Соняшник

ВИЗНАЧАННЯ ОБ’еМНО’1 ВАГИ СОНЯШНИКУ (НАТУРИ) ЗА ДОПОМОГОЮ ПУРКИ

Лггрова пурка71 дм3) (рисунок 1) складаеться з м/рки?, наповнювача 2, цилждра з л(йкою 3, вантажу 4, ножа 5, ваг 6. У комплект пурки входить також ящик 7.

4

ВИЗНАЧАННЯ ОБ’еМНО'1 ВАГИ СОНЯШНИКУ (НАТУРИ) ЗА ДОПОМОГОЮ ПУРКИ

5

1 — MipKa; 2 — наповмювач; 3 — цилждр э лШкою; 4 — вантаж; 5. — н1ж: 6 —ваги; 7— ящик для приладу Рисунок 1 — Прилад для визначання насипноТ ваги наЫння

Перед визначанням yci частини пурки та важкм виймають з ящика 7, встановлюють його на горизонтальну поеэрхню, штатив встановлюють на кришку ящика. До коромисла пщвшують з пра­во!' сторони м! рку 1 э опущеним в не!' вантажем 4, з лшоТ — чашку для гир та перев! ряють piBHO - вагу, ттьки за наявносл р1вноваги можливо проводит, зважування. Пот1м вантаж 4 виймають з м>рки.1 та встановлюють Mipny 1 у специальному м! сц! на крйшщ ящика 7. У щтину Mipxn вста^ ляють жж 5 та на нього. кладуть вантаж 4. )

Соняшник наоипають з ковша р1вним потоком у. цил1ндр з л1йкою 3 без ривюв з таким рдзпя*- хунком, щоб м1ж поверхнею насжня та верхжм краем цилждра залишився зазор 1 см. На; ний цилшдр 3 ставлят. ь на наповнювач 2 та вказ1вним пальцем лрвоТ руки вщкривають затвор лТики. дал! наповнювач 2 ставлять на MipKy 1, л1вою рукою пщтримують MipKy, а правою швидко та плавно виймають жж з npopi3i м1рки; теля-того як MipKa наповниться нас! нням, н! ж знову обережно встав - ' ляють у щтину, при цьому частина насжня потрапляе п! д жж, Ti перер1зають швидким, але обе - режним натисканмям на жж, шдтримуючи при цьому MipKy nieoro рукою.

ЦилЫдр 3 зн'мають з наповнювача та висипають. з Нього залишки насжня у ювш. Полм зжма- ють наповнювач та усувають з ножа насжня, а м! рку зважують на вагах 7 з точнютю до 0,5 г. Июля зважування м|рку зжмають з ваг та вибтьняють вщ насжня. Для кожного зразка насжня проводять не менше двох паралельних визнэчань. з. р! зних порцж насжнй. За кжцевий результат визначан­ня приймають середне арифметичне з двох або. юлькох вим1рювань.

Допускають (чзницю м! ж двбма паралельнимй визначаннями не бтьше жж 10 г/дм 3, у раз; бтьше двох паралельних визнзчань вщхил м1ж визначаннями та Тх середжм арифметичним по­винен бути не бшьшим н1ж 5 г/д'м3. ■' ■

Соняшник

Обгрунтування ефективності ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ТОВАРНОГО СОНЯШНИКУ

Ефективність виробничо-комерційної діяльності аграрного підприємства, як було зазначено вище, визначається не лише результатами застосування тієї чи іншої системи технологій, а, в першу чергу, результативністю реалізації готової продукції. Використовуючи окреслений вище …

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський …

ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua

За услуги или товары возможен прием платежей Онпай: Платежи ОнПай