СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Будівельно-опоряджувальні роботи за своєю трудомісткістю та пи­томою вагою у загальному обсязі робіт у будівництві займають особливе місце. Слід відзначити, що цим роботам властива велика різноманітність матеріалів, які застосовуються, а також різні види технологічних прийомів [25, 50, 62, 63, 67].

Починаючи з останнього десятиріччя ХХ ст. у вітчизняному будів­ництві поширюється тенденція застосування, крім традиційної технології так званого "мокрого" процесу нанесення штукатурних розчинів на будіве­льні конструкції, сухих методів оздоблення приміщень із використанням плитних, листових, рулонних синтетичних матеріалів [56, 60]. Але при цьому, слід відзначити, традиційна технологія "мокрого" оштукатурюван­ня, завдяки розвинутій інфраструктурі підприємств виготовлення будіве­льних розчинів та порівняно невисокій вартості матеріалів, продовжує до­мінувати на об’єктах промислового й житлового будівництва при оздоб­ленні стін, ущільненні стиків конструкцій, улаштуванні підлог, утворенні гідроізоляції [4, 5, 25, 39, 50, 58, 63, 77, 80, 105, 106, 108]. Також застосу­вання традиційних технологій, на відміну від використання синтетичних матеріалів, не погіршує вогнестійкості споруди та забезпечує достатню те­плоізоляцію при менших витратах.

Тобто розроблення й упровадження в будівельне виробництво про­гресивних комплексно-механізованих методів організації проведення опо­ряджувальних робіт, які базуються на використанні ефективних машин но­вого покоління - штукатурних агрегатів і станцій із гідроприводом зали­шаються актуальними [2, 3, 6, 22, 45, 49, 56, 62, 67, 70, 77, 99, 108].

Виконання оздоблювальних робіт за традиційною технологією пот­ребує використання значної кількості вапняно - і цементно-піщаних роз­чинних сумішей різного складу й рухливості. Підвищення ефективності проведення опоряджувальних робіт пов’язано з їх комплексною механіза­цією [55, 67, 102]. Поряд з перекачуванням будівельних розчинів трубоп­роводами за допомогою розчинонасосів значна частина енергії, що спожи­вається при проведенні оздоблювальних робіт, витрачається на доведення будівельного розчину до необхідної кондиції, його "побудження" й пере­міщення до приймальної камери розчинонасоса. Ці технологічні операції здійснюються за допомогою змішувача - одного із основних елементів штукатурних агрегатів або станцій, робочим органом якого може бути вал з лопатками, стрічка шнека і т. п. Фізичні явища взаємодії робочого органу й компонентів суміші надто складні [56, 89, 90, 94, 107, 110], залежать від великої кількості факторів (компонентного складу суміші, ступеню сегре­гації, форми робочого органа, характеру його руху й ін.). Враховуючи ті обставини, що дослідження роботи змішувачів гідроприводних штукатур­них станцій практично не проводилось, запропоноване нами вивчення цьо­го обладнання є актуальним і необхідним.

При цьому створення перспективних зразків механізації та автомати­зації, а також ефективних організаційно-технологічних рішень, які дозво­ляють зводити багатоопераційні процеси оштукатурювання до малоопера - ційних, зменшує витрати праці штукатура та ручні трудовитрати й загальні строки введення об’єктів, що будуються, в дію.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.