КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Вимоги до текстових документів

Текстові документи (далі - документи) містять переважно суцільний текст (пояснювальна записка, технічний опис і т. п.), виконують відповідно вимог ГОСТ 2.105-95.

Документи можна виконувати такими способами: комп’ютерним - на одній стороні аркуша через півтора або два інтервали; рукописним - основним крес­лярським шрифтом за ГОСТ 2.304-81 з висотою букв та цифр не менше 2,5 мм чорного тушшю або чорною кульковою ручкою. Відстань між словами - не мен­ше ширини однієї букви, відстань між рядками - не менше 1,5 висоти букви.

Текст розташовують на відстані; зліва від рамки - 5 мм; справа від рамки - мін. З мм; зверху і знизу від рамки - 10 мм.

Заголовки розділів мають бути короткими. На першому місці іменник, потім — прикметник. Відстань між заголовком і текстом - 35 мм.

Записи, формули, умовні знаки, малюнки, що вносяться в документи, виго­товлені машинописним способом, виконуються чорною тушшю рукописним або комп'ютерним способами.

Помилки, описки і графічні неточності, виявлені в процесі оформлення доку­мента, допускається виправляти підчисткою або коректором. Пошкодження ар­кушів текстових документів, виправлення і сліди неповного виведення поперед­нього тексту (графіки) не допускаються.

Документ повинен мати титульний лист, зміст, вступну частину, основну час­тину, список використаних літературних джерел, додатки (за наявності) і аркуш реєстрації змін (після перевірки).

Аркуші (сторінки) документів нумерують. На першому аркуші (титульний лист) номер не ставиться. Якщо в документі € малюнки і таблиці, розміщені на окремих аркушах, їх включають у загальну нумерацію листів. Зміст, список вико­ристаних літературних джерел і додаток також включаються в загальну нумера­цію листків. Нумерація має бути наскрізною (прохідною).

Титульний лист виконується за ГОСТ 2.104-68 на форматі А4 і умовно розді­ляється на зони, які вміщують в себе таку інформацію, рис. 11:

1 - назва установи вищого підпорядкування (для студентів - МО і НУ) і безпосереднього підпорядкування (Національний лісотехнічний університет України);

2 - замовник документації;

3 - відповідальний від установи виконавця (кафедра, дисципліни курсового проектування);

4 - назва роботи або тема документації (курсовий проект, дипломний проект);

5 - затвердження представником замовника (оцінка і підпис викладача);

6 - безпосередні виконавці документації і керівник (студент, група, керівник - посада, вчена ступінь, прізвище);

7 - місце і рік виконання документації.

Надписи титульного листа виконуються тільки технічним шрифтом, Агіаі або Trebuchet MS - курсив.

КОНСТРУЮВАННЯ МЕБЛІВ

Как выбрать оптимальную кровать

Кровать по праву именуют королевой спальни, ведь грамотно подобранная мебель обеспечит комфортный спокойный сон и полноценное восстановление сил. Как правильно выбрать упомянутый предмет интерьера, рассказывают эксперты MaxMebel. В интернет-магазине представлен …

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua