СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Штукатурна станція СШ-4

Станція типу СШ-4 конструкції Полтавського технічного універси­тету (рисунок 2.1) випускається серійно (у будівельне виробництво було впроваджено понад 450 штукатурних станцій даної конструкції) і викорис­товується для приймання товарних розчинів безпосередньо з кузова самос­кида, без застосування спеціальних пандусів або естакад, для перемішу­вання розчину, доведення його до потрібної рухливості та температури, очищення від механічних домішок, подавання по трубопроводах до місць штукатурних робіт і механізованого нанесення методом безкомпресорного соплування на поверхні, що обштукатурюють.

Станція обладнана поворотним приймальним бункером 6 (рисунок 2.1, б) із циліндричним днищем, установленим на двох порожнистих опо­рах 1, які сполучаються з внутрішньою порожниною бункера та мають усе­редині бункера дискові заслінки 18, що повертаються. Одна заслінка дозує подавання розчину з бункера на вібросито 17, друга - у спеціальну тару (у разі потреби), установлену збоку заднього торця станції.

У бункері є змішувач із стрічковим шнеком 7 діаметром 800 мм, привод 8 якого складається з електродвигуна та двоступінчастого цилінд­ричного редуктора, що забезпечує реверсивне обертання шнека й подаван­ня розчину до обох порожнистих опор.

Штукатурна станція СШ-4

а - зовнішній вигляд, б - конструктивна схема:

1 - порожниста опора; 2 - гідроциліндри; 3 - вібратор; 4 - насосна установка; 5 - електрокалорифер; 6 - поворотний бункер-змішувач, 7 - шнек; 8 - привод шне­ка; 9 - бак для води; 10 - пульт керування; 11 - шафа для одягу; 12 - сопло; 13 - розчинопровод; 14 - розчинонасос; 15 - привод побуджувача; 16 - вторинний бункер; 17 - вібросито; 18 - заслонка

Механізм повертання бункера має два гідроциліндри 2, установлених на рамі під бункером, і масляну станцію 4 (насосну установку). Вібросито

17, яке призначене для очищення розчину від механічних домішок, закріп­лене на вторинному бункері 16 роздільного просіювання під передньою порожнистою опорою змішувача, воно встановлено похило й закінчується лотком, по якому видаляються крупні включення розчину. Бункер розділь­ного просіювання 16, як і бункер-змішувач 6, має циліндричне днище й обладнаний стрічковим побуджувачем із приводом.

Слід відзначити, що значною перевагою даної конструкції штукату­рної станції є наявність поворотного бункера, який забезпечує зручне зава­нтаження будівельним розчином з кузова автосамоскида. Також значний кут нахилу бокових стінок бункера (близько 70° до горизонтальної площи­ни) у робочому, примкнутому до фургона, положенні й можливість його повороту сприяє стіканню малорухливих розчинів до днища змішувача у зону активного перемішування шнеком, запобігає їх зависанню на бокових стінках. Крім того, поворот бункера збільшує рухливість розчину після тривалих зупинок, полегшуючи запуск і запобігаючи поломці стрічкового шнекового змішувача та його привода.

Технічна характеристика штукатурної станції СШ-4:

-5

продуктивність, м /год...................................................... 2,0...4,0;

дальність подачі розчинної суміші, м:

по горизонталі..................................................... 250,

по вертикалі......................................................... 45;

кутова швидкість обертання шнека, об/хв....................... 26;

максимальний робочий тиск, МПа................................... 4,0;

встановлена потужність привода, кВт.............................. 17;

рухливість перекачуваного розчину, см, не менше......... 8;

крупність фракцій заповнювача в розчині, мм, не більше.. 5; габаритні розміри, мм

довжина................................................................ 5000,

ширина................................................................. 2150,

висота................................................................... 2425;

маса, кг............................................................................... 4200;

питома енергоємність за максимальною

-5

продуктивністю, кВт/(м /год)............................................ 4,25;

питома металомісткість за максимальною

-5

продуктивністю, кг/(м /год)............................................... 1050.

Відмінними особливостями штукатурної станції СШ-4 порівняно з розглянутими в п. 1.2 конструкціями є підвищення продуктивності праці під час виконання штукатурних робіт; забезпечення зручності експлуатації в будь-яку пору року; зменшення втрат будівельного розчину; покращення умов праці обслуговуючого персоналу; забезпечення високої мобільності станції при перевезенні з об’єкта на об’єкт із використанням типового тра­нспорту.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.