Металеві конструкції

ФЕРМИ З ПООДИНОКИХ І ПАРНИХ КУТНИКІВ

Порівняно з фермами з парних кутників ферми з поодиноких кутників мають ряд переваг: більшу стійкість проти корозії завдяки меншій площі відкритої поверхні, що дає змогу без труд­нощів виконувати чистку, фарбування та періо­дичний огляд; значно нижчу трудомісткість ви­готовлення завдяки меншій кількості деталей і маси наплавленого металу зварних швів; меншу масу ферми з поодиноких кутників через від­сутність прокладок, малі розміри або взагалі від­сутність вузлових фасонок.

У фермах із поодиноких кутників вузли про­ектують без фасонок. Стержні решітки в даному випадку приварюють з внутрішнього боку до по­лички поясного кутника кутовими швами. До­цільно приварювати одним фланговим (по обуш­ку) і лобовим швами (рис. 6.11).

Якщо для кріплення стержнів решітки до по­лички кутника недостатньо місця, то до полички приварюють планку, яка розширює вузол. У де­яких випадках доцільна центрація осей стержнів решітки на грань обушка.

У сучасній практиці будівництва застосовують як жорстке кріплення ферми збоку до колони,

ФЕРМИ З ПООДИНОКИХ І ПАРНИХ КУТНИКІВ

А-А

ФЕРМИ З ПООДИНОКИХ І ПАРНИХ КУТНИКІВ

Рис. 6.11. Вузли ферм з поодиноких кутників: з горизонтальним розміщенням поясів (а) і похилим (б)

ФЕРМИ З ПООДИНОКИХ І ПАРНИХ КУТНИКІВ

Рис. 6.12. Опорні вузли типових ферм, що опираються зверху на колону крайню (а, б); на середню (в).

Так і шарнірне зверху колони чи збоку. У типових рішеннях при спиранні ферм на сталеві або за­лізобетонні колони зверху застосовують шарнірне з'єднання ферми з колоною (рис. 6.12).

У цьому рішенні опорна реакція ферми пере­дається на оголовок колони через струганий то­рець вертикального опорного ребра.

На рис. 6.13 зображені конструктивні рішення жорсткого з'єднання опорних вузлів ферм з пар­них кутників.

Найбільш відповідальними вузлами ферми є монтажні стикові вузли (рис. 6.14), які поділяють кроквяну ферму на два окремих відправних еле­менти — півферми. З умов взаємозамінності півферм ферму поділяють таким чином, щоб кожна відправна марка в монтажному вузлі мала фасонку з двох рівних частин.

У даному випадку стики поясів перекривають­ся листовими накладками, кріплення яких роз­раховують на величину зусилля 1,2N, де N — зусилля в поясі. Практика свідчить, що стики є завжди слабким місцем конструкції і тому роз­раховують їх на зусилля, збільшене на 20 %.

Стики поясів можна перекривати кутниковими накладками з обробленими обушками та зріза­ними поличками.

Заводські стики поясів є наслідком обмеже­ної довжини прокатних профілів. Стики до­цільно виконувати поза вузлами. Конструктивне рішення проміжного вузла ферми зображене на рис. 6.15.

У місцях опирання на ферму ребристих за­лізобетонних плит при незначній товщині поличок поясних кутників їх посилюють горизонтальними пластинами розміром 150...150 мм.

У стержнях з двох кутників, швелерів сумісна робота елементів забезпечується постановкою між ними з'єднувальних листових планок (рис. 6.15, д). За довжиною стиснених стержнів планки розмі­щуються з кроком < 40га., де гх — радіус інерції кутника відносно осі а:—зо, а для розтягнених еле­ментів — з кроком < 80іх. Товщина планок до­рівнює товщині основних вузлових фасонок ферми.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.