Офсетний друк

Машини для друкування на листовій жерсті

На промислових підприємствах нашої країни застосовуються два типи АРМ для друкування на жерсті, які різняться способом транспор­тування листів між друкарськими секціями.

У машинах першого типу листи передаються з одній секції до іншої

Показник

ПОЛ-35

40М

ПОЛ-54-1

(ПОЛ-54-2)

ПОЛ-70-2

(ПОЛ-70-4)

2ПОЛ-71-2

(2ПОЛ-71-4)

ПОЛ-72-2

(ПОЛ-72-4)

ПОЛ-84-2

(ПОЛ-84-4)

Максимальний формат арку­ша, им

360x500

550x720

560x760

720x1020

710x1020

720x1020

860x1120

Номінальний формат ар­куша, мм

155x220

540x700

540x700

700x1000

700x1000

700x1000

840x1080

Мінімальний формат арку­ша, мм

155x210

350x450

300x420

540x700

420x500

370x520

540x700

Маса 1 м2 паперу, г

30...350

70...240

40...320

60...300

40...600

40...600

60...300

Максимальна продуктив­ність, тис. відбнтків/год

7,5

8

12

7,5

10

12

7.5

Кількість фарб

1

1

1(2)

2(4)

2(4)

2(4)

2(4)

Габаритні розміри із само­накладом, м: довжина ширина висота

1,5

1,22

1,49

3,10

2,20

1,82

2,94(3,27)

2,19(2,66)

1,97(2,22)

6,75(9,61)

3,45

2,30

7,3(9,62)

3,22

2,04

7,6(10)

3,46

2,62

7,7(11,1)

3,57

2,40

Маса з самонакладом, т

0,73

4,8

5,42

17.56

17,52

19.1

19,1

Загальна споживана по­тужність, кВт

1,8

7,28

12,1(15,5)

23(37)

23(42)

40(56)

23(40)

286

подпись: 286

За допомогою конвеєрів, тобто після задруковування в першій секції лист спрямовується на приймально-транспортний стіл другої секції, анало­гічний столу першої секції. На столі лист вирівнюється по бічній та пе­редній кромках, після чого він транспортується в зону ДК захоплюва­чами ДЦ. При цьому захоплювачі проводять лист приблизно на 1/4 його довжини, а далі він рухається завдяки силам тертя між циліндрами ДА.

У машинах другого типу використовується примусове транспортуван­ня листа за допомогою спеціальних передавальних грейферних цилінд­рів. Після вирівнювання листа він передається в захоплювачі ДЦ, потім

— у захоплювачі передавального циліндра і т. д. Оскільки лінійні швид­кості листа під час друкування та передавання не змінюються, забезпе­чується висока точність суміщення фарб у кожній друкарській секції.

Машина ПОЖ-84, яку випускає ВАТ «Рыбинск-Полиграфмаш», належить до машин першого типу. Вона призначена для друкування способом ОПД двофарбових зображень на металевих листах форматом від 512x712 до 860x1120 мм і завтовшки 0,2...0,4 мм. Багатофарбові зображення можна здобувати після повторного прогону листів через машину.

Машину побудовано за секційним принципом, складається вона з двох друкарських секцій з лінійною системою транспортування метале­вих листів. Кожна секція містить ДА, ФА і ЗА, причому ДА побудовано за трициліндровою схемою. Тиск у зоні ДК здійснюється завдяки переміщенню ДЦ до ОЦ. Від подавача за допомогою стрічкових конвеєрів

І спеціальних підштовхувачів листи спрямовуються спочатку до першої, а потім до другої друкарської секції.

Щоб запобігти прилипанню листа до ОЦ, в машині ПОЖ-84 перед­бачено спеціальний пристрій.

На машині ПОЖ-84 можна друкувати штрихові та тонові зображення лініатурою до 60 ліній/см. Допустиме несуміщення фарб становить

0, 15...0,25 мм. Правильно орієнтують листи відносно форми пристрої для бічного та переднього вирівнювань під час роботи машини.

Для суміщення фарб ФЦ може переміщуватися по колу і в осьовому напрямку під час роботи машини. Механізм натиску вмикають від безконтактного стартового пристрою, який одночасно контролює наяв­ність листів. Якщо лист не подається, то безконтактний пристрій вимикає натиск, а також відводяться накочувальні валики ФА та блокується передавальний валик. Якщо листи подаються, то механізми вмикаються автоматично.

Машина ПОЖ-84 має максимальну швидкість 6600 об/год, але її робоча швидкість під час друкування на металевих листах, яка залежить від формату, товщини листів і якості їхнього матеріалу, а також вимог до якості відбитків, становить 4000...5200 об/год.

Особливість процесу друкування на металі — необхідність поперед­нього нанесення на його поверхню грунтового шару (лакового або емалевого) для забезпечення адгезії друкарської фарби. Емалевий грунто­вий шар створює, крім того, необхідний фон для точнішого відтворення кольорів зображення, близьких до оригіналу. На жерсті друкують

В’зкішими та липкішими фарбами, які, закріплюючись, утворюють на відбитках щільні плівки, стійкі до температури та вологи.

Під час друкування на загрунтованій жерсті друкарські машини агрегатуються в автоматизовані технологічні лінії (рис. 6.47), до складу яких входять подавач листів /, одно - або багатофарбова машина 2, лакувальна машина 3 і сушильний пристрій 4 конвеєрного типу із систе­мою охолодження, розвантажувальним пристроєм і стопрукладальником (на схемі не показано).

Ї 4

І гН

 

Рис. 6.47. Схема автоматизованої технологічної лінії для друкування на загрунтованій

Жерсті

 

Машини для друкування на листовій жерсті

Фарби можна закріплювати нагріванням їх до певної температури або УФ випромінюванням. Довжина лінії залежить від типу сушильного пристрою.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.