НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Коментар 1. Узагальнюючі показники результатів господарювання 1.1 Рівень задоволення потреб ринку Із. п.р обчислюється зіставленням виготовленої і реалізованої товарної продукції Вт. п із …

обсягу товарної продукції

Визначають діленням обсягу товарної продукції Вт. п на загальну кількість персоналу Чп 2.2 Трудомісткість продукції Тм = Чп / Вт. п — 2.3 Зарплатомісткість продукції ЗМп = Фз. п / …

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів Кз. п.к обчислюється як частка довгострокових кредитів Кдс у загальному обсязі власних та прирівняних до них коштів Кв. п. Характеризує відносний розмір залучення позичкових коштів …

Напрями розвитку малого бізнесу

Мета вивчення теми — надати студентам можливість ознайомитися з проблемами розвитку підприємництва та напрямками підвищення його ефективності в сучасних умовах. Рівень економічної і соціальної ефективності підприємницької діяльності залежить від численних …

Перевірка вірогідності інформації

Аналітична обробка інформації 3. Попереднє оцінювання результатів аналізу Загальна характеристика фірми Характеристика зміни показників порівняно з попереднім періодом або з іншими подібними підприємствами 4. Аналіз причин динамічних змін показників діяльності Визначення …

Оцінка ефективності діяльності

Оцінка результативності підприємницької діяльності є однією з основних функцій управління. Тому цю тему потрібно вважати ключовою. Справді, ефективність підприємництва є інтегруючою економічною категорією, яка відбиває кінцеві результати використання засобів, предметів …

Залежність обороту і прибутку від ціни

Залежність обороту і прибутку від ціни Ціна Продаж Оборот Постійні Витрати Змінні Витрати Сумарні витрати Прибуток 14 60 840 400 240 640 200 10 75 750 400 300 700 50 …

Залежність збуту від ціни

Залежність збуту від ціни Ціна Продаж 14 60 10 75 Ця теоретична частина має величезне значення для бізнесу. У даному прикладі, не дивлячись на зростання збуту, в результаті зниження цін …

Відредагована калькуляційна відомість

Відредагована калькуляційна відомість Цінова відомість Товар............................................. Число............................................. ф. ст. ф. ст. Вартість матеріалів Придбані деталі Зберігання матеріалів і деталей Праця Зберігання готової продукції Адміністративні витрати Менеджмент Витрати по збуту Реклама …

Розрахунок зміненої ціни товарів

Розрахунок зміненої ціни товарів Показники Товар А Товар В Товар С Товар D Старий Новий Старий Новий Старий Новий Старий Новий Матеріали 30 30 5 5 20 20 40 40 …

Сфера діяльності

Сутність договорів 1. Купівля, продаж, оренда і лізинг 1.1. Договір купівлі-продажу продукції, виробленої підприємством 1.2. Договір на поставляння товарів через посередника 1.3. Договір про аукціонний продаж товарів 1.4. Договір про …

Ціноутворення в малому бізнесі

У малому бізнесі встановлення потрібного рівня цін тим більше важливе, що підприємець має Можливість безпосередньо спілкуватися з клієнтом і той у свою чергу може висловити свої претензії по встановлених цінах …

«Підприємництво»

«Business» (англ.) — справа, заняття, комерція, угода, торговельна операція тощо, пов’язана з особистою вигодою. Підприємництво — Особливий вид бізнесу. Його метою є отримання не прибутку взагалі, а надприбутку, тобто підприємницького …

СУТНІСНА І ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ФОРМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організаційно-правова форма Сутнісна характеристика Організаційно-економічні та соціальні Переваги Недоліки Одноосібне володіння Підприємство (володін­ня), власником якого є фізична особа або родина · Простота заснування · Повна самостійність, свобода та опе­ративність дій …

Малий бізнес в сучасній ринковій економіці

Як показує досвід розвинених країн, мале і середнє підприємництво грає вельми велику роль в економіці, його розвиток впливає на економічне зростання, на прискорення науково-технічного прогресу, на насичення ринку товарами необхідної …

ПРАВОВІ ОСНОВИ функціонування МАЛОГО БІЗНЕСУ

В Україні правове забезпечення підприємницької діяльності гарантується насамперед Законом України «Про підприємництво». Ключовими його розділами є: Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. В цьому розділі: Надається визначення підприємницької діяльності та її суб'єктів, …

ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ МАЛОГО БІЗНЕСУ

ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ МАЛОГО БІЗНЕСУ Розпочинаючи діяльність у будь-якій зі сфер бізнесу, підприємець постає перед проблемою пошуку стартового капіталу, який створюється у вигляді статутного фонду. Один із постулатів бізнесу проголошує: «Без …

Планування малого бізнесу

Цілі, завдання і стратегії пропонованого підприємства повинні бути розглянуті і перетворені в план дій. Сам план має безліч застосувань. Він допомагає інвесторам, банкірам, постачальникам і оптовим продавцям ухвалювати рішення про …

Маркетингова стратегія

Успіх в бізнесі залежить від успіху в маркетингу. Маркетинг допомагає зробити так, що покупець вибирає потрібні йому продукти і приходить за ними ще. Хороший бізнесмен знає, що хоче покупець, і …

ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Підприємництво є стратегічним фактором та внутрішнім джерелом стійкого економічного розвитку і матеріального забезпечення добробуту населення країни в ринкових умовах господарювання. У сучасній економічній теорії немає однозначного тлумачення сутності підприємництва. Розглядаючи …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua