Металеві конструкції

БАЛКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ

Основними елементами балкових покриттів є плоскі або з'єднані в блоки ферми, які засто­совують при прольотах 50 х 70 м і більше (рис. 7.1). Плоскі ферми з'єднують між собою горизон­тальними й вертикальними зв'язками та прольо­тами, які забезпечують просторову жорсткість покриття та стійкість окремих елементів ферми.

Економічно доцільно застосовувати в балкових системах тригранні ферми з попереднім напру­женням (рис. 7.2).

Спільна робота на стиск залізобетонних плит, які вкладають на верхньому поясі ферм, засто­сування трубчастих стержнів і попереднє напру­ження сприяють тому, що такі системи є еко­номічними щодо витрат металу.

Головний недолік балкових конструкцій ------------------

Велика будівельна висота, яка зумовлюється ви­могами жорсткості. У зв'зку з цим найбільш ра­ціональними системами решітки є ромбічна або хрестова. Вони дають змогу зменшити розрахун­кову довжину стержнів і перевозити великога­баритні відправні елементи конструкцій. Висота ферм з паралельними поясами h = (1/8—1/16)ї, трапецієподібних h = (1/7—1/11)ї, сегментних h = = (1/8—1/12)Z.

Для передачі навантаження у вузлах ферми часто застосовують шпренгельну решітку, яка сприяє також стійкості стисненого поясу в пло­щині ферми.

У важких фермах, характерних для велико­пролітних будівель, застосовують переважно Н - і П-подібні поперечні перерізи, оскільки вони дають змогу проектувати прості з'єднання стержнів у вузлах (рис. 7.3, 7.4).

Щоб на роботу важких ферм з прольотом понад 40 м не впливали горизонтальні переміщен­ня і повороти на опорах від температурних деформацій, проектують спеціальні конструкції нерухомих і рухомих опор. При прольотах до 60 м нерухому опору виконують у вигляді плиткового шарніра або тангенціальної плити-шарніра

БАЛКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ

З

БАЛКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ

БАЛКОВІ КОНСТРУКЦІЇ ПОКРИТТЯ

24-30м

~7Ж К7КАЖ7Х7Т

18

-24 м ----------

Рис. 7.2. Покриття з тригранними балковими фермами: а — поперечний переріз; б, в, г — поздовжній переріз; І — тригранна ферма; 2 — затяжки; З — залізобетонні плити покрівлі; 4 — вікна ліхтарів.

(рис. 7.5), а рухому — у вигляді однокоткової опори. Для балкових ферм прольотом I = 60...120 (150) м застосовують нерухому балансирну опору, а для рухомої опори — дво - і багатокоткову опори або опору балансирного типу (рис. 7.6).

Циліндричний коток розраховують на умовний діаметральний стиск за формулою

D = пгіг - (71)

Де Fv — опорна реакція; п — кількість котків; d — діаметр котка; Z(f! — довжина котка; Rcd — розрахунковий опір котків діаметральному стис­ку при вільному дотику.

Циліндричну вкладку, або цапфу, при щільно­му дотику розраховують на зминання за форму­лою

Де г — радіус шарніра або цапфи; R[p — роз­рахунковий опір сталі місцевого зминання при щільному дотику.

Зусилля у стержнях важких ферм розрахо­вують таким же чином, як і в легких фермах.

На рис. 7.7 зображена ферма покриття палацу спорту в Києві. Ферма має параболічний обрис з кривизною нижнього поясу, до якого кріпиться стеля.

Схема покриття універсального спортивного комплексу ЦСКА в Москві зображена на рис. 7.8. У даному випадку висота блоково-балкової кон­струкції має габарити, які забезпечують мож­ливість її транспортування.

Металеві конструкції

Основные методы металлообработки

Обработкой металла люди занимаются не первое столетие. Сегодня таких методов много: все перечислить сложно, почему мы решили остановиться на основных.

Про заборные хитрости.

Перед тем как установить забор, ограждающий участок, необходимо приобрести необходимое количество заборных стоек или попросту столбов. Столбы можно приобрести в строительном магазине, но лучше это сделать самим. Для этого нужно …

Недолив горючего на АЗС

Практически все водители попадали в ситуацию, когда на автозаправке им недоливали топливо. Эта проблема сейчас достаточно актуальна. Например, после заправки в баки металлические по 10 литров бензина нет никакой уверенности, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел. +38 05235 7 41 13 Завод
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 067 561 22 71 — гл. менеджер (продажи всего оборудования)
+38 067 2650755 - продажа всего оборудования
+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи всего оборудования
e-mail: msd@inbox.ru
msd@msd.com.ua
Скайп: msd-alexandriya

Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Представительство МСД в Киеве: 044 228 67 86
Дистрибьютор в Турции
и странам Закавказья
линий по производству ПСВ,
термоблоков и легких бетонов
ооо "Компания Интер Кор" Тбилиси
+995 32 230 87 83
Теймураз Микадзе
+90 536 322 1424 Турция
info@intercor.co
+995(570) 10 87 83

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.