Cправочник агронома

Техніка безпеки

У господарствах за організацію і стан охорони праці відповідають керівники (в колгоспі—голова, в радгоспі—директор). Головні спеціа­лісти господарства відповідають за охорону праці й техніку безпеки окре­мо по галузях: головний агроном — у рослинництві, головні зоотехнік і ветлікар — у тваринництві, головний інженер-механік — у ремонтних майстернях, тракторних бригадах та ін.

Практичну роботу по охороні праці й техніці безпеки на виробничих дільницях у бригадах виконують керівники дільниць, бригадири.

Основні завдання головного агронома по забезпеченню охорони праці в рослинництві такі: впроваджувати у виробництво більш досконалу тех­ніку і технологію, які забезпечують безпечні умови праці; забезпечувати високу трудову і виробничу дисципліну серед працюючих; розробляти і здійснювати організаційні та технічні заходи з техніки безпеки і по оздо­ровленню умов праці в рослинництві; зупиняти виконання тих робіт, які проводяться з порушенням технічних умов і правил техніки безпеки; про­водити навчання по охороні праці робітників рослинництва згідно з ГОСТ 12.0.004—79; затверджувати комплекс заходів, розроблених разом з агро - номом-агрохіміком, які спрямовані на зниження шкідливої дії пестицидів і добрив; забезпечувати правильність доставки, видачі, зберігання, обліку використання та списування пестицидів у господарстві; забезпечувати правильність використання і зберігання засобів індивідуального захисту при роботі з добривами та пестицидами в господарстві; організовувати й брати особисту участь у проведенні оперативного контролю за станом охорони праці і техніки безпеки в рослинництві.

Безпосереднє керівництво, розробка та проведення заходів з охорони праці покладається на інженера по охороні праці господарства, звіль­неного від інших обов’язків.

Загальні вимоги безпеки до тракторів і самохідних сільськогосподар­ських машин встановлені ГОСТ 12.2.019—76, а їх технічний стан та укомплектованість повинні відповідати вимогам правил техніки безпеки й заводським інструкціям.

Часто при експлуатації машин деякі вимоги техніки безпеки порушу­ються, що може призвести до травм чи професійного захворювання обслу­говуючого персоналу. Тому необхідно стежити, щоб частини машин, що рухаються та обертаються, були огороджені захисними кожухами із за­побіжними написами.

Забороняється вводити в експлуатацію нові машини після ремонту або тривалої стоянки, якщо вони не пройшли обкатки.

До експлуатації можна допускати технічно справну машину, якщо вона повністю укомплектована відрегульованими агрегатами, механізма­ми, вузлами, приладами, захисними огородженнями, сигналізацією, а та­кож комплектом справного інструменту.

Кожна машина чи агрегат повинні бути забезпечені пристроями для регулювання й очищення робочих органів (лопати для очищення сошни­ків, гачки для усунення забивання борін і висівних апаратів, лопатки для вирівнювання насіння та добрив у ящиках сівалок, чистики для очистки різального апарата, барабана і решета комбайнів та іп.).

Перед виконанням сільськогосподарських робіт необхідно перевірити поля та луки, очистити їх від зайвих предметів, ями та канави позаси­пати, біля ярів, крутих схилів встановити попереджувальні знаки й про­вести контрольні борозни глибиною не менше ЗО см і шириною 50 см. На полях розмітити поворотні смуги.

У господарствах слід розробити та затвердити маршрутні карти руху агрегатів і транспортних засобів, ознайомити з ними трактористів-маши - иістів та комбайнерів. Виділити спеціально обладнані автомобілі для перевезення людей у поле і з поля.

При видачі нарядів па виконання боронування, оранки, суцільної куль­тивації, транспортні роботи та переїзди до місць роботи проконтролю­вати, щоб передні й задні колеса тракторів були встановлені на най­більшу ширину колії.

Завчасно па полях відвести спеціальні місця для відпочинку і прий­няття їжі, позначити їх віхами, а вночі освітлювати безпечними в проти­пожежному відношенні ліхтарями.

Cправочник агронома

Додатки

І. Коефіцієнти переведення побічної та супутньої продукції в основну (по зернових, технічних, кормових культурах і травах — одиниці маси, по плодово-ягідних культурах і винограду — 1000 шт. садивного матеріалу по …

Зберігання сільськогосподарської техніки

Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську техніку зберігають здебільшого на відкритих майданчиках з твердим покриттям. У передо­вих господарствах складну техніку (трактори, комбайни) зберігають у закритих приміщеннях. Майданчики для зберігання техніки обладну­ють …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua