СЖИГАНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ТОПКАХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ > Сжигатели древесины

Спалювач відходів

Спалювач відходів

деревини типу

СВД

Технічний опис та інструкція з експлуатації

Спалювачі відходів деревини типу CВД Технічний опис та інструкція зексплуатації

Даний технічний опис та інструкція з експлуатації призначені для ознайомлення монтажних та експлуатаційних фахівців з технічними даними, складом, будовою, принципом роботи, правилами монтажу та обслуговування і іншими відомостями, необхідними для правильного транспортування, зберігання та експлуатації спалювачів відходів деревини типу СВД (надалі спалювачів).

Для забезпечення повного використання технічних можливостей спалювачів подано, також, рекомендації для вибору режимів роботи в залежності від фізичного стану палива, зокрема його вологості.

В процесі виробництва конструкція спалювача постійно вдосконалюється, тому можливі незначні відмінності між даним документом та конструкцією складових спалювача які не погіршують якості виробу.

Виробник залишає за собою право замінювати елементи електрообладнання, прилади та датчики на відмінні від вказаних в даному технічному описі, не змінюючи функціональні можливості і не погіршуючи зазначені технічні характеристики спалювача.

1. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Спалювач відходів деревини типу СВД є реалізацією енергозберігаючої технології і призначений для спалювання твердих відходів деревини (тирса, стружка, кора, кускові відходи, дрова тощо) термічною деструкцією з подальшим перетворенням в відповідно підібраному або пристосованому теплообміннику (котлі), в теплову енергію теплоносія (вода, пар, повітря), яка може використовуватись в різноманітному технологічному промисловому устаткуванні, в системах опалення та гарячого водопостачання промислових приміщень та господарчих споруд, в сушильних камерах, теплицях, тощо.

1.2 Спалювачі виготовляються з номінальною тепловою продуктивністю від 100 до 4000 кВт.

1.3 Перелік модифікацій спалювача з зазначенням повної назви, основних характеристик, габаритних розмірів та маси відповідної модифікації, наведено в табл.1.

1.4 Умови експлуатації:

- температура навколишнього середовища — +5 С — +40 С

- відносна вологість повітря при температурі +20° С не більше — 80 %

- в повітрі приміщення не припустима наявність агресивних речовин;

- приміщення не повинно відноситись до категорії — вибухонебезпечна зона;

- приміщення повинно бути обладнане тільки природною витяжною вентиляцією; застосування вентиляції з механічною витяжкою — не допускається;

- приточна вентиляція повинна забезпечувати приміщення необхідною кількістю повітря для повної газифікації палива і подальшого спалювання отриманого генераторного газу та нормальних умов життєдіяльності обслуговуючого персоналу.

1.5 Кліматичне виконання спалювачів — УХЛ 4.2 за ГОСТ 15150.
Рівень захисту від вологи — не захищено.

2. ТЕХНІЧНІ ДАНІ

2.1 Основні технічні дані, відповідно до модифікації спалювача, наведено в табл.1.

2.2 Необхідну електричну схему наведено в додатку.

2.3 Подача палива в спалювач. — ручна.

2.4 Регулювання теплопродуктивності спалювача — автоматичний.

Технічний опис та інструкція з експлуатації

Опалювачі відходів деревини типу СВД

2.5 Сигналізація аварійного стану — світлова та звукова.

2.8 Кількість аварійних датчиків які можна підключити до блока — без обмежень.

2.9 Температура вихідного генераторного газу — 1000°С

2.10 Хімічний склад вихідного генераторного газу, (усереднено):

С02 -11,06% 02 - 5,70% СН4 -7,44% Н2 -3,85%

СО -15,70% N2-56,44% СпНп-0,11% смоли -0,001 г/100мм3

2. 11 Термін експлуатації спалювача не менше

2.12 Ресурс роботи до першого капітального ремонту

— 5 років.

— 12000 год.

Таблиця 1.

Характеристика

Одиниця виміру

СВД-0,1

СВД-0,2

СВД- 0,3

СВД- 0,4

СВД-1,0

СВД- 2.5

СВД-4.0

1. Номінальна теплова потужність

МВт

0,1

0,2

0,3

0,4

1,0

2.5

4.0

2. Швидкість спалювання при вологості 20% при вологості 50% максимальна

Кг /год

25

50

75

100

250

625

1000

40%

Кг /год

37

75

110

150

375

940

1500

3. Тепловий ККД при вологості 20% при вологості 70%

%

82

82

40%

%

74

74

4. Діапазон регулювання теплової потужності по відношенню до номінальної

%

40-100

40-100

5. Характеристика електроживлення

В/Гц

220/50

380/50

380/50

6. Споживання електроенергії

кВт / год

0,3-0,5

0,5-1,0

0,75-1.5 2,0-3,2

3,0-6.0

7. Діаметр димової труби

мм

200

220

250

250

300

600

1200

8. Габаритні розміри Довжина (А)

ширина (В) висота (С) .

м

1.6

1.7

1.7

1.7

2.5

4,2

4.2

Ширина (В)

м

0,6

0,8

0,9

1.0

1.4

1.5(2.3)

1.8(2.6)

Высота (С)

м

1,0

1,1

1,2

1,3

1,9

1.85

2.4

9. Маса, не більше

т

1,3

1,5

1,6

1,8

3,0

10.0

15

3. КОМПЛЕКТ

3.1 Спалювач поставляється в такому складі:

- газогенератор - (з вентилятором )

- блок керування та сигналізаціі

- технічний опис та інструкція з експлуатації

1 шт. 1 шт. 1 шт.

Спалювачі відходів деревини типу CВД Технічний опис та інструкція з експлуатації

3.2 За бажанням замовника, базовий комплект поставки спалювача може доповнюватись необхідним замовнику теплообмінником (котел паровий або водогрійний) та іншим обладнанням необхідним для його функціонування, таким як живильні насоси, баки конденсаційні, розширювальні, живильної води, різноманітна запірна та регулююча арматура, засоби автоматизації, комплекти запасних частин і т.д.

3.3 За бажанням замовника, монтажні та пусконалагоджувальні роботи по введенню в дію спалювача на території замовника, можуть бути виконані відповідними фахівцями виробника.

3.4 Блок управління та сигналізації, який входить в базовий комплект поставки спалювача. розрахований тільки для роботи з відповідним устаткуванням спалювача.

За бажанням замовника, можлива заміна базового блоку на блок управління та сигналізації який додатково забезпечує необхідну функціональність теплообмінника та іншого допоміжного устаткування.

3.5 Умови і можливість виконання пунктів 3.2 — 3.4 уточнюються при замовленні
поставки спалювача і оформляються відповідною угодою з виробником.

4. БУДОВА ТА РОБОТА СПАЛЮВАЧА 4.1 ПРИНЦИП ДІЇ

4.1.1 В основу роботи спалювача покладено явище перетворення твердого палива, яким є відходи деревини, з доволі низькою теплотворною спроможністю 10 МДж/кг при вологості 40% (усереднений показник для дров), в генераторний газ з теплотворною спроможністю 30 МДж/кг і більше, з подальшим його перетворенням, шляхом спалювання, в теплову енергію, яка і використовується теплообмінником.

4.1.2 Процес отримання генераторного газу методом часткового окислення вуглецю, який міститься в паливі, при високій температурі називається газифікацією твердого палива. Він здійснюється в спеціальних пристроях — газогенераторах. Загалом, це вертикальна шахта, в яку зверху завантажують паливо, а знизу вдувають повітря, кисень, водяний пар або суміш цих речовин. В залежності від складу газів, що вдуваються, розрізняють повітряний, водяний, пароповітряний (змішаний) та інші генераторні гази. Найпоширенішими і найдешевшими серед усіх штучних газів, в якості палива в промисловості використовуються повітряний та пароповітряний (змішаний) гази.

Повітряний газ отримують при вдуванні повітря. В нижній частині генератора внаслідок обдування повітрям та конвективних процесів (теплота піднімається в верхню частину генератора) температура палива порівняно низька. Відбувається просте згорання палива до ССЬ (вуглекислий газ), який підіймаючись догори витісняє кисень О2 і перешкоджає окисленню верхньої частини палива (горінню). Цьому сприяє і дозована кількість повітря, що подається в нижню частину газогенератора.

С + О2 = СО2 + 393,5 кДж

Внаслідок дії теплоти, що виділяється, верхня частина палива перетворюється на жар. який контактує з виділеним ССЬ. Відбувається реакція:

С + С02 = 2СО - 1 72 кДж

Ця реакція починається при температурі 400°С - 500°С. При температурі 800°С степінь перетворення СО2 в СО досягає 80%.

Отриманий газ в основному складається з оксиду вуглецю (II) СО та азоту N2. Оксид вуглецю (II) є основним компонентом отриманого газоподібного палива. На повітрі горить голубуватим полум'ям з виділенням великої кількості теплоти, перетворюючись знову в СО2:

2СО + О2 = 2СО2 + 566 кДж

3

Технічний опис та інструкція з експлуатації

Спалювачі відходів деревини типу CВД

Азот в процесі горіння участі не бере і видаляється разом з вихідними газами в атмосферу.

Пароповітряний (змішаний) газ отримують при вдуванні суміші повітря з водяним паром. В цьому випадку одночасно з вищенаведеними реакціями відбувається взаємодія вуглецю С з водяним паром:

С + Н20 = CO + Н2

Таким чином, в склад змішаного газу, крім оксиду вуглецю (II) CO та азоту N2, входить водень Н2, що збільшує теплотворну спроможність отриманого генераторного газу. 4.І .3 В даній реалізації спалювача застосовується повітряний газогенератор.

Паливо, дрова подаються в газогенератор, де відбувається процес газифікації з частковим згоранням в камері піролізу. Для забезпечення процесу газифікації киснем в камеру газогенератора подається повітря за допомогою дуттєвого вентилятора.

4.2. КОНСТРУКЦІЯ СКЛАДОВИХ ЧАСТИН

4.2.1 Газогенератор

Газогенератор являє собою камеру згорання прямокутної форми складену з важкої жаростійкої цегли, що сприяє рівномірному розподілу та стабілізації температури в топці, доброму акумулюванню теплоти. В нижній частині камери, на деякій відстані від днища, розташовані колосникові решітки, на які завантажується паливо, а знизу, через отвори в них, до нижньої частини палива подається повітря. Камеру згорання встановлено на статевій зварній конструкції — основі. Бокові поверхні обшиті пустотілим кожухом з подвійними стінками, звареним із листової сталі. Коробчата конструкція кожуха, є водночас повітроводом від вентилятора до топки камери згорання. Це дуже ефективно охолоджує бокові поверхні газогенератора і в той же час підігріває повітря перед подачею його в топку а також запобігає перегріву цегли. Зверху камера вкрита з'ємним сталевим листом.

На верхній (задній) стінці розташований канал для виходу газу в теплообмінник та патрубок для закріплення дуттєвого вентилятора подачі повітря в газогенератор.

Для спалювання дрів на передній стінці спалювача розташовані топочні двері а для проведення регламентних робіт нижче розташовані дверцята.

На бокових стінках кожуха розташовані з’ємні стінки для можливості чистки повітроводів при їх засміченні рештками продуктів горіння.

Опалювачі відходів деревини типу CВД Технічний опис та інструкція з експлуатації

4.2.3 Блок управління та сигналізації

Зовнішній вигляд та необхідні монтажні розміри блоку наведено в додатку 1. Схема електрична принципова — в додатку 2. Схема електрична монтажна — в додатку 3.

Це металевий ящик, передня панель якого виконана у вигляді дверцят. На цій дверці встановлено необхідні пристрої управління та світлової сигналізації, положення їх органів керування та інші інформаційні знаки, вказують відповідні написи, виконані на самоклейкий плівці. З внутрішнього боку дверцята, на вільному від монтажних елементів місці, наклеєно монтажну схему приладу. В закритому положенні дверцята фіксуються внутрішнім замком поворотного типу, привід якого здійснюється за допомогою ключа.

Інше електрообладнання розташоване всередині ящика і закріплене на DIN-рейках. Монтажні джгути виготовлені проводом ПВЗ-0,75 та ІІВЗ-1,0 і обв'язані капроновими хомутами. Маркування виконано маркувальною трубкою.

Ввід зовнішніх кабелів здійснюється через отвори в нижній стінці ящика.

4.3 СХЕМА ЕЛЕКТРИЧНА ПРИНЦИПОВА

4.3.1 Електричну принципову схему блоку управління наведено в додатку 1.

Технічний опис та інструкція з експлуатаціїСпалювачі відходів деревини типу СВД

5. РОЗМІЩЕННЯ ТА МОНТАЖ

5.1 Газогенератор розміщуеться та монтуеться на території замовника згід­но відповідної проектної документації.

5.2 У випадку підключення двох спалювачів до одного котла, різниця показників їх по­тужності не повинна перевищувати 10%.

5.3 Максимальна відстань між котлом і газогенератором не повинна бути більша 0,4м.

5.4 Блок управління та сигналізації повинен кріпитись вертикально безпосередньо біля встановленого спалювача в зручному для експлуатації місці на стіні, колонні чи металоконструкціях.

5.5 Ввідний кабель живлення виконати мідним 4-жильним кабелем перерізом згідно становленной потужности .

5.6 Кабелі та проводи для прокладки ліній з'єднань між блоком управління і

Опалювачі відходів деревини типу СВД

Технічний опис та інструкція з експлуатації

датчиками та іншим зовнішнім електрообладнанням, виконати мідним проводом .

5.9 Вищевказані кабелі та проводи рекомендується прокладати в сталевих трубах.

6. ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

6.1 Технічний персонал, який обслуговує електрообладнання спалювача повинен бути ознайомленим з правилами виконання робіт під напругою, з відповідними інструкціями по техніці безпеки, виконувати «Правила техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів» для електроустановок напругою до 1000 В.

6.2 Корпуса газогенератора, бункера, електродвигунів, блоку управління та сигналізації і іншого електрообладнання спалювача повинні бути замулені згідно «Правил будови електроустановок» — ПБЕ.

6.3 Для проведення профілактичних робіт живлення від мережі повинно бути відключено в блоці управління та сигналізації переведенням всіх автоматичних вимикачів в положення — «вимкнено».

6.4 Не користуватись дверцятами для проведення регламентних робіт як піддувалом (так як в звичайній печі або грубі).

Пускати газогенератор з відкритими або не щільно закритими -категорично заборонено.

6.5 Не рідше одного разу за зміну необхідно перевіряти щільність закривання дверки
газогенератора.

Невиконання цього пункту може призвести до перегрівання передньої стінки газогенератора, вириванню полум'я, що може спричинити опіки, та виходу генераторного газу, основним компонентом якого є угарний газ CO, що може призвести до отруєння.

6.6 Для запобігання отруєння угарним газом, необхідно також слідкувати за герме
тичністю газоходу від генератора до теплообмінника та справністю системи димовидалення
теплообмінника.

7. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

7.1 По закінченню монтажних робіт, всі електричні кола повинні бути перевірені
омметром на відповідність схемам електричним та наявності помилок і коротких замикань.

ПОДАЧА НАПРУГИ НА ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ БЕЗ ПЕРЕВІРКИ КІЛ

НЕ ДОПУСКАЄТЬСЯ !

7.2 Завантажити спалювач-газогенератор паливом - дровами.

Перевiрити щільність закривання дверцят в газогенераторі і, при необхідності, усунути дефекти.

Виконати підготовку до роботи теплообмінника згідно його експлуатаційної документації.

Технічний опис та інструкція з експлуатації Опалювачі відходів деревини типу СВД

8. ПОРЯДОК РОБОТИ

8.1 ПОЧАТКОВИЙ СТАН ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ

8.1 1 Цей підрозділ описує положення органів управління та стан датчиків перед пуском спалювача. Органи управління завжди перед пуском повинні бути встановлені так як вказано нижче. Стан датчиків залежить від фізичного стану контрольованих ними об'єктів і, загалом. може відрізнятися від нижче вказаного.

8.2 ПУСК СПАЛЮВАЧА

8.2.1 Перевірити щільність закривання дверцят газогенератора. Виявлені недоліки негайно усунути, при їх наявності.

8.2.2 Виконати необхідну передпускову підготовку теплообмінника, вказану у відповідній його технічній документації.

Примітка: Для досягнення потрібної температури та створення інших необхідних умов газифікації, паливо для розпалу генератора повинно бути обов'язково сухим, з відносною вологістю не більше 20%.

8.2.3 Розпалити паливо в камері газогенератора.

Опалювачі відходів деревини типу СВД

Технічний опис та інструкція з експлуатації.

Примітка: Для розпалювання вогню, використовувати легкогорючі речовини, такі як бензин, гас і т.д. — заборонено.

8.2.4 Закрити дверку газогенератора.

8.2.5 Прогріти камеру згорання до температури 400°С - 500°С.

8.2.6 За допомогою повітряної заслінки і шибера димових газів теплообмінника встановити необхідну кількість повітря в газогенераторі та розрідження в топці теплообмінника.

8.2.7 В подальшій роботі слідкувати за наявністю палива , справністю технологічного обладнання, періодично, при необхідності, видаляти залишки золи з камери згорання генератора і т.д.

8.3 ВИДАЛЕННЯ ЗОЛИ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ СПАЛЮВАНА

8.3.1 Для видалення золи, перевести ручку вимикача «ВЕНТИЛЯТОР» в положення
«СТОП»:

- виключається вентилятор;

8.3.2 Дочекатись коли спаде тиск газів і значно зменшиться полум'я в камері згорання.

8.3.3 Відкрити дверку генератора.

8.3.4 Обережно, щоб не пошкодити футерівку камери згорання, видалити залишки золи.

8.3.5 Закрити дверку генератора.

8.3.6 Перевести ручку вимикача «ВЕНТИЛЯТОР» в положення «ПУСК»:

- включається вентилятор;

8.3.7 Продовжити нагляд за роботою спалювана та теплообмінника.

8.4 ПЕРЕНАЛАГОДЖЕННЯ РЕГУЛЯТОРА ПРОДУКТИВНОСТІ В ПРОЦЕСІ РОБОТИ СПАЛЮВАНА

8.4.1 Встановити за датчиком регулятора продуктивності нове необхідне порогове значення спрацювавання регулятора температури теплоносія на виході теплообмінника або тиску пари в барабані парового котла.

8.4.2 Менше встановлене нове значення, ніж було, при достатньо низькому навантаженні теплообмінника, може призвести до досить тривалої зупинки вентилятора , що в свою чергу може призвести до надмірного охолодження камери згорання, яке зупинить процес газифікації палива (піроліз).

Технічний опис та інструкція з експлуатації

Опалювачі відходів деревини типу УВД

8.5 ПЛАНОВА ЗУПИНКА СПАЛЮВАЧА

8.5. 1 Перевести ручку вимикача «вентилятор» в положення «СТОП»:

- виключається вентилятор;

8.5.3 Виконати необхідні дії по зупинці теплообмінника, як зазначено в його експлуа-таційній документації.

8.5.5 Після охолодження камери згорання, виключить автоматичний вимикач QF4.

8.5.6 Видалити залишки золи та не згорівшого палива.

8.5.7 Почистити колосникові решітки.

8.5.8 Виконати огляд внутрішньої поверхні камери згорання.

8.5.9 При необхідності, усунути виявлені пошкодження.

8.6 АВАРІЙНА ЗУПИНКА СПАЛЮВАЧА

При аварійній зупинці спалювача включається аварійний дзвінок та на лицевій панелі БУСа загорається сигнальна лампа червоного кольору з написом «АВАРІЯ».

Варіант з паровим котлом додатково комплектується датчиком тиску «ТИСК ПАРИ ВИСОКИЙ» та реле - сигналізатором рівня з трьома датчиками електродного типу, один з виходів якого виконує функції контролю нижнього аварійного рівня води в барабані котла.

8.6.2 Спрацював один з додаткових аварійних датчиків:

8.6.2.1 Шляхом огляду показуючих приладів або інших сигнальних пристроїв теплообмінника, визначити аварійний параметр, який спричинив аварійну зупинку.

8.6.2.2 Усунути причину аварії згідно правил експлуатації теплообмінника.

Спалювачі відходів деревини типу УВД Технічний опис та інструкція з експлуатації

8.6.2.3 Після усунення причини аварії спалювач відновлює роботу автоматично — виключається дзвінок, гасне сигнальна лампа «АВАРІЯ», включається вентилятор .

8.6.2.4 Якщо усунення причини аварії потребує тривалого часу або подальша робота спалювача не потрібна, перевести ручку вимикача «ВЕНТИЛЯТОР» в положення «СТОП».

8.6.2.5 Зупинити спалювач, виконавши пункти 9.5.2 — 9.5.9 підрозділу 9.5 «ПЛАНОВА

ЗУПИНКА СПАЛЮВАЧА».

9. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

9.1 СКЛАД РОБІТ

СВД є енергетичним обладнанням, призначеним для багаторічної експлуатації. Це буде можливим, якщо споживач буде користуватися обладнанням згідно даного технічного опи­су та інструкції з експлуатації, своєчасно проводити поточне обслуговування та ремонт.

9.1.1 В процесі спалювання утворюється невелика кількість попелу. Один раз на добу необхідно очистити зольник.

9.1.3 В зв'язку з тим, що обладнання працює на паливі у вигляді дрібних дерев­
них відходів, існують умови для осідання деревного пороху на всіх елементах системи.

Найбільшому забрудненню підлягає ротор надувного вентилятора, в зв'язку з чим один раз в місяць вентилятор треба зупинити та очистити крильця ротора.

Забруднений ротор нерівномірно працює (вібрує та шумить), що може призвести до його пошкодження. Крім цього його продуктивність зменшується, що призводить до погіршення процесу газифікації та спалювання палива.

9.1.5 Необхідно періодично контролювати щільність фланцевих з'єднань, це забезпечить чистоту повітря в приміщенні та попередить появу пожежі.

Спалювані відходів деревини типу УВД

Технічний опис та інструкція s експлуатації

10. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

10.1 Транспортування дозволяється у відкритих вагонах залізничного транспорту, водним або автомобільним транспортом у відповідності із діючими правилами.

УВАГА: КАНТУВАТИ СПАЛЮВАЧ ЗАБОРОНЕНО!

При транспортуванні слід запобігати різким поштовхам, а також нахилу більше ніж на 15 . Вивантаження проводити за допомогою підйомних пристроїв.

Спалювач слід зберігати в закритих складських приміщеннях або під навісом, що запобігає атмосферним опадам, відповідно групі зберігання Б (ОЖ4) по ГОСТ 15150-69.

Спалювані відходів деревини типу УВД

Технічний опис та інструкція з експлуатації

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1 Спалювач поставляється в такому складі:

газогенератор — 1 шт.

вентилятор — 1 шт.

блок управління та сигналізації — 1 шт.

технічний опис та інструкція з експлуатації --- 1шт.

4. СВІДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Спалювач відходів деревини__СВД

номер________________________ виготовлений та прийнятий у відповідності з

обов'язковими вимогами державних стандартів, діючої технічної документації та визнаний придатним до експлуатації.

М.П. Дата випуску:_______________

Підпис особи, відповідальної за приймання:

(підпис)

5. СВІДОЦТВО ПРО ПЕРЕДАЧУ.

Спалювач відходів деревини_____СВД-____________

___________________________ упакований згідно вимог що, встановлені

технічною документацією.

Дата упаковки:

(підпис)

Упаковку виконав:

Виріб після упаковки прийняв:

(підпис)

(підпис)

Технічний опис та інструкція з експлуатації

Спалювані відходів деревини типу УВД

6. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Модель СВД -__________________ Дата отримання_________________________

Дата випуску_________________ р.

1. _______________ надає гарантію якості вказаного обладнання на території України, яка діє на протязі 12 місяців з дати його отримання.

1.1.Експлуатаційна гарантія 12 місяців поширюється на механічну частину обла­днання. На електродвигуни, електричну та електронну частину обладнання термін гарантії 6 місяців.

1.2.Гарантійне зобов'язання передбачає безоплатну передачу (заміну) несправної деталі (вузла).

1.3.Рекламації до якості виготовлення обладнання приймаються виключно у письмовій формі (акт), з зазначенням імовірної причини дефекту.

1.4.Ремонт та заміна деталей на протязі гарантійного терміну час дії гарантії не продо­вжують.

2.Гарантія не поширюється на:

2.1.Пошкодження обладнання, що виникли внаслідок некваліфікованих дій пер­соналу замовника при

транспортуванні, розвантаженні, зберіганні, монтажних та регулювальних роботах; неправильній експлуатації (відсутність змащення і т.п.);

недбалій експлуатації (падіння, зовнішні механічні пошкодження, потрапляння рідин та сторонніх предметів).

2.2.Пошкодження, що виникли внаслідок неналежного електричного контакту або відхи­лення напруги живлення більше ±5% номінальної. 2.3.Перевантаження обладнання, що спричиняє прискорений знос деталей. 2.4.Зміни конструкції, встановлення неоригінальних деталей.

2.5.Швидкозношувані деталі (інструмент, підшипники, прокладки, гумові ущільнення і т.п.).

3.Пошкодження, вказані у пункті 2, не є підставою для безкоштовної заміни деталей, чи га­рантійного виїзду представників сервісної служби.

4.Наявність гарантії не надає права вимагати компенсацію матеріальних чи моральних збит­ків, пов'язаних з перервою у роботі.

СЖИГАНИЕ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА В ТОПКАХ ПАРОГЕНЕРАТОРОВСжигатели древесины

Газификация куриного помета

Особенности работы комплекса, включающего газификацию подготовленного куриного помета: 1. Технология предполагает использование обращенного процесса газификации, при котором газообразные продукты образуются в реагирующей высокотемпературной зоне. Уровень рабочих температур 1000...1200°С обеспечивает надежное …

Помет как энергетический ресурс

ПОМЕТ КАК ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЕСУРС. Сразу оговоримся, что использование нативного (безподстилочного) помета для обеспечения энергетических нужд гораздо более дорогостоящий в сравнении с подстилочным пометом в плане как капитальных, так и эксплуатационных …

Метод утилизации куриного помета

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД УТИЛИЗАЦИИ КУРИНОГО ПОМЁТА С ПОЛУЧЕНИЕМ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И ГОРЮЧЕГО ГАЗА, ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ Помет является сильным загрязнителем почвы, водного и воздушного бассейнов. В то же время помет …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.