Офсетний друк

ВЗАЄМНЕ ОБКОЧУВАННЯ ЦИЛІНДРІВ ДРУКАРСЬКОГО АПАРАТА

Правильне обкочування відбувається тоді, коли зазори між кільцями, товщини офсетного декеля і форми з підкладкою відповідають паспорт­ним даним. Воно є необхідною умовою високої якості друку і забезпечує правильну градаційну передачу зображення.

За допомогою зубчастого, косозуб - частого зачеплення коліс (рис. 2.2) можна встановити циліндри друкар­ської секції офсетної машини ближче або далі один відносно одного, тобто змінювати зазор між ними. Профілі зубів косозубчастих коліс відповідних циліндрів ДА при вмиканні натиску зближуються. Плавність ходу цилін­дра при цьому не порушується, полюс зачеплення залишається незмінним.

Рис. 2.2. Зубчасте зачеплення коліс: 1 — профіль зуба; 2, З і 4 — відповідні кола западин, ділильне та виступів зубів колес, 5 — зона зачеп леиня зубів передачі

подпись: 
рис. 2.2. зубчасте зачеплення коліс: 1 — профіль зуба; 2, з і 4 — відповідні кола западин, ділильне та виступів зубів колес, 5 — зона зачеп леиня зубів передачі
Коли поверхні циліндрів ДА перебувають на рівні ділильного кола, швидкості точок, що лежать на поверхнях усіх трьох цил індрів, однакові. Це забезпечує передачу зображень без спотворень.

Якщо поверхні офсетних декелів розміщуються вище або нижче контрольних кілець, то колові швидкості точок, що лежать на поверхні декеля і сусідніх циліндрів, різні. Це призводить до відносного проков­зування поверхонь і спотворення зображення.

Для перенесення зображення з форми на ГП при взаємному обкочу­ванні ФЦ та ОЦ потрібен певний тиск. Він має забезпечувати деформацію стиску декеля.

У зоні контакіу поверхонь циліндрів під час друкування внаслідок стиску ГП його поверхня деформується і тому змінюється лінійна швид­кість верхніх шарів. Якщо діаметр ОЦ менший від діаметрів ФЦ і ДЦ, то деформація растрових елементів під час друкування буде мінімальною.

ВЗАЄМНЕ ОБКОЧУВАННЯ ЦИЛІНДРІВ ДРУКАРСЬКОГО АПАРАТА

А

подпись: 
а
Зміна товщини офсетного декеля може спричинити зсув декеля і піддекельного матеріалу один відносно одного. При встановленні офсет­ного декеля, товщина якого більша від паспортної, перед зоною ДК утворюється потовщення — «хви­ля» (рис. 2.3, о). Це призводить до нерізкого зображення на відбитку, здвоювання зображення в напрям­ку хвостової частини аркуша та підвищення тертя по поверхні форми. Нижня частина офсетного декеля (піддекельний матеріал) при збільшеній товщині декеля зміщу­ється до захоплювачів ДЦ.

Рис. 2.3. Схеми обкочування формного 1, офсетного 2 та друкарського З циліндрів з аркушем паперу 4

подпись: рис. 2.3. схеми обкочування формного 1, офсетного 2 та друкарського з циліндрів з аркушем паперу 4При встановленні офсетного декеля, товщина якого менша від паспортної, лінійна швидкість еле­ментів на його поверхні зменшу­ється і за зоною ДК утворюється аналогічне потовщення («хвнля»), оскільки поверхня ФЦ, швидкість обертання якої більша від швидкості обертання ОЦ, зсовує ГТІ. «Хвиля», що
утворюється за зоною ДК, спричиняє здвоювання в напрямку до захоплювачів (рис. 2.3, б).

Зміщення піддекельного матеріалу під офсетним ГП у напрямку до хвостової частини аркуша може призвести до розриву піддекельної підкладки.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.