СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Оцінювання впливу різних факторів на величину по­тужності перемішування

Із одержаних вище формул (3.47), (3.50) можна побачити, що опір просуванню робочого органа змішувача у будівельному розчині та, відпо­відно, потужність перемішування залежать від ряду факторів: фізико - механічних властивостей суміші, які характеризуються її густиною р, кое­фіцієнтом питомого опору зсуванню kx та коефіцієнтом тертя kf, від кута нахилу стрічки шнека 5; кутової швидкості робочого органа ю; розмірів змішувача (кількість витків шнекової стрічки zb зовнішній та внутрішній радіуси шнекової стрічки R1 та R2, ширина а та кількість z2 кронштейнів, за допомогою яких стрічка кріпиться до вала). Також зрозумілим є те, що під час роботи розчинонасоса ступінь заповнення бункера буде зменшуватись, тобто у якості ще одного фактора, який впливає на величину потужності, нам слід розглянути ступінь заповнення бункера розчином.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Оперативная связь

Укажите свой телефон или адрес эл. почты — наш менеджер перезвонит Вам в удобное для Вас время.