Технологія будівельного виробництва

Технологія будівельного виробництва

Технологія будівельного виробництва — прикладна наукова дисциплі­на, основою якої є сукупність знань у галузі техніки (механізації), орга­нізації та економіки виробничих процесів, а предметом — методи засто­сування їх на будівельних майданчиках. Технологія будівельного ви­робництва тісно пов'язана з архітектурою, будівельними матеріалами, конструкціями, машинами, а також з економікою, геодезією, фізикою та хімією.

Крім того, сучасний архітектор повинен мати знання з юриспруденції, психології, бути обізнаним з тенденціями розвитку моди у сфері дизай­ну, уміти враховувати і використовувати в практичній роботі взаємовплив архітектурних і технологічних рішень тощо.

Саме з цього погляду і викладено матеріал у другому виданні підруч­ника «Технологія будівельного виробництва».

Перше видання підручника здійснено в 1993 р. За цей час у техно­логії будівельного виробництва сталися значні зміни, зумовлені появою широкої гами нових матеріалів, механізмів і технологічних рішень. Ці зміни в технології будівельного виробництва враховано у другому ви­данні підручника.

Видання підготовлено викладачами кафедри технології будівельно­го виробництва Київського національного університету будівництва і архітектури за редакцією кандидата технічних наук, лауреата Держав­ної премії М. Г. Ярмоленка.

Автори щиро вдячні рецензентам — докторам технічних наук, профе­сорам Ю. В. Вірюжському і В. С. Балицькому за вагомий внесок у поліпшення якості підручника.

Технологія будівельного виробництва

Нормативна і проектна документація

Усі процеси в будівництві регламентуються системою законодавчих актів і нормативних документів, які в сукупності є його нормативною базою. Система нормативних документів у будівництві складається з буді­вельних норм і правил, державних …

Будівельники. Організація і продуктивність прдці, способи її ОПЛАТИ

Для створення високоякісної будівельної продукції потрібна певна категорія виконавців (робітників), які мають спеціальні знання і прак­тичні навички для ефективного та безпечного виконання будівельних процесів. Таких виконавців називають будівельниками. Будівельники ви­конують …

Будівельні процеси

Будівельна продукція створюється під час виконання будівельних процесів, які виконуються за технологічними правилами будівельного виробництва. Ці правила поділяють на дві групи. Перша визначає особливості підготовчих процесів — перевезення, перенесення, перемішування, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.