ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Відредагована калькуляційна відомість

Відредагована калькуляційна відомість

Цінова відомість

Товар............................................. Число.............................................

ф. ст. ф. ст.

Вартість матеріалів

Придбані деталі

Зберігання матеріалів і деталей

Праця

Зберігання готової продукції

Адміністративні витрати

Менеджмент

Витрати по збуту

Реклама

Непередбачені витрати

Прибуток 25%

Ціна

Придбані деталі.

У цій статті враховується вартість придбаних для виготовлення виробу матеріалів (наприклад, ручок, петель, гвинтів, стекла і тому подібне).

Зберігання матеріалів і деталей.

Зберігання матеріалів, компонентів, комплектуючих частин, придбаних деталей вимагає складській площі. І це складський простір повинен окупатися за рахунок ціни товару. Розрахувати точний простір, займаний матеріалами і деталями, які буде потрібно для виробництва одиниці продукції важко і непрактично. Тому простіше з'ясувати загальні витрати по їх зберіганню і обчислити середню величину для всіх товарів. Можуть виникнути складнощі через те, що проводиться не один товар і кожен з виробів має свої розміри. Крім того, виникають зміни структури збуту протягом року: наприклад продається більше великогабаритних товарів. У такому разі з'являється необхідність переглядати калькуляційні відомості, якщо в них вже розрахована середня вартість складського простору для всіх товарів. Такі розрахунки необхідні у разі, коли складування порівняльне дороге.

Праця. Вартість праці, що було потрібно для виробництва одиниці товару, повинна бути ретельно прорахована. Це особливо важливо при розширенні виробництва і наймі більшої кількості працівників для виробництва. При цьому треба враховувати, що люди не можуть працювати однаково і стандартно. Навіть у малих підприємствах у разі розрахунку вартості праці, необхідної для виробництва одиниці товару, можуть потрібно складні розрахунки, пов'язані з такими показниками, як рівні вироблення, стандартний час роботи і тому подібне Швидше за все, такі точні розрахунки не матимуть вирішального значення і досить переконатися “на око”, що вартість праці відображає реальний стан речей.

Зберігання готової продукції. На складі зберігаються не тільки початкові матеріали, але і готова продукція до тих пір, поки вона не буде реалізована. Вартість зберігання готової продукції зазвичай вище, ніж початкових матеріалів, оскільки необхідні кращі умови, а також більше простору у зв'язку з громіздкою упаковкою. Для простоти розрахунків на підприємствах малого бізнесу можна рахувати витрати по складуванню готової продукції за рік і середні витрати для зразкової кількості товарів по відношенню до простору, який вони займають.

Адміністративні витрати. У невеликих компаніях загальне адміністрування на початковому етапі часто здійснюється власником, членами його сім'ї і тому подібне З розвитком справи адміністративна діяльність поступово переходить в компетенцію людей, що займаються цим професійно і одержує за це гроші. З найперших днів варто включити в ціну розумні витрати по роботі, пов'язаній з бізнесом. Надалі, якщо виникне потреба в наймі працівника, такі витрати можна скоротити, найнявши його на неповний робочий день. При цьому обов'язково включати у вартість товару точну вартість праці такого співробітника по повній ставці з урахуванням оплати відпустки і тому подібне Інакше такі витрати можуть звести доходи до нуля.

Менеджмент. Менеджмент компанії варто розглядати окремо від володіння компанією і загального керівництва. На початку власник компанії може бути до того ж її менеджером, робочим, клерком, телефонним оператором і тому подібне При відкритті компанії від власника залежить вся фінансова сторона питання. У міру того, як поділа компанії йдуть в гору, власник компанії може собі дозволити найняти помічників, а якщо справи дуже хороші, то і менеджерів. Ситуація тут аналогічна ситуації з адміністративними працівниками. Якщо не враховувати витрати по менеджменту у вартості товару, то доходи компанії можуть різко впасти.

Витрати по збуту. Збут продукції завжди складає проблему. І він дуже важливий для підприємства оскільки якщо вироблювані товари не знайдуть покупця, то бізнес стане невигідним або, простіше кажучи, прогорить. Тому не можна забувати про збутові витрати і слід включати в цінову відомість їх в реальному розмірі.

Реклама. У ціну товару необхідно включати і націнку за рекламу. У ціновій відомості націнка складає певний відсоток від ціни товару. Тут виникає питання: як встановити націнку до ціни, яку ми в даний момент намагаємося встановити і включити в неї націнку за рекламу. У такому разі, коли на практиці необхідна величина націнки ще не встановлена, її рекомендується узяти приблизно у розмірі 5 % від вартості матеріалів і праці.

Непередбачені витрати. При розрахунку витрат по будь-якому методу, рекомендується виділяти рядок на непередбачені витрати, куди включатимуться витрати, не відповідні не під одну іншу позицію даної цінової відомості.

Складнощі методу ціноутворення по витратах. Ціноутворення по методу “середні витрати плюс прибуток” досить нескладно, але його рекомендується застосовувати лише, коли діяльність підприємства відносно проста. З розвитком її все ускладнюється, і тоді рекомендується узяти на озброєння метод регулярних процентних націнок по всіх позиціях цінової відомості.

