Металеві конструкції

ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ У ПРУЖНІЙ СТАДІЇ. ПЛОСКИЙ І КОСИЙ ЗГИНИ

Найбільш типовим прикладом елементів, що зги­наються, є балка, на яку одночасно діють зги­нальні моменти М та перерізувальні сили Q. Зги­нальні моменти зумовлюють виникнення в по­перечних перерізах нормальних напружень

(3.23)

М

І =

А перерізувальні сили — дотичних Q • S

(3.24)

Це у — відстань від центра ваги перерізу до шару волокон, у яких визначають нормальні напружен­ня; І — момент інерції перерізу відносно головної центральної осі, перпендикулярної до площини дії моменту; S — статичний момент частини площі перерізу, розміщеної між рівнем у і краєм пере­різу, відносно цієї ж осі; b — ширина чи товщина перерізу на цьому рівні.

Tw

Умова міцності при дії нормальних напружень:

ПЕРЕВІРКА МІЦНОСТІ У ПРУЖНІЙ СТАДІЇ. ПЛОСКИЙ І КОСИЙ ЗГИНИ

Рис. 3.4. Епюри напружень у двотавровому перерізі балки.

При згині стержня у двох площинах відносно осей х та у (так званий косий згин) відповідні нормальні напруження додають і перевірка міц­ності матиме вигляд:

+ см„ =

+

О и

W

Vv. rn

W,

М„ М„

~ - RyYc - (3.30)

У11

Для таких балок є також обов'язковими перевірки міцності стінки на дію дотичних (3.28) і зведених напружень (3.29).

КуУс

(3.25)

Найбільші нормальні напруження спостерігають­ся у волокнах, які знаходяться найдалі від центра ваги перерізу, тобто при у = утах (рис. 3.4). Під­ставляючи у (3.23) момент опору перерізу W = /

(3.26)

-, отримуємо

Ут ах

М

W. №

Де Wn — момент опору нетто, який враховує по­слаблення.

Найбільші значення дотичних напружень спо­стерігаються на рівні нейтральної осі перерізу. Умова міцності при дії цих напружень:

(3.27)

^inax — ^sYc -

Підставляючи (3.24), маємо

Qmax ' $

< Rs Yc,

1-й,

Де S — статичний момент частини перерізу, роз­міщеної вище або нижче нейтральної осі; tw — товщина стінки перерізу на рівні нейтральної осі.

При наявності послаблень стінки отворами діаметром d, розміщеними з кроком а, напружен­ня т необхідно домножувати на коефіцієнт о

А =------------- - т.

А - а

Вище зазначалося, що за одночасної дії нор­мальних і дотичних напружень оцінку міцності виконують також за зведеними напруженнями cred. На рис. 3.4 зображена епюра цих напружень. Як бачимо, найбільшої величини вони досягають у місцях переходу стінки в полички. Саме в цих місцях і перевіряють міцність:

(3.29)

<W max = Vof+3rf < 1,15RI/Yc.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.