Металеві конструкції

ОСНОВНІ ЗАЛЕЖНОСТІ РОЗРАХУНКУ ЗА МЕТОДОМ ГРАНИЧНИХ СТАНІВ

Відповідно до перелічених положень граничні не­рівності розрахунку можуть бути записані у та­кому вигляді:

Для першої групи граничних станів

Wi)-VY/^K„—гг. (3-3)

Уп Ут

Де / (Fj) — функція, яка відображає зв'язок між навантаженням F і зумовленими ним напружен­нями; R„ — нормативний опір матеріалу; для другої групи граничних станів

8<б,„—, (3.4)

Уп

Де 8 і 8ц — відповідно деформація елемента, зу­мовлена поєднанням навантажень, і граничне значення деформації.

Розвиток методу полягає в удосконаленні па­раметрів розрахункових формул, що характери­зують залежність між навантаженням і напру­женням, та прийомів розрахунку конструкцій і споруд, виявленні нових граничних станів і особ­ливостей їх виникнення та уточненні значень ко­ефіцієнтів і|/, ус, уу на підставі статистичної об­робки існуючих даних будівельної практики і досліджень, визначенні впливу різних умов екс­плуатації та розробці більш досконалих кон­структивних рішень з урахуванням цих впливів, поглибленому вивченні властивостей матеріалів при різних напружених станах і впливах та уточ­ненні значень Rn, уп, ут.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.