Металеві конструкції

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛОНИ

Вибір перерізу починають з вибору найбільш не­безпечної комбінації Мх, N у таблиці розрахун­кових зусиль статичного розрахунку рами.

N

(6.65)

Де фе — коефіцієнт зниження розрахункового опору при позацентровому стиску: визначається залежно від умовної гнучкості А, еІ = ?,х • VR,/E та приведеного ексцентриситету те[ = Г) - тх. Тут Г) — коефіцієнт впливу форми перерізу, який для колони можна приймати в межах 1,2—1,3

Згідно з табл. 73 СНиП П-23-81*; тх = — —

Р

Відносний ексцентриситет.

Для симетричних перерізів іх ~ 0,45h і рх =

Іі

N ■ 0,45h

= q ^^ = 0,45h, де h — висота перерізу колони, яка визначається під час компонування рами.

Мт

У даному випадку т,,; = 1,25 ■

М„

А значення гнучкості можна поперед-

N-h'

Ньо задати в межах Хх = 50...90 (в середньому Хх = 70) та визначити

_ За одержаним значенням умовної гнучкості та зведеного ексцентриситету те[ з табл. 2 додатка 8 знаходимо відповідне значення фе та визначаємо потрібну площу перерізу колони.

У другому випадку при великих ексцентри­ситетах mef > 4 вплив нормальної сили і значення гнучкості колони зменшується, і тому можна ви­користати для визначення площі перерізу дво­членну формулу:

Мх

Ф • А + W,

За допомогою цієї формули орієнтовно знахо­дять потрібну площу перерізу колони, прийнявши ф = 0,8, а = 0,45h:

J_ e* Ф P*

На основі визначеної площі компонується переріз колони таким чином, щоб потрібну площу Аса1 поділити раціонально між стінкою та полич­ками, врахувавши при цьому їх місцеву стійкість (рис. 6.30). Рекомендується призначати ширину перерізу b > (1/20...1 /ЗО) Н (Н — висота колони), а з метою забезпечення місцевої стійкосТі поясів Відношення b/t повинно бути в межах 30V 210/R,,. Товщина стінки визначається за умови, що спів­відношення hw/tw перебуває в межах 60...120; мінімальна товщина стінки tw = 8 мм.

РОЗРАХУНОК СТЕРЖНЯ СУЦІЛЬНОЇ КОЛОНИ

Рис. 6.30. Компонування перерізу колони.

Для перевірки стійкості прийнятого перерізу колони визначаються фактичні геометричні ха­рактеристики: момент інерції перерізу, площа перерізу

A = tw-hw + 2 tf • bf,

Радіус інерції

І. г

„х - <1JA, іу = VІ / А, радіус ядра перерізу

Рх

■ і 1- гнучкість Ах = —,

ГХ

І умовна гнучкість Afcf = Ах' Ry/E та зведений екс­

N

< Rv ■ Yc,

С •%• А

Де ф у — коефіцієнт поздовжнього згину, який

Залежить від гнучкості у = е — коефіцієнт,

Який враховує вплив моменту Мх при згино-кру - тильній формі втрати стійкості. Коефіцієнт с у цьому випадку визначають при відносному екс­центриситеті тх < 5 за формулою

С =

Р

(6.70)

1 + а • тг

Де а і р — коефіцієнти; приймаються за табл. 4 додатка 8. А у випадку відносного ексцентриси­тету тх > 10 — за формулою

С =------------------------------------------------ , (6.71)

1 + тх ■ фу/фь

Де фь — коефіцієнт; для замкнутого перерізу до­рівнює 1, в інших випадках визначається згідно з вимогами п. 5.15 і додатка 7 СНиП П-23-81*, як для балки з двома і більше закріпленнями стисненого поясу.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.