Металеві конструкції

ЗАВОДСЬКІ СТИКИ

Заводські стики листів для стінки і поличок балок складеного перерізу виконують переважно за допомогою стикових швів, рівноміцних основ­ному металу. При цьому стики окремих еле­ментів перерізу (стінки і поличок) не повинні на­кладатися.

Розміщують стики в зонах, де у відповідних елементах діють невеликі напруження: поясів — ближче до опор, стінки — до середини балки. По­слідовність зварювання призначають такою, щоб залишкові напруження були якнайменші. Спочат­ку зварюють поперечні стикові шви окремо в кожному елементі, далі накладають поличкові шви і лише після цього приварюють ребра жорст­кості.

Прокатні перерізи найчастіше стикують за до­помогою накладок. їх стикове з'єднання утруд­нене, бо у місцях спряжень поличок зі стінкою має місце непроплавлення. Конструкція такого стику зображена на рис. 5.17. Під час розрахунку вважають, що згинальний момент Ms. у місці стику передається накладками на поличках, а перерізу - вальна сила Qs. — накладками на стінці. Зусилля у накладках поличок утворюють пару сил, що врівноважують згинальний момент. Звідси

Nfs = MJh, (5.76)

Де h — плече пари сил, за значенням дорівнює висоті перерізу.

За значенням Nfs обчислюють потрібну площу перерізу накладок:

TV,,

Af,** „ = (5.77)

Ширина накладок повинна бути на 30...40 мм більшою (чи меншою) за ширину поличок, що забезпечує потрібні конструктивні умови для зварювання швів. Товщину накладок приймають згідно з сортаментом такою, щоб отримана площа накладки Afs не була меншою від Aysmin.

Шви кріплення накладок, розміщені з одного боку від стику, проектують рівноміцними наклад­кам, тобто розраховують за несучою здатністю:

Nfw = Afs-Ry - ус. (5.78)

Накладки на стінці роблять двосторонніми з листів, товщина яких близька до товщини стінки. Шви кріплення накладок з кожного боку стику розраховують на дію перерізувальної сили Qs.

Конструктивні вимоги до стиків зображені на рис. 5.17. Значення с приймають не меншим ніж 51, і 40 мм.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.