ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА

Підготовчі роботи

Підготовка та організація робіт має свої особливості. До початку робіт повинні бути здійснені такі заходи:

■ огородження ділянки;

■ розчищення території майданчика;

■ відведення ґрунтових і поверхневих вод;

■ створення геодезичної розбивочної основи;

■ прокладка тимчасових мереж, доріг.

Очищення території - видалення дерев та кущів, корчування пнів, розбирання зайвих будівель, перекладання, за потреби, комунікацій і т. д.

Відведення поверхневих і ґрунтових вод. Найпростішим і

найекономічнішим є відкритий водовідлив (рис. 2.1), але він не має широкого застосування внаслідок того, що у виїмці майже завжди залишається вода. Технологія цього способу полягає в тому, що під час улаштування виїмки підошві надають невеликого нахилу в один бік. У зниженій частині підошви влаштовують водозбірні приямки, з яких воду видаляють насосами.

У ґрунтах з коефіцієнтом фільтрації більшим за 2 м3/добу, застосовують зниження рівня ґрунтових вод (рис. 2.1). Для цього використовують застосовують легкі голкофільтрові установки, які дають змогу знизити рівень ґрунтових вод за одноярусного розміщення на 4-5м, за двоярусного - на 7-9м; ежекторні голкофільтри, що забезпечують зниження рівня на 16-20м. Легкі голкофільтрові установки застосовують переважно для осушення піщаних ґрунтів. Голкофільтри занурюють у грунт навколо котлована, або уздовж траншей на відстані 1,0-1,5м від бровки виїмки. Голкофільтр складається із

їґоя хияоінАсіл

чнэятс! gjj ‘нАлияїґскіхязігз - б ‘аянаїг аяскіхчігіфїґан - 8 ‘аянаїг аяосіхчігіф - £
‘noadnst' aandx - 9 ‘оооан ipiaodxHa иияосіхнзїїїґш - 9 ‘яихАя - p ‘iiadx ipiaoxgodn
- £ ‘doxxoirox HHHdigaeot'oa - £ ‘юінаїг шосіхчігіфошгол - ‘(яісіхчігіфошгол
KHH9lniiM£od зньтдонїґо q ‘аяяонахоА аясхіхчігіфошгол аноМкояїґ - x ‘eideod
HHHhsdsnon - я ‘яісіхчігіфохігол шшнэТпшес^ e Анаяоігхоя наші - g) оюмяонахэА
CHoaodx4LTK[)OMLroj кннзжинеоїґоя бюхэ - q - g ‘Аяиігїґіяоїґоя cuoxHdMt/ia а їм эхо п

охонзіпаноо ‘adoxxoirox oxoHdigaeotfoa оїґ qxcaAHt'OHdn ятхнаїгш оюлсшопоїґ ae исіхчігіфошгол 10^ щ ияжяоїґяае оюхнаїг оюжхіхчігіф e идМх юязігвхо

Подпись: Рис. 2.2 - Розбивка котлованів і траншей: а - прив'язування будівлі до геодезичної будівельної сітки; б - закріплення осей будівлі на місцевості; в - розбивання котловану із застосуванням огорожі; г - те саме, траншеї; д - тимчасовий репер на стовпчику огорожі; 1 - 4 - положення точок на кутах будівлі; 5 - 12 - виноски для закріплення осей; 13 - огорожа; 14 - дріт; 15 - візирка; 16 - стовп огорожі; 17 - врізана планка; 18 - умовна (уявна) позначка й позначка від рівня підлоги

Геодезичні роботи - це визначення розміщення земляних споруд на місцевості. Розбивку ведуть у двох площинах: горизонтальній і вертикальній (рис 2.2). При горизонтальній розбивці визначають і закріплюють на місцевості положення осей і контурів споруд. Орієнтиром для перенесення проекту в натуру є побудована на місцевості геодезична будівельна сітка. При вертикальній розбивці визначають глибину виїмок і висоту насипів.

Способи закріплення ґрунтів. Закріплення ґрунтів передбачає комплекс дій, спрямованих на підвищення несучої здатності. Відомі такі способи штучного закріплення ґрунтів: силікатизація, бітумізація, заморожування.

Силікатизація застосовується для закріплення лісових, просадних ґрунтів. Цей спосіб передбачає такі операції: очищення ділянки, занурення ін’єкторів, нагнітання розчину, витягування ін’єкторів із свердловин. У грунт нагнітають водний розчин Na2SiO3 (рідке скло), або використовують дворозчинну силікатизацію нагнітанням у грунт послідовно водний розчин Na2SiO3 і CaCl2 (для добре дренуючих ґрунтів).

Спосіб цементації застосовують для закріплення тріщинуватих скельних порід, а також гранітоватих ґрунтів. При цьому способі в свердловини нагнітають тампонажні розчини (цементні суспензії). Як допоміжний спосіб до цементації (у випадках переміщення ґрунтових вод) застосовують бітумізацію. Бітум нагнітають у кілька етапів з перервами, які потрібні для його охолодження і запустіння.

Спосіб заморожування ґрунтів застосовують під час розроблення нестійких, водонасичених ґрунтів. Він полягає у створенні міцного водонепроникного огородження із замороженого ґрунту, що виключає проникнення ґрунтових вод у котлован, чи траншею. По периметру котловану бурять свердловини і встановлюють охолоджуючі колонки з труб, з’єднані з трубопроводом, по якому циркулює розчин хлористого кальцію. Цей розчин охолоджують на заморожуючій станції.

Основні засоби виконання земляних робіт. Існує три способи розроблення ґрунтів: механічний, гідромеханічний і вибуховий. На вибір способу впливають будівельні властивості ґрунтів. Як правило, перевагу віддають механічному способу, який полягає у розробленні ґрунту землерийними й землерийно - транспортними машинами.

ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА

Зведення будинків з монолітного залізобетону

Сучасне будівельне виробництво неможливе без застосування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Розробляючи технології зведення будівель різного призначення (зокрема житлових будинків) архітектори, конструкції, технологи все частіше віддають перевагу застосуванню монолітних конструкцій …

Зведення висотних будинків

У сучасному міському будівництві все більше зводять будинків із підвищеною кількістю поверхів. Вирішальними чинниками у плануванні зведення висотних будинків крім містобудівних вимог є такі: економне використання землі (що нині особливо …

Основи технологічного проектування

Технологічне проектування - це комплекс підготовчих заходів до зведення будівель та споруд, який містить аналіз, вибір і розроблення технологічних методів виконання робіт і заходів щодо їх безпечного й економічно доцільного …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.