СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ ШТУКАТУРНИХ АГРЕГАТІВ І СТАНЦІЙ

1.1 Машини для механізації робіт, пов’язаних із викорис­танням будівельних розчинів

У процесі виконання штукатурних робіт машини використовуються для приготування розчинів, подачі їх до опоряджуваних поверхонь, нане­сення на них та оброблення отриманого шару.

Механізоване нанесення будівельних розчинів на оброблювані по­верхні високопродуктивним способом безкомпресорного соплування стри­мується тим, що в даний час у будівництві часто застосовують розчинонасоси й штукатурні станції застарілих конструкцій, які не забезпечують зручного приймання розчинів з кузова автосамоскида, доведення їх до потрібних кон­дицій і сталого перекачування під необхідним тиском при малій пульсації.

На даний час в умовах міського будівництва будівельні розчини різ­ного складу й призначення, як правило, готують на централізованих роз­чинних вузлах, звідкіля вони доставляються на будівельні майданчики у кузовах автосамоскидів. У процесі транспортування будівельні розчини розшаровуються й в значній мірі втрачають свої властивості й потребують додаткового перемішування з метою надання їм необхідної однорідності для зручності вкладання [75]. Додаткове перемішування будівельних роз­чинів також підвищує їх активність [57]. Саме тому необхідність розроб­лення і дослідження оптимальної конструкції розчинозмішувача з метою використання у комплексі з перевантажувачем та розчинонасосом у складі штукатурної станції не викликає сумнівів.

Попередня класифікація машин для прийому, змішування та перева­нтажування будівельних розчинів може бути здійснена як за функціональ­ними, так і за конструктивними ознаками (рисунок 1.1).

У залежності від конкретних процесів, котрі виконуються машиною, та конструктивного виконання розрізняють:

- розчинозмішувачі, призначені лише для приготування розчинів;

- штукатурні агрегати - приготування, транспортування і набризк розчинів;

- штукатурні станції - приймання, перемішування, транспортуван­ня і набризк розчинів.

Подпись:За функціо-
нальними
показниками

Прийом розчин­них сумішей із транспортних — засобів, перемі­шування та ви­дача розчину в порційну тару

Прийом розчин­них сумішей із транспортних _ засобів, перемі­шування та по­дача безпосеред­ньо на робочі місця

Подпись:Приготування
розчинних сумі-
шей із сухих
складників і по-
дача на робочі
місця

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.