СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Штукатурна станція СШ-6

Штукатурна станція СШ-6 (рисунок 2.2) має продуктивність у 1,5 ра­зи більшу ніж станція СШ-4 і забезпечує роботу в практично повністю ав­томатизованому режимі.

Для приймання товарного розчину з кузова автосамоскида бункер - змішувач 1 опускається в нижнє положення (як показано на рисунку 2.2, а).

Після заповнення розчином бункер за допомогою гідроциліндрів 14 піднімається у верхнє (робоче) положення, після чого шнековий змішу­вач 3 вмикається в режим перемішування. Станція обладнана ємностями 4, 5, що дозволяє додавати до розчину пластифікатори або воду залежно від якості доставленого розчину.

Після доведення до необхідної консистенції шнековий змішувач 3 пе­ремикається у режим подачі розчину до вторинного бункера 8 із віброситом через порожнисту опору за допомогою роторного колеса 6 з черпаками. Усередині порожнистої опори встановлений гвинтовий живильник 7, який забезпечує рівномірну подачу розчину на просіювання. У цей період станція переводиться в автоматичний режим, за якого робота розчинонасоса та по­дача розчину в бункер взаємно узгоджуються датчиками рівня розчину.

Станція обладнана прямоточним вертикально-плунжерним розчино­насосом 10 подвійної дії з гідроприводом.

Відмінні особливості штукатурної станції СШ-6: у робочому поло­женні бокові стінки бункера-змішувача вертикальні, що запобігає зависан­ню на них розчину без застосування вібратора; станція обладнана систе­мами водопостачання та введення пластифікаторів із дозуючими пристро­ями; безперервність процесу від доведення розчину до необхідної консис­тенції до транспортування трубопроводом; наявність виносного пульту ке­рування у штукатурів; високі ергономічні та естетичні показники.

Подпись: Рисунок 2.2 — Штукатурна станція СШ-6:

Штукатурна станція СШ-6

б)

а — зовнішній вигляд, б — конструктивна схема:

1 - бункер-змішувач; 2 - привод бункера-змішувача: 3 - шнековий стрічковий змішувач; 4 - ємність для пластифікатора; 5 - ємність для води; 6 - роторне ко­лесо з черпаками; 7 - гвинтовий живильник; 8 - вторинний бункер; 9 - пульт ке­рування; 10 - розчинонасос; 11 - розчинопровод; 12 - сопло; 13 - порожниста опора; 14 - гідроциліндр; 15 - маслонасосна установка; 16 - електрокалорифер

Технічна характеристика штукатурної станції СШ-6:

-5

- плавно регульована продуктивність, м /год.................... 1,0... 6,0;

-5

- об’єм приймального бункера, м...................................... 6,0;

- дальність подачі розчинної суміші, м:

по горизонталі.................................................... 260,

по вертикалі........................................................ 50;

- максимальний робочий тиск, МПа................................... 4,0... 6,0;

- встановлена потужність привода (з обігрівом),............... кВт 20;

- рухливість перекачуваного розчину, см, не менше 8;

- крупність фракцій заповнювача в розчині, мм, не більше .. 5;

- габаритні розміри, мм

довжина............................................................... 4800,

ширина................................................................ 2300,

висота.................................................................. 2400;

- маса, кг............................................................................... 4800;

- питома енергоємність за максимальною

продуктивністю, кВт/(м3/год)........................................... 3,33;

- питома металомісткість за максимальною

-5

продуктивністю, кг/(м /год).............................................. 800.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.