РОСЛИННИЦТВО

Трофічні ланцюги

У процесі еволюційного розвитку життя в екологічних системах склалися певні ланцюги живлення (грець. “трофо” - живлення). Ланцюг живлення (трофічний ланцюг) - послідовність груп організмів, кожна з яких є поживою для наступної. На початку кожного трофічного ланцюга знаходиться автотрофна жива рослина, що здійснює фотосинтез. Ці організми називаються продуцентами. За ними йдуть консументи, замикають трофічні ланцюги редуценти, які мінералізують органічну речовину.

Продуцентами є вищі рослини та мікроорганізми, які з неорганічних сполук синтезують органічні речовини за допомогою сонячної чи штучної енергії, що виділяється в результаті хімічних реакцій (хемотрофи). Вищі рослини (автотрофи) синтезують органічні речовини з неорганічних речовин в результаті фотосинтезу і є першоосновою життя інших екологічних категорій живих організмів.

Консументи - організми, що живляться органічними речовинами, створеними автотрофами, і виділяють у навколишнє середовище продукти своєї життєдіяльності ( білки, жири, вуглеводи та ін.). До консументів належать всі тварини, частина мікроорганізмів, паразитичні рослини, гриби. До консументів належить і людина, яка споживає велику кількість органічної речовини, що продукується культурними рослинами в агроекосистемах. З цією метою людина значну частину органічної речовини вилучає з агробіоценозу і переміщує її на значні віддалі.

Редуценти - дрібні організми, що живляться мертвою органічною речовиною, утвореною першими двома групами і в процесі своєї життєдіяльності перетворюють складні органічні речовини в прості неорганічні. До цієї групи належать головним чином бактерії і гриби. Утворені неорганічні речовини в свою чергу знову засвоюються продуцентами. Внаслідок таких трофічних зв’язків здійснюється кругообіг речовин в біоценозі.

Залежно від особливостей трофічних зв’язків між рослинними і тваринними організмами в біоценозах відбуваються певні зміни. Так, наприклад, при поїданні тваринами певних видів рослин, в біоценозі поширюються види рослин, які залишилися, а також види, які утворилися з насіння перенесеного вітром, тваринами, водою та ін. Значний вплив на рослинність мають землерийні тварини, які спричиняють зміну його ботанічного складу тощо. Проте найбільшою мірою рослинний і тваринний світ змінюється під впливом діяльності людини, тобто під впливом антропогенного фактора.

РОСЛИННИЦТВО

Укісне використання травостою

Строки і частота скошування травостоїв значною мірою впливають на довголіття і урожайність природних та сіяних кормових угідь. Багаторазове скошування травостою в ранні строки призводить до зниження життєдіяльності рослин, що негативно …

Створення та раціональне використання культурних пасовищ

Значення пасовищ і пасовищного корму для тварин. Зелений пасовищний корм є основним кормом при літньому утриманні більшості видів сільськогосподарських тварин. Частка його в літньому раціоні великої рогатої худоби, залежно від …

Система докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ проводиться тоді, коли поверхневим поліпшенням не досягається необхідний рівень їх продуктивності. Докорінне поліпшення - це система заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних природних кормових угідь у …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua