Металеві конструкції

ВИБІР РОЗРАХУНКОВОЇ СХЕМИ РАМИ

У процесі компонування поперечної рами цеху виявляють її конструктивну схему, визначають конфігурацію й основні розміри елементів (колон, ригелів), типи перерізів цих стержнів (суцільний, наскрізний), схеми і способи вузлових з'єднань (жорсткі, шарнірні, на болтах, зварні тощо).

Розрахункова схема повинна найповніше від­повідати конструктивній схемі. Однак тут вводя­ться деякі умовності й спрощення, які суттєво не впливають на точність розрахунку, але значно його полегшують.

Конструктивні елементи в розрахунковій схемі рами замінюють геометричними осями, які про­ходять через центри ваги перерізів. При відсут­ності попередньо призначених розмірів перерізів приймають геометричні осі елементів посередині їх висоти. Висоту колони рахують від низу опор­ної плити бази. За розрахунковий проліт рами приймають відстань між геометричними осями надкранових частин колон. Розрахункові осі колон постійного перерізу приймають прямолінійними по всій висоті рами, в східчастих колонах — ла­маними. Відстань між осями верхньої і нижньої частин обчислюють за формулою є = (0,45...0,55) х х Ь„ — (0,5 • Ьв), де Ьв і Ьн — ширина відповідно верхньої й нижньої частин колони.

При жорстких з'єднаннях ригелів з колонами за геометричну вісь ригеля здебільшого прийма­ють вісь нижнього поясу. Ламаний обрис нижніх поясів при незначному нахилі прямолінійних ді­лянок, а також при ригелях з незначним нахилом (до 1 : 10) приймають горизонтальним. У рамах з шарнірним з'єднанням ригеля з колоною за вісь ригеля приймають лінію, яка з'єднує центри опор­них шарнірів.

З метою спрощення розрахунку рам осі під­кранових і надкранових частин східчастих колон суміщають. Позацентрово прикладене вертикаль­не навантаження від ригеля рами, підкроквяної ферми і частини поздовжньої стіни в межах верх­ньої ділянки колони враховується додатковим зо­середженим моментом у місці східчастого зламу вертикальних осей рами.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.