Офсетний друк

ПОВЕДІНКА ВІДБИТКА В ЗОНІ ДРУКАРСЬКОГО КОНТАКТУ

Суть явищ, що відбуваються у друкарській зоні, визначається не тільки процесом переходу фарби на ЗМ, а й процесом виходу ЗМ із контактної зони, який супроводжується розщепленням фарбових шарів. Це пов’язано з дією адгезивних сил, що зумовлюють прилипання ЗМ до поврехні ОЦ в момент виходу з контактної зони, внаслідок чого остаточне відривання ЗМ від офсетного ГП здійснюється з деяким запізненням.

Наукові дослідження силових явищ у зоні ДК, а також практика експлу­атації машин ОПД дають змогу де­тально розглянути всі фази взаємодії ЗМ з фарбовим шаром, що передається ОЦ. Нарис. 2.1 показано проходження аркуша, який ведеться захоплювачами ДЦ через зону ДК. З моменту вход­ження в зону контакту (точка А) аркуш зазнає зростаючої силової дії, яка досягає максимуму на осьовій лінії

1— 02, що з’єднує центри ОЦ та ДЦ, і супроводжується активним перене­сенням фарби. В міру виходу паперо­вого аркуша з зони контакту (точка В) виникає ділянка супроводження (В —

ПОВЕДІНКА ВІДБИТКА В ЗОНІ ДРУКАРСЬКОГО КОНТАКТУРис. 2.1. Проходження зм через зону дк С)> Довжина якої залежить від вла­

Стивостей матеріалів, що знаходяться в контакті, тиску та швидкості друку. Прилипання паперу до офсетного ГП негативно впливає на ЗМ, що може призвести до зміщення в захоплювачах. Особливо це проявляється на тонких паперах при виведенні відбитків на приймальний стапель. Через дію адгезивних сил ділянка взаємодії аркуша з офсетним ГП продовжується до точки £>, де й відбувається остаточне його відокремлення, що супроводжується розривом фарбового шару.

Після цього фарбовий шар розділяється навпіл (приблизно однакової товщини) по куту відриву у. Це явище супроводжується дією розтяжного зусилля к, потрібного для остаточного відриву паперового аркуша від ОЦ і виведення його з зони контакту.

Суттєву роль у цьому складному процесі відіграють властивості офсетного ГП, а саме його здатності практично миттєво відновлюватися в розмірах після стиску. Це дуже важливо з урахуванням швидкості друку, особливо для ДА рулонних машин. Швидке відновлення ГП (ефект «квік - реліз») можливе в разі використання спеціальних компресійних елас­тичних матеріалів, розроблених останнім часом. На відміну від відомих традиційних еластичних матеріалів, що складаються з гумових шарів і тканини компресійні офсетні ГП виготовляються за спеціальною техно­логією з формуванням у гумовому шарі повітряних каналів, які сприяють добрій компресії та швидкому відновленню ГП.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.