Цілком виправдано застосування даного методу ціноутворення, якщо діяльність підприємства пов'язана з посередництвом, тобто з придбанням товарів у виробників і продажем їх роздрібним продавцям, оскільки виробники, товари яких реалізуються підприємством, зазвичай самі встановлюють роздрібні ціни на свою продукцію.

Інша справа, коли мова йде про виробничому підприємстві. Тут виникають дві основні проблеми:

1. Якщо підприємство тривалий термін засновує ціноутворення на свої товари на методі, заснованому на обліку витрат, то конкуренти можуть це відмітити і зможуть легко обійти це підприємство за допомогою диференційованого ціноутворення.

2. Інша важлива негативна риса – це те, що метод ціноутворення по витратах орієнтований на пропозицію, а не на попит. Адже саме попит на товар і створює збут і визначає прибуток підприємства. Якщо вибраний метод ціноутворення ігнорує попит, то підприємство або втрачатиме клієнтів із-за дуже високих цін, або упускатиме прибуток із-за дуже низьких цін.

Ціноутворення, засноване на попиті. Суть даного підходу до ціноутворення полягає в тому, що треба встановити таку ціну, яку покупець готовий заплатити за даний товар. На жаль, покупці рідко повідомляють про те, скільки вони готові заплатити. Продавець винен сам назвати ціну.

Тут при призначенні цін радником може стати рівень цін за аналогічні товари і послуги. При продажі товару слід звернути увагу на ціни його аналогів в магазинах, супермаркетах, на оптових складах, магазинах понижених цін, каталогах для замовлень товарів поштою і інших можливих торгових крапках. Якщо є можливість, то можна провести аналіз: з яких матеріалів зроблені аналоги, яке їх якість. Висока ціна зазвичай виправдана високоякісними матеріалами, прекрасним дизайном і тому подібне При такій системі краще призначати високу ціну і давати знижку, чим продавати за нормальною ціною відразу. Крім того, в торгівлі уроздріб можливе встановлення так званих “психологічних цін”, які декілька нижче за кругле число, наприклад: 99,90 або 999 тис. грн. Основна складність ціноутворення по попиту полягає в тому, що ціна повинна бути такій, яку заплатить покупець, але встановити її належить продавцеві. Яка б ціна не була призначена, не існує гарантій, що товар по ній матиме попит. Таким чином, при ціноутворенні по попиту, ціна призначається, відштовхуючись від витрат, і піднімається до величини, яку, на думку продавця, готовий заплатити покупець.

Очевидно, що ціна впливає на попит: якщо встановлена висока ціна, то навряд чи об'єми продажів будуть високі, а якщо встановлена низька ціна, то продасться багато, але з маленьким прибутком або в збиток. При цьому дуже важливо встановити закономірності впливу ціни на попит: якщо понизити ціну на 10%, то чи збільшиться попит на 10%, або більше, ніж на 10% або менше?

То, як попит реагує на зміну ціни, називається Еластичністю попиту. Якщо зниження ціни спричинило до зростання об'єму продажів більш ніж на 10%, то попит еластичний. Тобто загальне співвідношення таке: якщо для будь-якої пропорційної зміни ціни об'єм збуту зростає пропорційно більше, то попит вважається еластичним, а якщо об'єм збуту зростає пропорційно менше, то попит нееластичний.

Тобто: Еластичність є число, яке показує, на скільки відсотків зміниться одна змінна в результаті зміни іншій змінній на один відсоток. Якщо величина попиту – Q, а ціна товару – P, то еластичність попиту залежно від зміни ціни або цінова еластичність попиту може бути записана:

Eq/p = (% Відредагована калькуляційна відомість q) / (% Відредагована калькуляційна відомість p)

Припустимо, якщо спочатку було продано тисяча одиниць товару по 5 грн., а потім була понижена ціна до 4,25 грн. (тобто на 15 %) і після цього було продано на 20% одиниць товару більше (тобто 1200 одиниць), то попит на цей товар еластичний.

Розглянемо приклад з табл.7.4. Із зниженням ціни збут збільшився. Ціна була понижена на 28,5 %, але збут збільшився лише на 25 %. Збут виріс в процентній частці менше, ніж знизилася ціна, – у даного товару нееластичний попит.

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Коментар 1. Узагальнюючі показники результатів господарювання 1.1 Рівень задоволення потреб ринку Із. п.р обчислюється зіставленням виготовленої і реалізованої товарної продукції Вт. п із …

обсягу товарної продукції

Визначають діленням обсягу товарної продукції Вт. п на загальну кількість персоналу Чп 2.2 Трудомісткість продукції Тм = Чп / Вт. п — 2.3 Зарплатомісткість продукції ЗМп = Фз. п / …

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів Кз. п.к обчислюється як частка довгострокових кредитів Кдс у загальному обсязі власних та прирівняних до них коштів Кв. п. Характеризує відносний розмір залучення позичкових коштів …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.