Зведення будинків з монолітного залізобетону

Сучасне будівельне виробництво неможливе без застосування монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій. Розробляючи технології зведення будівель різного призначення (зокрема житлових будинків) архітектори, конструкції, технологи все частіше віддають перевагу застосуванню монолітних конструкцій …

Зведення висотних будинків

У сучасному міському будівництві все більше зводять будинків із підвищеною кількістю поверхів. Вирішальними чинниками у плануванні зведення висотних будинків крім містобудівних вимог є такі: економне використання землі (що нині особливо …

Основи технологічного проектування

Технологічне проектування - це комплекс підготовчих заходів до зведення будівель та споруд, який містить аналіз, вибір і розроблення технологічних методів виконання робіт і заходів щодо їх безпечного й економічно доцільного …

ТЕХНІКО — ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

8.1. Основні техніко-економічні показники ефективності будівельних процесів і будівельно-монтажних робіт Для оцінки ефективності будівельних процесів використовують техніко - економічні показники, що визначають ступінь ефективності будівельного процесу за кількістю витраченого часу, …

Реставрація пам’яток архітектури

Реставрація полягає в укріпленні пам’ятки архітектури та її оновлення. Основними методами реставрації є консервація, фрагментація і повна реставрація. Основне завдання консервації - це збереження пам’ятки архітектури такою, якою вона є …

Експлуатація та ремонт будинків і споруд

Необхідність забезпечення справного стану конструкцій, частин будинків і споруд, їхньої надійної роботи упродовж нормативного терміну служби потребує виконання науково обґрунтованих методів їх експлуатації. Основою цих методів є єдина система планово-запобіжних …

Реконструкція жилих та громадських будинків

Метою реконструкції є приведення їх у відповідність до сучасних архітектурно-планувальних, санітарно-технічних, і комфортних вимог. Цього можна досягти переплануванням будівель, заміною несучих конструкцій, інженерних систем. Крім того, для збільшення корисних площ …

РЕКОНСТРУКЦІЯ, РЕМОНТ І РЕСТАВРАЦІЯ БУДИНКІВ

1.1. Умови проведення реконструкції Реконструкція будівель передбачає надання наявним будинкам нових функціональних та естетичних якостей відповідно до зміни потреб суспільства. Прийняття рішення про реконструкцію будівлі визначається економічною доцільністю її здійснення …

Багатофункціональні покрівлі

Рівень експлуатаційного використання покрівель підвищують поєднанням їхніх функціональних властивостей з властивостями інших конструктивних елементів. Покрівлі використовують для розміщення різного спеціального обладнання, установ громадського харчування, влаштування ігрових, спортивних і рекреаційних майданчиків. …

Дихаючі покрівлі

Дихаючі покрівлі відрізняються тим, що під основний покрівельний килим укладають шар перфорованого руберойду або перфорованої поліетиленовоїплівки. Перевагами такої конструкції покрівлі є вирівнювання тиску пароповітряної суміші під покрівельним килимом. Таблиця 1 …

Мастикові покрівлі

Мастикові покрівлі влаштовують із бітумних емульсійних паст і мастик, а також з полімерних мастик і гарячих бітумно-гумових мастик. Емульгатором може бути глина, вапно чи суміш з азбестом або базальтовим волокном. …

Улаштування покрівель з рулонних матеріалів

Рулонні покрівлі можуть улаштовуватись наклеюванням рулонних покрівельних матеріалів на мастиках (традиційні покрівлі); методом підправлення нижнього шару полотнищ; укладанням мембран площею до 500 м, а також використанням самоклейного руберойду. Основні рулонні …

ТЕХНОЛОГІЯ ВЛАШТУВАННЯ ЗАХИСНИХ ПОКРИТТІВ

6.1. Загальні положення Покрівля - це верхнє водоізоляційне покриття, яке захищає будівлі й споруди від проникнення атмосферних опадів. Покрівля має бути морозо - й термостійкою, міцною, щоб витримувати навантаження від …

Безпека при виконанні монтажних робіт

Допуск до монтажу будівельних конструкцій можуть одержати особи, які досягли віку 18 років, навчені за спеціальною програмою і мають посвідчення на право виконання монтажних робіт Територія будівельно - монтажного майданчика …

Монтаж великих стінових блоків

З великих стінових блоків зводять несучі зовнішні і внутрішні стіні ( рис ) багато і малоповерхових будинків, самонесучі стіни каркасних будинків. Несучі стіни мають розрізку стін кожного поверху, переважно на …

Монтаж елементів залізобетонних конструкцій

Монтаж фундаментів. Монтаж стрічкових фундаментів. Стрічкові фундаменти звичайно виконують із залізобетонних блоків - подушок і покладених одного чи декількох рядів стінових блоків. Монтаж фундаментних блоків і блоків стін підвалу починають …

Монтажні механізми

На монтажі будівельних конструкцій застосовують стрілові самохідні, баштові, козлові крани. Самохідні стрілові крани завдяки своїй мобільності широко застосовують на монтажних роботах. Більшість їх оснащено обладнанням у вигляді вставок для збільшення …

Технологічні операції установки конструкцій. у проектне положення

За технологічними ознаками монтажні операції поділяються на три групи: 1. Таклажні, зв’язані з підготовкою конструкцій до підйому. 2. Власне монтажні, що включають підйом, наведення, орієнтування, установку, вивірку. 3. Супутні, що …

ТЕХНОЛОГІЯ МОНТАЖУ БУДІВЕЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ

5.1. Загальні відомості Ще в кам'яному віці первісна людина створювала різноманітні знаряддя праці, які полегшували виконання робіт. Були створені прості підіймально - транспортні засоби. Першим теоретиком будівельної справи був Марк …

Контроль якості кам’яної кладки

Кладку необхідно контролювати постійно, перевіряючи якість, відповідність робочим кресленням, вимогам будівельних норм. Якість цегли і розчину встановлюють за паспортом заводів-виготовників, а також за результатами лабораторних випробувань. У процесі виконання кладки …

Зведення фундаментів і стін з великих блоків

У процесі зведення фундаментів і стін підземної частини будівлі після розбивання осей будівлі і влаштування піщаної або бетонної підготовки укладають фундаментні блоки - подушки, передусім у кутах будівлі. Після цього …

Кладка з природних каменів неправильної форми

Бутову кладку виконують з каменів неправильної форми масою не більше 30 кг: рваний камінь, зокрема постелистий з двома приблизно паралельними гранями і бруковий округлої форми. Кладку ведуть горизонтальними рядами за …

Організація робочого місця і праці мулярів

Робоче місце муляра складається з трьох зон: робочої, матеріалів і допоміжної (рис. 4.5, а). Воно є частиною загального фронту робіт ланки, в межах якої розміщені елементи конструкцій, матеріали, пристрої і …

Однорядна й багаторядна система перев’язування швів

Зовнішнім транспортом доставляють матеріали на будівельний майданчик у зону роботи кранів. Цеглу й дрібні каміння, викладені на дерев’яних піддонах пакетами з перехресним або «ялинковим» перев'язуванням, перевозять бортовими автомобілями. Розвантаження, піднімання, …

Підмості і риштування

Для зміни рівня робочого місця муляра застосовують спеціальні інвентарні помості й риштування. За допомогою цих пристроїв ведуть кладку стін заввишки 6 м. Риштування встановлюють ззовні будівлі. Трубчасті безболтові риштування мають …

. Інструменти і пристрої для кам’яної кладки

Для контрольно-вимірювальних операцій застосовують: рулетки - для розмітки прорізів примикань стін, шнури-причалки - для фіксації горизонтальності й прямолінійності рядів, гнучкий водяний рівень, будівельний рівень для контролю горизонтальності й вертикальності площин …

Розчини для кам’яної кладки

За видом в’яжучого розчини поділяють на прості (цементні, вапняні, гіпсові) й складні або змішані (цементно-вапняні, цементно-глиняні). Цементні розчини використовують для зведення підземних і надземних конструкцій, які несуть великі навантаження, а …

Правила розрізування кам’яної кладки

Кладку виконують горизонтальними рядами. Камені, викладені довшим боком - ложком - уздовж стін, утворюють ложковий ряд, коротким боком - поперечний ряд. Заповнювання між верстами - забутка. Товщина швів при кладці …

ТЕХНОЛОГІЯ КАМ’ЯНОЇ КЛАДКИ

4.1. Різновиди кам’яних матеріалів, область застосування Кам’яні роботи - це складний будівельний процес, в якому основною є кладка з природних чи штучних каменів. Кладку виконують на будівельному розчині вручну, а …

Безпека праці під час виконання бетонних робіт

Виконуючи опалубні, арматурні, бетонні роботи й роботи з розпалублення, потрібно контролювати кріплення риштувань, їх сталість, правильне влаштування настилу, драбин, огородження. Щитову опалубку колон, ригелів і балок з пересувних драбин допускається …

Бетонування в зимових умовах

За мінусових температур замерзання води в бетоні, який твердне, призводить до виникнення внутрішніх сил, що порушують кристалічні новоутворення. Під час відтавання і подальшого твердіння при нормальних умовах ці новоутворення повністю …

Процес укладання бетонної суміші

Безпосередньо перед укладанням бетонної суміші контролюють стан опалубки, опалубку і арматуру очищують, бетонні й горизонтальні поверхні робочих швів звільняють від цементної плівки, перевіряють захисні пристосування. Внутрішню поверхню опалубки зменшують спеціальними …

Бетонування

Бетонну суміш готують на автоматизованих бетонних заводах, в авто бетонозмішувачах, які завантажені сухими компонентами на бетонних заводах, а також в окремих бетонозмішувачах. Заводи товарного бетону обслуговують будівництво в радіусі 20-30 …

Армування

Арматура - це сталеві стрижні, прокатні профілі, які розміщують у бетоні для сприйняття розтягувальних зусиль. Робоча арматура - сприймає зусилля, що виникають у залізобетоні від дії навантажень. Розподільна арматура - …

Улаштування опалубки

Опалубка - це тимчасова допоміжна конструкція для забезпечення форми, розмірів і положення у просторі монолітної конструкції, що зводиться. Опалубка має задовольняти таким вимогам: внутрішні контури повинні відповідати проектним розмірам конструкції, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.