Соняшник

Методика проведення експертизи сортів соняшника однорічного (Helianthus annuus L.) на відмінність, однорідність і стабільність

Методика стосується всіх сортів Helianthus annuus L.

2. Необхідний рослинний матеріал - насіння

2.1 Український інститут експертизи сортів рослин визначає скільки, якої якості, коли і куди постачається насіння для експертизи сорту.

2.2 Мінімальна кількість сім’янок має становити 5000 для інбредних ліній, компо­нентів гібридів і по 1 кг вільнозапильних сортів.

2.3 Насіння має бути здоровим на вигляд, не ураженим хворобами і не пошкодже­ним шкідникам та відповідати вимогам ДСТУ 2240-93 щодо проростання, чистоти, вмісту вологи для оригінального (ОН).

2.4 Насіння нічим не обробляють.

3. Метод експертизи

3.1 Тривалість експертизи. Експертиза має тривати два незалежні цикли (періоди вегетації).

3.2 Місце експертизи. Експертизу проводять в одному місці. Якщо ознаки сорту не можна обстежити у визначеному місці, сорт підлягає експертизі у додатковому.

3.3 Умови для проведення експертизи. Експертизу виконують за умов, що забез­печують задовільний ріст і розвиток рослин, і достатнє виявлення характерних ознак сор­ту. Оптимальну стадію розвитку рослин для оцінки кожної ознаки вказано цифрами (літе­рами) у другій колонці Таблиці ознак і описано у поясненні до неї.

3.4 План експертизи. Планують такий розмір ділянок, щоб вилучення рослин або їхніх частин для вимірювань і підрахунків не шкодило обстеженням, які тривають до кінця циклу вирощування. Кожна експертиза включає не менше 40 рослин, поділених на два або більше повторень.

3.5 Типи ділянок та вид експертизи

Тип

діля­

нки

Вид

екс­

перти-

зи

Кі-

лькі

сть

по-

вто-

рень

Кі-

лькі

сть

ряд­

ків

Дов-

жи - на, м

Ши­

рина

між-

ряд-

дя

Відс­тань між росли­нами у рядку, см

Кількість рослин

на

ді-

ля-

нці

для обліку на:

відмі­

тність

одно-

рід-

ність

стабі­

льність

Перший рік експертизи засівають насінням Заявника, одержаним пер

шого року)

А

відміт­

ність,

однорід­

ність

2

6

5,0

70

50

60

20

100*

-

Другий рік експертизи (засівають насінням Заявника, одержаним першого (Б) і другого (Б і) років постачання)

Б

відміт­

ність,

однорід­

ність

2

6

5,0

70

50

60

20

100*

60

Бі

стабіль­

ність

1

6

5,0

70

50

60

-

-

60

3.6 Метод дослідження. Опис морфологічних ідентифікаційних ознак сорту здійс­нюють методом візуальної оцінки і за допомогою вимірювань чи підрахунків залежно від типу виявлення ознак (якісні - QL, кількісні - QN, псевдоякісні - PQ). Тип виявлення ознаки проставлено у першій колонці Таблиці ознак.

Рекомендований метод спостереження за ознаками вказано у другій колонці Табли­ці ознак:

MG: разове вимірювання групи рослин або частин рослин (наприклад, висота);

MS: вимірювання групи, попередньо визначених рослин або частин рослин, на яких протягом вегетації здійснюють усі вимірювання кількісних ознак (наприклад, довжина);

VG: візуальна разова оцінка групи рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених рослин або частин рослин.

3.7 Додаткову експертизу проводять з метою перевірки сумнівних ознак. Трива­лість експертизи продовжують.

3.8 Кількість рослин / частин рослин, що підлягають експертизі. Експертизі пі­длягає щонайменше 40 рослин.

Усі вимірювання слід здійснювати на такій кількості рослин:

MG: разове вимірювання 40 рослин або частин 40 рослин;

MS: вимірювання окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рослин.

VG: візуальна разова оцінка 40 рослин;

VS: візуальна оцінка окремих, попередньо визначених 20 рослин або частин 20 рос­лин.

4. Оцінка відмінності, однорідності і стабільності

Для оцінки виявлення відмінності й однорідності використовують ознаки, наведені в Таблиці ознак, і коди (1 - 9), необхідні для електронного опрацювання даних. Сукупність цих кодів складає кодову формулу сорту і використовується для формування групи подіб­них сортів. Достовірність виявлення кількісних ознак визначають методом статистичного опрацювання даних (дисперсійний аналіз).

Соняшник

Обгрунтування ефективності ВИРОБНИЦТВА ТА ЗБУТУ ТОВАРНОГО СОНЯШНИКУ

Ефективність виробничо-комерційної діяльності аграрного підприємства, як було зазначено вище, визначається не лише результатами застосування тієї чи іншої системи технологій, а, в першу чергу, результативністю реалізації готової продукції. Використовуючи окреслений вище …

НИЗЬКИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Мілютін, Старобельський …

ЗАДОВІЛЬНИЙ РІВЕНЬ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА ВИРОЩУВАННЯ СОНЯШНИКУ ПО ОЗИМІЙ ПШЕНИЦІ Площа посіву, га 100 Сорти Харківський 49, Світоч, Кий, Красень, Еней, Український скоростиглий, Етюд, Ант, Дарій, Харківський 3, Чумак, Аурасол, Вранац, Відок, Мілютін, …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua