Металеві конструкції

З’ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ КОЛОНИ З НИЖНЬОЮ

У ступінчастих колонах підкранові балки спира­ються на виступ колони. Для передачі зусилля від верхньої частини колони і підкранових балок на нижню частину в місці виступу конструюють траверсу. Більшість траверс одностінні і являють собою балку двотаврового перерізу. Поздовжня сила Ncai і згинальний момент Мса] від верхньої частини колони передаються на траверсу.

Зусилля в поличці Nn від поздовжньої сили і моменту діє на траверсу і визначається за фор­мулою

Weal МсаІ

(6.89)

2 b '

Де b — відстань між центрами ваги поличок над­кранової ділянки колони.

П

(6.90)

4 ' Р/ • fc/" Rwf' Ywf' Yc'

Де kf — висота катета шва;

Pi — коефіцієнт зварювання, при ручному зва­рюванні р^ = 0,7;

Rwf — розрахунковий опір зрізу по металу шва;

У wf — коефіцієнт умови роботи шва.

Висота траверси з конструктивних вимог прий­мається рівною 0,5—0,8 ширини нижньої частини колони.

У наскрізних колонах верхню і нижню частину з'єднують через траверсу, яка має вигляд дво­таврової балки з прольотом, що дорівнює відстані між вітками колони (рис. 6.34). Розрахункове зу­силля у траверсі, як у балці, що опорами має вітки колони:

Qi = BB/B0. (6.91)

Згинальний момент біля внутрішньої грані верх­ньої частини колони

Тини стержня колони у фундаменті відповідно до розрахункової схеми. Конструктивне рішення бази залежно від способу з'єднання з фундамен­том може бути шарнірне або жорстке.

У промислових спорудах колона в площині рами має жорстке з'єднання з фундаментом, а поза площиною — шарнірне. На практиці засто­совують два типи конструктивного рішення баз: суцільні (загальні) та роздільні.

. З'ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ КОЛОНИ З НИЖНЬОЮ

. З'ЄДНАННЯ ВЕРХНЬОЇ ЧАСТИНИ КОЛОНИ З НИЖНЬОЮ

Пр

К ^р о,

| hv-tb+Zb [

Для суцільних, а також легких наскрізних ко­лон при ширині до 1,0 м застосовуються суцільні бази (рис. 6.35).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.