РОСЛИННИЦТВО

Укісне використання травостою

Строки і частота скошування травостоїв значною мірою впливають на довголіття і урожайність природних та сіяних кормових угідь. Багаторазове скошування травостою в ранні строки призводить до зниження життєдіяльності рослин, що негативно впливає не тільки на урожайність, але і на якість сіна. Тому для забезпечення високої продуктивності сіножатей слід передбачити такі заходи: підбір у травосуміші високоінтенсивних трав; вибір найбільш доцільного режиму їх використання; визначення оптимальних строків та висоти скошування травостоїв; роздрібне застосування добрив з урахуванням потреби в них рослин; підтримання оптимального водного режиму травостою протягом вегетаційного періоду.

Оптимальні строки скошування трав. Максимальну кількість корму і поживних речовин одержують при скошуванні трав під час цвітіння. Проте найбільш поживний корм надходить при збиранні трав на сіно в ранні фази вегетації: вихід в трубку - колосіння злакових і бутонізації бобових трав. При виборі строку скошування трав враховують кратність використання, а також біологічні і кормові особливості рослин, які переважають в травостої. Луки, які використовуються на один укіс, рекомендується скошувати в більш пізні фази вегетації (початок, або масове цвітіння), при 2-3-х укісному використанні скошування травостою, в якому переважають злакові трави, проводять в фазі виходу в трубку - колосіння.

Слід враховувати також особливості типів луків та травостоїв при збиранні на сіно. В першу чергу скошують травостій на суходільних луках високого, середнього та низького рівнів і закінчують на заплавних луках низького рівня. Збирання трав першого укосу необхідно провести за 5-7 днів.

Повторні укоси. Раціональне використання сінокосів передбачає проведення повторних укосів. Повторні укоси можливі на заплавних луках і на сіяних сіножатях Полісся, Лісостепу і Степу при достатній кількості вологи, доброму забезпеченні поживними речовинами і ранньому проведенні першого укосу. В залежності від строку проведення першого укосу, урожай сіна другого укосу складає 25-50 % від урожаю першого укосу. Сіно другого укосу, як правило, характеризується кращою поживністю і перетравністю порівняно з сіном першого укосу.

Необхідність виробництва великих об’ємів кормів (сіна, сінажу, трав’яної муки) високої якості вимагає багатоукісного використання травостою. Інтенсивне укісне використання травостоїв можливе на заплавних луках та на зрошуваних природних і сіяних сіножатях при внесенні підвищених доз мінеральних добрив.

Багаторічні дослідження науково-дослідних установ (кафедра кормовиробництва НАУ, Інститут кормів УААН) довели перевагу триразового скошування травостоїв, яке забезпечило підвищення виходу кормових одиниць на 5-6 % та перетравного протеїну на 26 % порівняно з двохукісним.

Система удосконаленого багатоукісного використання травостоїв передбачає скошування трав у більш ранні строки. Так, перший і другий укіс конюшини лучної краще проводити на початку цвітіння, а третій - у фазу бутонізації. При триразовому використанні злакових травостоїв перший укіс слід проводити в кінці колосіння, другий та третій - до виколошування. Чотириразове використання злакових трав, що можливе в умовах достатнього зволоження і роздрібного внесення мінеральних добрив в дозі 180-200 кг/га, забезпечує найвищий збір сирого протеїну. Багатоукісне використання травостою при внесенні високих доз мінеральних добрив і зрошенні сприяє підвищенню збору сухої маси до 100 ц/га і більше.

Для того, щоб трави змогли нагромадити достатню кількість поживних речовин і добре перезимувати, восени збирання трав рекомендується закінчувати за 20-30 днів до настання стійкого похолодання.

Висота скошування. Формування врожаю сіна, його якість, відростання та життєздатність трав суттєво залежать від висоти скошування. Трави відростають швидше, якщо скошування проведене вище точки росту і повільніше - при пошкодженні її. Тонконогові травостої скошують на висоту

4- 6 см, бобові - на 6-7 см. Встановлено, що втрати сіна при висоті скошування 12 см порівняно з висотою 4-6 см складали на степових сіножатях 45 %, білка - 46 %, на заплавних луках - відповідно 20 і 19,5 %. Проте при дуже низькому скошуванні нові пагони з бруньок у повторних укосах відростають слабо, що призводить до значного зниження урожайності луків.

Сіножатезміна. Раціональне багатоукісне використання травостоїв та догляд за ними проводиться в системі сіножатезміни. Сіножатезміна - це система використання луків, за якої у певному порядку чергуються строки скошування ділянок сіножаті по роках та за призначенням. Сіножатезміни запроваджують для зменшення негативного впливу скошування трав в ранні фази вегетації (до цвітіння). При ранньому скошуванні настає виродження травостою внаслідок зменшення або припинення обсіменіння трав і виснаження кореневих систем.

Сіножатезміна дозволяє змінювати строки скошування кожної ділянки по роках: від початку колосіння до повного цвітіння, що забезпечує високу продуктивність травостою протягом 4-5 років. Один раз за 5 років одна з ділянок використовується як насінник для одержання посівного матеріалу. При складанні ротації сіножатезміни з врахуванням строків скошування перший укіс по роках проводять в наступні фенологічні фази: 1) вихід в трубку злакових трав або стеблування бобових трав; 2) початок колосіння; 3) колосіння злакових або бутонізація бобових трав; 4) початок цвітіння; 5) цвітіння; 6) плодоношення (обсіменіння).

В системі сіножатезміни проводиться догляд за травостоєм по типу поверхневого поліпшення. Передбачається боронування та дискування ґрунту, внесення добрив, підтримування оптимального водного режиму, поліпшення ботанічного складу травостою шляхом підсіву трав.

РОСЛИННИЦТВО

Створення та раціональне використання культурних пасовищ

Значення пасовищ і пасовищного корму для тварин. Зелений пасовищний корм є основним кормом при літньому утриманні більшості видів сільськогосподарських тварин. Частка його в літньому раціоні великої рогатої худоби, залежно від …

Система докорінного поліпшення сіножатей і пасовищ

Докорінне поліпшення сіножатей і пасовищ проводиться тоді, коли поверхневим поліпшенням не досягається необхідний рівень їх продуктивності. Докорінне поліпшення - це система заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних природних кормових угідь у …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua