СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фізико-механічні властивості розчинної суміші

Як видно із залежності (3.50) фізико-механічні властивості суміші (а саме густина р, коефіцієнт тертя по стрічці kf та питомого опору зсування kx) є основними факторами, від яких залежить величина потужності, котра витрачається на процес перемішування розчину в змішувачі. Для одного й того ж змішувача (zb z2, ю, h, R1, R2, R3, a = const) потужність згідно з ви - щенаведеною формулою може бути представлена у вигляді

P = Aypkj + Byxkf + Cypkf ^ Dykj + Eykx + F, (3.51)

де A1, B1, C1, D1, E1, F1 - постійні коефіцієнти для даних конструктивних розмірів змішувача.

Густина р розчинних сумішей різного складу та рухливості, величи­на коефіцієнту питомого опору зсування кх та коефіцієнт тертя kf по стрічці шнека та по бункеру можуть коливатися у значних межах [56, 89], причому значення двох останніх параметрів змінюється під час процесу змішуван­ня. Отже, про вигляд залежності Р = f (р, kf, kT) попередньо судити досить складно, що потребує експериментального дослідження.

СТВОРЕННЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ. ШТУКАТУРНИХ СТАНЦІЙ І АГРЕГАТІВ. НОВОГО ПОКОЛІННЯ

Фасадная штукатурка: дефекты и ремонт

Фасадная штукатурка защищает дом от атмосферных воздействий, сохраняет тепло, повышает огнестойкость несущих конструкций.

ВИСНОВКИ

У результаті ґрунтовних теоретичних і експериментальних дослі­джень створені та впроваджені у будівельне виробництво принципово нові конструкції штукатурних станцій із поворотним бункером-змішувачем та малогабаритних штукатурних агрегатів мобільного типу. Теоретично обґрунтовані основні …

Визначення основних параметрів поворотних. бункерів-змішувачів штукатурних станцій

За необхідності створення штукатурної станції, обладнаної пово­ротним бункером-змішувачем, запропоновано наступну методику розра­хунку основних конструктивно -технологічних параметрів, розроблену на основі досвіду створення та дослідження натурних зразків станцій даного типу. Основні параметри …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua