Офсетний друк

Нові схеми аркушевих офсетних машин

Офсетний плоский друк дедалі застосовують для виготовлення нетра­диційних видів друкованої продукції, зокрема для нанесення захисного рисунка-схеми на друковану плату (ДП).

Для виготовлення ДП важливо мати чітке зображення елементів рисунка схеми на заготовці, основною вимогою до якого є надійний захист від дії кислотних розчинів для травлення мідного шару-основи або під час гальванонарощування струмопровідних елементів. Техніч­ними умовами практично не допускається наявність у захисному шарі буць-яких пор (порожнин), крізь які міг би просочуватись травильний розчин.

Раніше захисний фарбовий рисунок-схема наносився на поверхню заготовки ДП способом трафаретного друку. За допомогою трафаретних друкарських машин тиражувалися ДП, які використовувалися в побу­товій радіотехнічній апаратурі.

Технологія трафаретного друку має ряд істотних недоліків, основними з яких є обмеження роздільної здатності трафаретної форми, що звужує її використання під час виготовлення ДП з підвищеною щільністю монтажу. Якщо ширина струмопровідної лінії ДП менша від 0,3 мм, то як захисний шар використовується фоторезист, на якому фотомеханічним способом формується рисунок-схема. Такі технології проводять прак­тично вручну і вони є екологічно шкідливими.

Офсетний друк дає змогу наносити захисний рисунок з роздільною здатністю до 60 ліній/см і тиражувати ДП в автоматичному режимі, об’єд­навши в єдину лінію друкарський та сушильний пристрої завдяки різкому

Скороченню порівняно з трафаретним друком часу сушіння фарбового шару.

Деякі фірми США та Японії використовують технологію офсетного друку у виробництві ДП. Технологія офсетного друку має свою специ­фіку, що потребує вирішення складної комплексної проблеми, яка полягає у використанні не тільки спеціальних фарб, а й оригінального друкар­ського устаткування. Традиційний ДА ротаційного типу внаслідок короткочасності ДК та малої товщини фарбового шару не 'забезпечує високої якості ДП.

Досвід проектування та експлуатації офсетних машин спеціального призначення, нагромаджений в УкрНДІСВД та Московській державній академії друку, показав, що якісне нанесення захисного рисунка-схеми на заготовку ДП можна здійснити лише за кілька друкарських циклів. Це пояснюється тим, що в ротаційній друкарській парі через малу ширину друкарської зони час взаємодії фарбового зображення із ЗМ дуже малий. У ДК відбуваються складні явища, пов’язані з розгалуженням і розриванням фарбового шару на виході з друкарської пари, тому наявність жорсткого невбирного матеріалу істотно ускладнює процес переходу фарби. Це зумовлено ще й тим, що розтяг і розриви фарбових ниток призводять до утворення відкритих внутрішніх порожнин в елементах фарбового зображення, які порушують суцільність покриття та зменшують його захисні властивості.

З урахуванням цього в Московській державній академії друку було розроблено два оригінальних офсетних апарати, які працюють в ревер­сивно-імпульсному режимі. Ці апарати створено на базі машин ПОЛ-35.

Нові схеми аркушевих офсетних машин

Рис. 6.48. Схеми офсетних ДА для нанесення рисунка на ДП

подпись: рис. 6.48. схеми офсетних да для нанесення рисунка на дп

Б

подпись: б

А

подпись: аВ основу першого варіанта (рис. 6.48, а) покладено принцип об’єднання ротаційної друкарської пари (формного й офсетного цилінд­рів) із зворотно-поступальним рухом заготовки ДП, розміщеної на рухомому горизонтальному столі. Привід подібного ДА побудовано за принципом однооборотних плоскодрукарських машин з рівномірною швидкістю друку, де циліндрова група має сталу швидкість обертання, а горизонтальний стіл за допомогою кулачкового приводу — змінну. На ділянці робочого ходу стіл розганяється до швидкості друку, рухаючись разом з офсетним і формним циліндрами, після чого сповільнюється та повертається у вихідну позицію. Для компенсації різної товщини заготовки ДП в столі розміщено рухому опору, яка виводить заготовку завжди на рівень друкування. У цьому ДА використано принцип багаторазового ДК, тобто можливість здійснювати задруковування
фольгованої поверхні кілька разів, не знімаючи її з базових штифтів і не порушуючи суміщення. Багаторазовий друкарський цикл поліпшує зчеплення фарби з підкладкою завдяки ущільненню фарбового шару та руйнуванню закритих порожнин, що збільшує суцільність захисного фарбового шару.

Заготовка на стіл подається в крайньому лівому його положенні, де вона вирівнюється відносно базових штифтів і після багаторазового друкарського циклу виводиться на приймання або на проміжний конвеєр та сушильний пристрій. Практика показала, що для якісного друку досить двох-трьох таких циклів.

Інший варіант офсетного ДА (рис. 6.48, б) виконано за аналогом друкарсько-оздоблювального агрегату фірми «Камерон». На верхній робочій нескінченній стрічці встановлено офсетні ГТІ, які контактують по черзі з ФЦ і ЗМ.

Нижня стрічка, рухаючись синхронно з верхньою, транспортує ДП у силовий блок, виконаний у вигляді чотирьох пар обтискних роликів. У момент подачі заготовки в зону друкування її фіксують спеціальні штифти, закріплені на верхній стрічці в базових отворах, після чого заготовка обтягується стрічками з обох боків і потрапляє в зону дії обтискних роликів. Тут до ДП прикладається інтенсивне силове діяння через поверхню стрічки й офсетне ГП, внаслідок чого передається фарбове зображення. Наявність кількох пар обтискних роликів пропор­ційно збільшує зону ДК. Перевага такого ДА полягає ще й у тому, що під час лінійного переміщення заготовки через контактні пари фарбовий шар не розгалужується, як у звичайній ротаційній парі, а навпаки — багаторазово ущільнюється.

Якщо в розглянутій схемі використати два ДА, розміщені один над одним, то за один робочий цикл можна здобути ДП, задруковану з обох боків.

Істотною перевагою запропонованої технології є поліпшення еколо­гічних параметрів виробничого процесу завдяки виключенню з процесу фоторезисту. Екологічно небезпечним є органопроявний фоторезист марки СПФ-2. Для його проявлення використовується метил - хлороформ, а для змивання з поверхні заготовки — метилен. Утилізація цих двох компонентів має певні труднощі і вони небезпечні у виробництві.

Розглянуті приклади використання офсетного друку — це тільки один з напрямів технічного прогресу в такій специфічній галузі, як виготов­лення ДП.

Офсетний друк

Рисунки

Рис. I. Структура аркушевих компресійних офсетних ГП (а, б), схематичні зобра­ження компресійного (в) та звичайного (г) офсетних ГП рукавного типу і загаль­ний вигляд їх (3) Виробничо- Інформаційна Система Рис. XXXV. …

Додатки

Додаток 1. Типові дефекти та неполадки під час друкування на АРМ і способи їх усунення 1. Аркуші не витягуються подавачем з-під прихилювачів Дефект, причина Спосіб усунення Подавач слабко притиснутий Гумова …

ПІСЛЯМОВА

Незважаючи на зміни в засобах комунікаційних технологій, які стосуються також видавничо-поліграфічного комплексу, друкована продукція сьогодні залишається іноваційним рушієм прогресу. Сотні тисяч друкарських машин виконують надзвичайно важливу місію — вони відтворюють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.