СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

В. І. ТРОЦЕНКО

Соняшник займає важливе місце в харчуванні людей. Високий вміст олії у насінні соняшнику характеризує його як високоолійну культурну рослину. В групі олійних культур соняшник за площею посівів посідає друге місце у СВІТІ ПІСЛЯ СОЇ-

Соняшник відносно молода сільськогосподарська культура. Після того, як він був завезений до Європи з американського кон­тиненту, використання його обмежувалося квітниками завдяки яс­кравому привабливому суцвіттю. Інколи насіння соняшнику вико­ристовувалось як замінник горіхів, і тільки в 20 столітті цей вид набув широкого розповсюдження як олійна культура.

В багатьох країнах світу спостерігається неухильне зростання виробництва олійних культур. Різко збільшилися ресурси олії та виробництво макухи і шроту, підвищилося споживання олії у по­рівнянні з продуктами тваринництва, які містять велику кількість речовин, що негативно впливають на здоров’я людини і є причи­ною серцево-судинних захворювань.

Щорічно в світі виробляється біля 60 мли. тонн олії, з цієї кількості приблизно 48 млн. тонн використовується людством як продукт харчування. За обсягами виробництва перше місце посідас соєва олія, потім - пальмова й третє - соняшникова. Слід врахову­вати також ту обставину, що виробництво олії в 15-20 разів дешев­ше, ніж виробництво тваринних жирів. Для того щоб одержати одну тонну тваринного масла, необхідно утримувати 10-12 корів. Для годівлі такої кількості тварин необхідно 9-10 гектарів землі. В той же час для одержання однієї тонни олії необхідний один гек­тар посіву соняшника (при значно менших затратах людино-го­дин). Крім олії, із цієї площі можна одержати до однієї тонни рос­линного білку, вартість якого в кілька разів менша у порівнянні з вартістю білку тваринного чи мікробіологічного походження.

Вважається, що найбільш поширеною формою накопичення по­живних речовин є олія, тому що при однаковій масі, в порівнянні з

іншими речовинами, вона значно перевищує їх за теплоутворюю - чою здатністю. Так, наприклад, один грам олії забезпечує 9500 ка­лорій, тоді як один грам білку - лише 4400, а один грам вуглеводів - 4180 калорій.

В олії соняшника містяться біологічно активні речовини - фосфатиди, жиророзчинні вітаміни й провітаміни А, Д,Е. Вміст то­коферолів (вітамін Е) досягає 60-80 мг%, фосфоліпідів - 0,7-10%, з яких 55-60% припадає на частку лецетинів - речовин, які є найбільш цінними для харчових і технічних потреб. Серед жирних кислот соняшникової олії основними є лінолева та олеїнова.

В Україні соняшник є основною олійною культурою для одер­жання олії, яка представляє собою високоякісний продукт із висо­ким рівнем калорійності і широко використовується в харчовій та консервній промисловості. Слід звернути увагу на те, що потен­ціал соняшнику в зоні Лісостепу та Поліссі України далеко не ви­користаний. За виходом олії з одиниці площі соняшник переви­щує інші олійні культури й виробництво його економічно ефектив­не в усіх зонах країни.

Посівні площі під цією культурою розширюються не лише в Епропі, а також в інших країнах. Наприклад, у Сполучених Шта­тах Америки, де основною олійною культурою є соя, посівні плоші під соняшником збільшилися за останні 10 років майже вдвічі

На сьогодні зусилля вчених спрямовані на удосконалення тех­нології вирощування цієї культури, на виведення скоростиглих сортів та гібридів, які забезпечать розширення зон вирощування.

СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ІЗ СОНЯШНИКУ

Виробництво олії - досить важлива галузь харчової промис­ловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового …

Сушарки для насіння соняшнику

Для сушіння насіння соняшнику використовують сушарки шахтного і барабанного типу, якщо вологість насіння перевищує 16%. Насіння середньої сухості підсушують, застосовуючи різне об­ладнання, яке дозволяє знизити вологість насіння шляхом вен­тилювання. Для …

Способи та режими сушки насіння

Для проведення сушки насіння соняшнику існують різні спо­соби проведення цього процесу при відповідних режимах. Найбільш відомі з них такі: 1. Конвективне сушіння з постійним підводом теплоносія в щільному шарі, який …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua