Металеві конструкції

ОПОРНІ РЕБРА

Для передачі значних опорних реакцій на кон­струкції, розміщені нижче (наприклад, колони), в балках влаштовують опорні ребра. У будівель­ній практиці найширше використовують два кон­структивних рішення: опорні ребра безпосеред­ньо на кінцях балки (рис. 5.16, а) та віддалені від кінців (рис. 5.16, б). Опорна реакція пере­дається через торці ребер. їх старанно вирівню­ють (найчастіше фрезерують), щоб забезпечити щільне прилягання по всій поверхні контакту з опорою.

Ширшки до 0,65t„

Переріз опорних ребер вибирають згідно з умовами міцності та стійкості. Ширину опорного ребра b приймають рівною ширині поличок. При розмірі d < 1,5ts для першої конструкції опорного ребра (рис. 5.16, а), а також для другої конструкції (рис. 5.15, б) напруження на контактній поверхні не повинні перевищувати міцності металу на зми­

Нання Rp:

(5.71)

B ■ t„.

Де F — опорна реакція балки; b і (,, — ширина і товщина контактної поверхні опорного ребра. Якщо ж у першій конструкції випуск опорного ребра d перевищує l,5ts, враховуючи можливу втрату стійкості випуску ребра при пластичних деформаціях, перевірка міцності виглядатиме так:

(5.72)

З метою збереження плоскої форми опорного ребра (тобто забезпечення його місцевої стійкості) дотримуються умови (5.70).

Перевіряють також загальну стійкість опор­ного ребра на поздовжній згин у площині, пер­пендикулярній площині стінки балки. Перевірку виконують як для центрово-стисненого стержня, завантаженого опорною реакцією:

-£-<<р-К„-у,. (5.73)

У розрахункову площу Aef включають переріз опорного ребра та стійку частину стінки зав-

1) [3]

. Таким чином, згідно з рис.

R,

5.16 (перерізи 1 — 1, 2—2), площу опорного стояка можна записати відповідно для першого і другого варіантів:

ОПОРНІ РЕБРА

1-1

ІІІІЦ

Ттттттттттт

Aef = b • ts + с • tw, (5.74)

Ттттттптпт

> f

Ці'

ТП ЈJ"p TTT &

ОПОРНІ РЕБРА

I-i

•C

■Q

Ч+-

I I M I I? I I I 11 М I И 1 LL ^

4

Іі as "t

Вид В

-М-4

Рис. 5.16. Конструкції опорних ребер балок: а — на краю балки; б — зі зміщенням.

Л,.| -- b ■ t, + (а + с)- tw, (5.75)

Де с = 0.(i5t„, vx ; a < с; a — фактичний розмір за Ry

Рис. 5.1С, але не більше с. Розрахункову довжину опорного стояка приймають рівною висоті стінки.

Шви кріплення опорних ребер до стінки роз­раховують як кутові флангові на дію опорної ре­акції балки. При цьому слід пам'ятати про об­меження на розрахункову довжину таких швів.

Металеві конструкції

Бронированные двери от завода производителя Зимен в Украине – завод дверей «Zimen-Group.com»

Бронированные двери Зимен прочно вошли в повседневную жизнь украинцев. Такие конструкции все чаще можно встретить в обычных квартирах и частных домах, хотя недавно бронированные полотна украшали только офисы, производство и …

Чем хороши металлические водостоки?

Обязательной частью крыши любого строения является водосточная система. Она может быть внешней или внутренней, состоять из желобов, труб, тройников, воронок и других компонентов. Главная функция водосточной системы Profil – защитить …

Металлопрокат

В жизни и деятельности современного человека металлопрокат имеет большое значение и играет существенную роль. Металлопрокат является продуктом длительного и трудоемкого процесса переработки железных руд. Практически во всех отраслях промышленности находят …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.