Металеві конструкції

ОСОБЛИВОСТІ, МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКТИВНІ ВЛАСТИВОСТІ

Розвиток ефективних способів з'єднання метале­вих елементів (електрозварювання, високоміцні болти, синтетичні клеї) сприяв широкому засто­суванню стрічкової, листової та профільної сталі як арматури залізобетонних конструкцій. Таке армування деякі вчені називають зовнішнім, а конструкції сталезалізобетонними, трубобетонни - ми, брусковими, залізобетонними, сталебетонни­ми, бетонними, армованими стрічковою, листовою сталлю (рис. 10.1). Бельгійські дослідники нази­вають залізобетонні балки, армовані стрічковою сталлю, балками, виготовленими за методом уіл - стрес (бажане напруження) (рис. 10.1, а, б, в).

У закордонних публікаціях автора вони наз­вані сталебетонними балками зі зовнішнім стріч­ковим армуванням, або скорочено сталебетонни­ми. Надалі будемо вживати термін "сталебетонні конструкції зі зовнішнім стрічковим армуванням", або скорочено "сталебетонні" (рис. 10.1, г, д, е).

Термін "залізобетонні конструкції зі зовнішнім армуванням" є загальним і стосується різних кон­струкцій комбінованих (комплексні), сталезалізо - бетонних, трубобетонних та трубозалізобетонних, брускових, сталебетонних та інших.

Серед залізобетонних конструкцій зі зовнішнім армуванням розрізняють комплексні, сталезалізо - бетонні (залізобетонна плита з'єднана зі стале­вими двотавровими балками (рис. 10.1, а, б, е); сталезалізобетонні зі змішаним армуванням (за­лізобетонні звичайні та попередньо напружені балки з додатково прикріпленими зовнішніми ста­левими листами), трубобетонні та трубозалізобе- тонні; залізобетонні брускові (бруски, армовані сталевими кутниками, розміщеними по кутах по­перечного перерізу); сталебетонні, армовані зов­нішньою звичайною або високоміцною напруже­ною стрічковою арматурою.

Сталебетонні конструкції — це конструкції, в яких у розтягненій (іноді стисненій) зоні засто­совується зовнішня звичайна або високоміцна напружена стрічкова арматура, що встанов­люється на крайніх гранях поперечного перерізу без захисного шару.

Переваги та недоліки. Концентроване розмі­щення стрічкової арматури на зовнішніх гранях перерізу дає змогу зменшити масу або одержати економію сталі до 12...16 % при однаковій висоті порівняно зі залізобетонними конструкціями і ви­ключає необхідність багаторядного розміщення її по висоті перерізу, як в залізобетонних елемен­тах, а це сприяє економічнішому використанню арматури й значному спрощенню укладання та ущільнення бетону. Відкрита з одного боку по­верхня арматури забезпечує легке підсилення сталебетонних конструкцій, а також використан­ня стрічкової арматури як закладних деталей та елементів опорних вузлів. Серед недоліків ста­лебетонних конструкцій — відсутність спеціаль­ної профільної стрічкової арматури, менша во­гнестійкість та корозієстійкість порівняно зі залі­зобетонними конструкціями.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.