ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

Сфера діяльності

Сутність договорів

1. Купівля, продаж, оренда і лізинг

1.1. Договір купівлі-продажу продукції, виробленої підприємством

1.2. Договір на поставляння товарів через посередника

1.3. Договір про аукціонний продаж товарів

1.4. Договір про виготовлення продукції із сировини і матеріалів замовника

1.5. Договір продажу майна підприємства іншим юридичним особам

1.6. Державний контракт

1.7. Державне замовлення

1.8. Договір оренди майна

1.9. Лізингова угода

2. Підрядні послуги

2.1. Договір про консалтинг та інформаційне обслуговування підприємств і організацій

2.2. Договір про надання юридичних послуг

2.3. Договір про надання аудиторських послуг

2.4. Договір про надання брокерських послуг

2.5. Договір про рекламні послуги

2.6. Договір на виконання науково-дослідних робіт

3. Трудові відносини

3.1. Колективний договір

3.2. Тарифна угода

3.3. Договір (контракт) про наймання керівника

3.4. Договір (контракт) про наймання працівника

4. Страхування

4.1. Договір особистого страхування від нещасних випадків

4.2. Договір страхування майна підприємства і громадян

4.3. Договір обов’язкового медичного страхування

4.4. Договір добровільного медичного страхування

5. Розрахунки і кредитування

5.1. Договір на розрахункове і касове обслуговування

5.2. Договір поручництва

5.3. Договір позики із заставним забезпеченням

5.4. Кредитний договір

6. Зовнішньоекономічна діяльність

6.1. Договір на декларування товарів, що підлягають митному контролю

6.2. Договір на транспортно-експедиційне обслуговування зовнішньоторговельних операцій

6.3. Ліцензійний договір загального типу

6.4. Договір консигнації

6.5. Агентський договір

6.6. Договір на закупівлю товарів за імпортом

6.7. Договір поставки товарів за експортом

7. Інші договори

7.1. Договір доручення

7.2. Договір комісії

7.3. Договір про спільну діяльність

Важливим із практичного погляду є питання щодо формування змісту та умов договору підприємцем. Типовий зміст підприємницького договору ілюструє рис. 8.1.

Сфера діяльності

Рис. 7.1. Типовий зміст та структура підприємницького договору

 

Сфера діяльності Сфера діяльності Сфера діяльності Сфера діяльності

Товарообмін

багетная рамка: товарообмін

§ Факторинг

§ Комерційний трансферт

§

скругленный прямоугольник: § факторинг
§ комерційний трансферт
§

Рис. 7.2. Найважливіші форми співробітництва партнерів за напрямами підприємницької діяльності

 

Рис. 8.1. Типовий зміст і структура підприємницького договору

Особливу увагу варто звернути на те, що від точності й повноти формування потенційно можливих умов договору залежить ефективність підприємницької діяльності, яка ґрунтується на договірних взаємовідносинах партнерів. Тому ретельне визначення і формування конкретних умов для всіх розділів договору можна вважати визначальним етапом підготовки його проекту.


ЕКОНОМІКА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ

НАЙВАЖЛИВІШІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

№ з/п Назва показника Формула для розрахунку Коментар 1. Узагальнюючі показники результатів господарювання 1.1 Рівень задоволення потреб ринку Із. п.р обчислюється зіставленням виготовленої і реалізованої товарної продукції Вт. п із …

обсягу товарної продукції

Визначають діленням обсягу товарної продукції Вт. п на загальну кількість персоналу Чп 2.2 Трудомісткість продукції Тм = Чп / Вт. п — 2.3 Зарплатомісткість продукції ЗМп = Фз. п / …

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів

Коефіцієнт залучення довгострокових позичкових коштів Кз. п.к обчислюється як частка довгострокових кредитів Кдс у загальному обсязі власних та прирівняних до них коштів Кв. п. Характеризує відносний розмір залучення позичкових коштів …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.