ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п

Назва показника

Формула для розрахунку

Коментар

1. Узагальнюючі показники результатів господарювання

1.1

Рівень задоволення потреб ринку

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Із. п.р обчислюється зіставленням виготовленої і реалізованої товарної продукції Вт. п із визначеним у процесі маркетингового дослідження ймовірним попитом ринку Оп. р

1.2

Валовий прибуток

Чистий прибуток

Пв

Пч

Важливі фінансово-економічні показники, що відбивають одну з численних цілей будь-якої підприємницької діяльності

1.3

Коефіцієнт зростання валового прибутку

Коефіцієнт зростання чистого прибутку

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Абсолютна величина валового прибутку лише обмежено характеризує фінансову результативність підприємництва. Останню краще відбиває Кв. п, який визначається порівнянням фактичного та запланованого значень Пв

1.4

Рентабельність виробництва

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для визначення Рв потрібно порівняти отриманий валовий (краще чистий) прибуток Пв/ч із сумою основних фондів Осф та матеріальних оборотних фондів ОбФ

1.5

Рентабельність продукції

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рентабельність окремих виробів обчислюється як співвідношення валового прибутку Пв і собівартості товарної продукції Ст. п

2. Показники ефективності використання трудових ресурсів (праці)

2.1

Продуктивність праці

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

обсягу товарної продукції

Визначають діленням обсягу товарної продукції Вт. п на загальну кількість персоналу Чп 2.2 Трудомісткість продукції Тм = Чп / Вт. п — 2.3 Зарплатомісткість продукції ЗМп = Фз. п / …

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів Кз. п.к обчислюється як частка довгострокових кредитів Кдс у загальному обсязі власних та прирівняних до них коштів Кв. п. Характеризує відносний розмір залучення позичкових коштів …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua