Как выбрать оптимальную кровать

Кровать по праву именуют королевой спальни, ведь грамотно подобранная мебель обеспечит комфортный спокойный сон и полноценное восстановление сил. Как правильно выбрать упомянутый предмет интерьера, рассказывают эксперты MaxMebel. В интернет-магазине представлен …

Широкий ассортимент кресел-мешков по цене производителя

Каждый человек стремится к тому, чтобы сделать свой быт уютнее. Одним из практичных и новомодных способов, позволяющих обустроить свое

Розроблення технічного проекту

У виконанні деяких курсових проектів опрацювання конструкції меблів ве­деться на стадії «Технічний проект» {див. п. 2.1.) і включає таку номенклатуру графічних і текстових конструкторських документів: габаритне креслення виро­бу (ГК), архітектурне …

Зображення з’єднань умовні та спрощені

На кресленнях вигляду загального і складальних одиниць кріпильні деталі і меблеву фурнітуру в з’єднаннях меблів можна зображувати спрощено або умов­но, що залежить від масштабу і призначення креслення. Спрощене і умовне …

Виносні елементи

Виносний елемент ~ додаткове (окреме) зображення (зазвичай, збільшене) будь-якої частини виробу, що потребує графічного та інших пояснень стосовно форми, розмірів, матеріалів, з’єднань та інших даних. Виносний елемент звичай­но має подробиці, …

Самая свежая информация реклама наружная цены на сайте.

Розріж

Розрізом називається зображення виробу, уявно розсіченого однією або де­кількома площинами, при цьому уявне розсікання виробу стосується тільки да­ного розрізу і не зумовлює зміни інших зображень того самого виробу. Вироби меблів …

Графічне позначення матеріалів

Позначення матеріалів на кресленнях проводять відповідно до ГОСТ 2.306- 68. На рис. 6.14 показано приклади позначення матеріалів у перерізах та розрі­зах, на рис. 6.15. - на фасаді. Штрихування або зачорнюваяня …

Назва виробів

У пояснювальній записці до проекту та в конструкторській документації за­писують назви виробів: — комплексів за експлуатаційною прикметою — спальня, їдальня, передпокій, кабінет, кухня, дитяча кімната, вітальня і т. п.; - …

Основні написи

Основні написи виконуються за ГОСТ 2.104-68. Приклад виконання основ­них написів приведений на рис. 6.13. У графах основного напису вказують: 1. Назву виробу і документа, якщо цьому документу присвоєно шифр, на­приклад, …

Виконання і оформлення креслень меблів

Креслення виробів повинні бути викопані студентом в повній відповідності з вимогами стандартів єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД) [3]. Пояснювальна записка виконується на аркушах паперу А4 з однієї сторони ІЗ, с. …

Вимоги до текстових документів

Текстові документи (далі - документи) містять переважно суцільний текст (пояснювальна записка, технічний опис і т. п.), виконують відповідно вимог ГОСТ 2.105-95. Документи можна виконувати такими способами: комп’ютерним - на одній …

Види конструкторських документів

Конструкторські документи - графічні і текстові документи, які поокремо або в сукупності визначають склад і будову виробу, містять необхідні дані для його опрацювання або виготовлення, контролю, приймання, експлуатації, розвитку. До …

3.1. Вироби і їх складові частини

Меблі - предмети облаштування житлових і громадських приміщень, що при­значені для зберігання і розміщення предметів побуту і праці або служать опорою тіла людини під час роботи, відпочинку, прийняття їжі і …

Меблі для торгових залів магазинів

Функціональні розміри прилавків за ГОСТ 18310.4-85 Стандарт поширюється на меблі для торгових залів магазинів І встановлює функціональні розміри прилавків, що призначені для обслуговування покупців і проведення всіх необхідних для цього …

Меблі для торгових приміщень

Функціональні розміри гірок за ТОСТ 18310.2-83 1. Стандарт поширюється на меблі для торгових приміщень магазинів, які працюють за методом самообслуговування, і встановлюють функціональні роз­міри пристінніх, острівних і привітринних гірок (стелажів) …

Металеві та інші кріпильні вироби

Металеві кріпильні вироби (далі - метвироби) - це окрема група виробів міжгалузевого універсального призначення, що використовуються для з’єднання між собою окремих елементів конструкції, до них відносяться: цвяхи, шурупи, гвинти, шпильки, …

Декоративні панелі металеві

Декоративні панелі - конструкційний листовий матеріал, що застосовується не тільки в проектуванні інтер'єрів, а й широко використовується в конструю­ванні меблів - тахлі, екрани-стінки, елементи кухонних меблів та меблів для приміщень …

Термореактивні полімерні матеріали

Фенопласти (термореактивні матеріали на основі фенолформальдегідних смол) об'єднують багато різних видів продукції. Для конструкційних деталей меблів застосовують волокнисті прес-матеріали (волокнити) і прес-порошки з наповнювачами (деревна мука, мінерали тощо). Фенопласти, насамперед, …

Матеріали котирувальні

Назва походить від французького «cacher» - що у вільному перекладі означає «ховати», в прямому розумінні те ж саме, що личкувати. У загальному понятті каширування - процес покриття поверхні основного (основи) …

Постформінг

Постформінг (нім. Postforming) - конструкційні погонні плити відповідної ширини, призначені для виготовлення стільниць, підвіконників, дверей (фасадів корпусних меблів) тощо. Для виготовлення цього матеріалу використовують де­коративний паперово-шаруватий пластик і ДСП. Декоративний …

Нові матеріали і півфабрикати

5.4.1. Паперовий шаруватий пластик Декоративний шаруватий пластик (ДШП) - декоративний личкувальний матеріал. Інші назви: ламінат - «Formica» (США); найбільш поширена назва «laminate» - «шаруватий матеріал (пластик)». Виготовляється на основі паперу …

Плити деревноволокнисті — MDF

Плити MDF (Medium Density Fiberboard) - деревноволокнисті плити серед­ньої щільності, вперше виготовлені в США в 1965 p. MDF є одним з найперспек - тивніших конструкційних ізотропних матеріалів для меблевої промисловості, …

Щити меблеві зі спеціальним заповненням

Щити меблеві зі спеціальним заповненням не стандартизовані. Вони виго­товляються на підприємствах часто з метою економії відходів у лісопромисло­вому виробництві - рейок, стружки, шпону-рванини або відходів інших вироб­ництв - качанів кукурудзи, …

Плитні матеріали

53.1. Плити столярні Плити столярні (ГОСТ 13715-78) виготовляються з каліброваних рейок шпилькових, м’яких листяних порід і берези, які блокуються між собою в одно­шарові пакети, що личкуються з двох сторін лущеним …

Листові матеріали

5.2.1. Фанера Фанера - шарувата клеєна деревина, що складається із склеєних між собою трьох і більше листів лущеного шпону із взаємоперпендикулярним розташуван­ням волокон деревини в суміжних листах. Фанеру класифікують за …

Шпон струганий та лущений

Шпон струганий ({нім. «spon» - тріска), виготовляється за ГОСТ 2977-82 і призначений виключно для личкування поверхні деревини та її модифікацій, що не мають належних декоративних властивостей, - шпилькові породи деревини, …

КОНСТРУКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

Усі матеріали, що застосовуються для виготовлення меблевих виробів, закла­дені у проектно-конструкторській документації на виготовлення, яка включає графічний (креслення) і текстовий матеріал (специфікації, відомості розрахунку необхідних матеріалів тощо). Матеріали поділяють на …

Комп’ютерне проектування і конструювання корпусних виробів

Засвоївши теоретичні положення і закономірності конструювання корпусних виробів, здобувши навики виконувати конструкторську документацію у від­повідності з ЄСКД, естетичними, технологічними і техніко-економічними вимо­гами, можна приступати до компютерного конструювання з застосуванням спе­ціальних …

Дзеркала

Дзеркала завжди повинні мати основу, до якої їх закріплюють. Як правило, основою слугують плитні матеріали або фанера товщиною 6+8 мм. Фанера вико­ристовується тільки для малих дзеркал - не більше 400 …

Кріплення корпусів і полиць на стіну

У формуванні інтер'єрів різного призначення часто необхідно секції чіпляти на стіну, наприклад горішній ярус кухонних меблів. Зрозуміло, що метод навішу­вання секцій на стінах має бути надійним, з точки зору міцності …

Блокування секцій

Блокування секцій корпусних виробів характерне для секційно-комбінова - них меблів, див. розділ 1.3 - конструктивні ознаки. В основу формотворенняблоків меблів закладений принцип компонування секцій різноманітного функ- ціонального призначення методом їх …

Ітиі види опор

Рис. 4.108. Умовний корпус на опорах з нетрадиційних матеріалів: 1 - міні-стяжка, 2 - стінка долішня, 3 - стінка вертикальна, 4 - брусок монтажний, 5 - ніжка гнутоклее - на, …

Стіики несучі прохідні

Несучі прохідні вертикальні стінки корпусних виробів є надійною опорою. Переважаюче конструктивне рішення корпусних меблів масового виробництва на таких опорах виправдане. За зовнішним виглядом меблі з такими опорами аналогічні меблям з …

Опори цокольні

При переході на проектування цілими пристінними блоками цоколі витіснили майже всі інші опори. їм надасться перевага при проектуванні крупних виробів важкого типу. Недоліками цокольних опор є недоступність прибирання під меб­лями …

Ніжки підсадні

Підсадними називають ніжки, які в готовому вигляді шпильками, болтами або іншим чином закріплюються до долішнього щита виробу, що має власну жорсткість. Так, умовою застосування підсадних ніжок є обладнання долішньо­го щита …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua