Нормативна і проектна документація

Усі процеси в будівництві регламентуються системою законодавчих актів і нормативних документів, які в сукупності є його нормативною базою. Система нормативних документів у будівництві складається з буді­вельних норм і правил, державних …

Будівельники. Організація і продуктивність прдці, способи її ОПЛАТИ

Для створення високоякісної будівельної продукції потрібна певна категорія виконавців (робітників), які мають спеціальні знання і прак­тичні навички для ефективного та безпечного виконання будівельних процесів. Таких виконавців називають будівельниками. Будівельники ви­конують …

Будівельні процеси

Будівельна продукція створюється під час виконання будівельних процесів, які виконуються за технологічними правилами будівельного виробництва. Ці правила поділяють на дві групи. Перша визначає особливості підготовчих процесів — перевезення, перенесення, перемішування, …

Виробництвл

1.1. Загальні відомості лює нове будівництво, реконструкцію, ремонт і реставрацію будинків і споруд. Нове будівництво — зведення будинків і споруд за вперше розроб­леним проектом. Реконструкція — перебудова раніше зведених будинків …

Технологія будівельного виробництва

Технологія будівельного виробництва — прикладна наукова дисциплі­на, основою якої є сукупність знань у галузі техніки (механізації), орга­нізації та економіки виробничих процесів, а предметом — методи засто­сування їх на будівельних майданчиках. …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.