Металеві конструкції

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Для несучих струн висячих конструкцій засто­совують пучки високоміцного дроту діаметром 2,5...5,0 мм, круглі стержні з легованої та низь - колегованої сталей і сталеві канати. Конструкції анкерних деталей несучих струн різноманітні й залежать від типу струн. Наприклад, для струн із круглих стержнів застосовують анкери болтові з гайками. Щоб не зменшити розрахунковий пе­реріз стержня внаслідок нарізання, до нього при­варюють встик потовщений відрізок, на якому й виконують нарізання.

Пучки високоміцного дроту закріплюють та­кими ж анкерами, як і попередньо напружені ме­талеві чи залізобетонні конструкції. Деякі кон­струкції анкерів зображені на рис. 7.26. Найбільш ефективні для висячих конструкцій є сталеві ка­нати, оскільки вони мають високу міцність, ви­готовляються індустріально і не потребують про­міжних з'єднань.

Канати невеликих діаметрів можуть закріпля­тися в анкері за допомогою петлі зі стандартними ковшами та стискувачами. Деталі цих анкерів зображені на рис. 7.27.

Зусилля несучих струн передається на опорні конструкції. Для будівель з прямокутним планом натяг канатів часто передається через верти­кальні пілони за допомогою відтяжок на анкерні конструкції фундаменту.

Рис. 7.28, 7.29 ілюструють конструктивні рі­шення приєднання вант до залізобетонного і ме­талевого бортового елементів. Для будівель з овальним планом зусилля натягу канатів пере­даються через нахилені (падаючі) арки або на овальне кільце, яке укладається на стіни, колони.

Якщо натяг канатів не передається на грунт, то найбільш раціональними є кругле опорне кіль­це, в якому від радіально розташованих струн виникають здебільшого стискальні зусилля.

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Рис. 7.26. Типи анкерів:

А — гайка з нарізкою; 1 — робочий стержень; 2 — кінцевий елемент з різьбою; З — гайка; 4 — конструкція; б — з заливанням бабітом; в — з дрібними клинами; 1 — анкерний стакан; 2 — муфта; 3 — дротяний пучок; 4 — клини; г — гільзовий з обиресуванням; І — дріт; 2 — гільза і обтискне кільце до обпресування; 3 — гільза після обпресування; 4 — стержень анкера з гайкою.

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Рис. 7.28. Приєднання вант до залізобетонного бортового елемента за допомогою: а — перехідного кільця; б — спарених випусків; в — стяжних болтів; ] — коробчастий кільцевий елемент; 2 — бортовий залізобетонний елемент; З — ванти; 4 — спарені випуски; 5 — заливна втулка; 6 — високоміцні болти; 7 — шарнір.

ДЕТАЛІ, ВУЗЛИ КОНСТРУКТИВНИХ РІШЕНЬ

Рис. 7.29. Приєднання вант до металевого бортового елемента (а—г).

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.