосередній контакт валиків із фарбою і, як наслідок, відпадає потреба в обслугову­ванні системи зволоження.

Можливим є використання двох різних видів формного затискача — із кулачково-пружинною або щілинною затискною системою.

U-модуль містить систему мікрометричного бічного суміщення на обох ОЦ, що дає змогу здійснювати бічне регулювання в процесі друку­вання без зупину. Для точного суміщення повздовжнього положення зоб­ражень із лицьового і зворотного боків полотна штатним пристроєм потрібен короткочасний зупин друку (пристрій неперервного повздовж­нього мікрорегулювання постачається на цей модуль як додаткова оп­ція). Модуль також має систему електронно-механічного контролю на­тягу полотна з електромеханічними датчиками і централізовану систе­му мащення. Додатковими опціями є також:

Спеціальний компенсатор високих навантажень, прикладуваних до паперового полотна (рекомендується для роботи з дуже тонким або по­ганим папером);

Пневматичний пристрій вмикання-вимикання натиску між цилінд­рами і під’єднання фарбових та зволожувальних валиків.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.