РОСЛИННИЦТВО

Поняття про біосферу

Біосфера - це сукупність усіх екосистем земної кулі. Являє собою особливу оболонку планети, заселену живими організмами. Термін “біосфера” вперше застосував австрійський геолог Є. Зюсс (1875). Він же виділив біосферу як окрему оболонку Землі, охоплену життям, яка включає верхню частину літосфери, всю гідросферу і нижню частину атмосфери - тропосферу. Живі істоти (рослини, тварини, мікроорганізми) існують на поверхні Землі в її атмосфері, гідросфері та верхній частині літосфери. Атмосферне повітря є одним з головних джерел життя на землі. Атмосфера є носієм тепла та вологи, через неї відбувається фотосинтез і обмін енергії - головні процеси біосфери.

Гідросфера - це водна сфера планети, сукупність океанів, морів, річок, озер, льодовиків, ґрунтових та підґрунтових вод. Вода, в якій зародилося й продовжує функціонувати життя є головною складовою частиною гідросфери. Тому вона є насамперед середовищем для проживання багатьох рослин і тварин. Значення її як природного ресурсу полягає в забезпеченні життєвих потреб рослинного й тваринного світу і людини. Вода необхідна для забезпечення життєвих функцій всіх живих організмів. В рослинах вміст води становить 90-95%.

Літосфера утворена гірськими породами. Це зовнішня тверда оболонка, яка включає всю земну кору й складається з осадових і магматичних порід. На виходах гірських порід можуть існувати тільки деякі організми -лишайники, водорості. Найбільш активний розвиток рослин і тварин відбувається в ґрунті, який знаходиться на поверхні Землі. Ґрунт утворився як суміш мінеральних речовин, які виникають при руйнуванні гірської породи та органічних речовин - продуктів життєдіяльності живих організмів. Поняття про ґрунт, як біокосне тіло природи було вперше наприкінці ХІХ століття сформульоване В. В. Докучаєвим. Він підкреслював, що ґрунти виникають в результаті тісної взаємодії води, повітря, гірських порід та живих організмів. Основною властивістю ґрунту є його родючість, яка залежить від наявності в ньому гумусу, макро - та мікроелементів, вологості, кислотності тощо Залежно від геологічних, географічних та кліматичних умов ґрунти мають товщину від 15-25 см до 2-3 м.

РОСЛИННИЦТВО

Укісне використання травостою

Строки і частота скошування травостоїв значною мірою впливають на довголіття і урожайність природних та сіяних кормових угідь. Багаторазове скошування травостою в ранні строки призводить до зниження життєдіяльності рослин, що негативно …

Створення та раціональне використання культурних пасовищ

Значення пасовищ і пасовищного корму для тварин. Зелений пасовищний корм є основним кормом при літньому утриманні більшості видів сільськогосподарських тварин. Частка його в літньому раціоні великої рогатої худоби, залежно від …

Система докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ проводиться тоді, коли поверхневим поліпшенням не досягається необхідний рівень їх продуктивності. Докорінне поліпшення - це система заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних природних кормових угідь у …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua