Металеві конструкції

ОСОБЛИВОСТІ, МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток ефективних способів з'єднання метале­вих елементів (електрозварювання, високоміцні болти, синтетичні клеї) сприяв широкому засто­суванню стрічкової, листової та профільної сталі як арматури залізобетонних конструкцій. Таке армування деякі вчені називають зовнішнім, а конструкції сталезалізобетонними, трубобетонни - ми, брусковими, залізобетонними, сталебетонни­ми, бетонними, армованими стрічковою, листовою сталлю (рис. 10.1). Бельгійські дослідники нази­вають залізобетонні балки, армовані стрічковою сталлю, балками, виготовленими за методом уіл - стрес (бажане напруження) (рис. 10.1, а, б, в).

У закордонних публікаціях автора вони наз­вані сталебетонними балками зі зовнішнім стріч­ковим армуванням, або скорочено сталебетонни­ми. Надалі будемо вживати термін "сталебетонні конструкції зі зовнішнім стрічковим армуванням", або скорочено "сталебетонні" (рис. 10.1, г, д, е).

Термін "залізобетонні конструкції зі зовнішнім армуванням" є загальним і стосується різних кон­струкцій комбінованих (комплексні), сталезалізо - бетонних, трубобетонних та трубозалізобетонних, брускових, сталебетонних та інших.

Серед залізобетонних конструкцій зі зовнішнім армуванням розрізняють комплексні, сталезалізо - бетонні (залізобетонна плита з'єднана зі стале­вими двотавровими балками (рис. 10.1, а, б, е); сталезалізобетонні зі змішаним армуванням (за­лізобетонні звичайні та попередньо напружені балки з додатково прикріпленими зовнішніми ста­левими листами), трубобетонні та трубозалізобе- тонні; залізобетонні брускові (бруски, армовані сталевими кутниками, розміщеними по кутах по­перечного перерізу); сталебетонні, армовані зов­нішньою звичайною або високоміцною напруже­ною стрічковою арматурою.

Сталебетонні конструкції — це конструкції, в яких у розтягненій (іноді стисненій) зоні засто­совується зовнішня звичайна або високоміцна напружена стрічкова арматура, що встанов­люється на крайніх гранях поперечного перерізу без захисного шару.

Переваги та недоліки. Концентроване розмі­щення стрічкової арматури на зовнішніх гранях перерізу дає змогу зменшити масу або одержати економію сталі до 12...16 % при однаковій висоті порівняно зі залізобетонними конструкціями і ви­ключає необхідність багаторядного розміщення її по висоті перерізу, як в залізобетонних елемен­тах, а це сприяє економічнішому використанню арматури й значному спрощенню укладання та ущільнення бетону. Відкрита з одного боку по­верхня арматури забезпечує легке підсилення сталебетонних конструкцій, а також використан­ня стрічкової арматури як закладних деталей та елементів опорних вузлів. Серед недоліків ста­лебетонних конструкцій — відсутність спеціаль­ної профільної стрічкової арматури, менша во­гнестійкість та корозієстійкість порівняно зі залі­зобетонними конструкціями.

Металеві конструкції

Покупка алюминиевых радиаторов

Отопительные приборы современного уровня способны обеспечить в доме оптимальную температуру. Например, популярны алюминиевые радиаторы в Украине, которые имеют определённые преимущества по сравнению с другим оборудованием.  Рассматривая особенности различных моделей, потенциальные …

Особенности конструкции металлического забора

За многие столетия своего существования, заборы, как и сами жилища, претерпели разительные изменения – от плетеных тынов, до железобетонных конструкций, напичканных системами видеонаблюдения и сигнализацией. Однако большинству владельцев загородных коттеджей …

Кованые козырьки, перила, навесы

Кованые конструкции для оригинальных архитектурных решений   Изящные кованые козырьки, перила, навесы придают неповторимость фасадам домов, площадкам перед зданиями, зонам отдыха. Изготовленные по заказам в специализированной компании, они надежно служат …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.