СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

НАРОДНОГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ КУЛЬТУРИ

Соняшник - головна олійна культура, яка вирощується в Ук­раїні. Посіви соняшника почали поширюватись в Україні в кінці XIX - на початку XX століття.

Соняшникова олія - цінний харчовий продукт із високими сма­ковими якостями. Олія представляє собою найбільш економічну фор­му запасної поживної речовини. Олія утворюється в клітині і не дифундує через клітинну стінку. Хоча олієутворюючий процес завж­ди має у своїй основі гліцериди, він завершується в рослинах на різних широтах земної кулі утворенням якісно різних олій. В умовах м’я­кого південного приморського клімату в рослинах утворюються на­сичені кислоти, а в північних континентальних і високогірних - накопичується ненасичена ліноленова кислота. Жирні олії, що містять велику кількість ненасичених кислот, належать до висихаючих. Олія соняшника належить до напіввисихаючих поряд із кунжутовою, со­євою, кукурудзяною, сафлоровою, рапсовою. Серед жирних кислот соняшникової олії основними є лінолева та олеїнова. В олії сучас­них сортів соняшника частка лінолевої кислоти складає 55-60%, олеї­нової - 30-35% суми всіх жирних кислот. Містяться також в олії соняшника і насичені кислоти - пальмітинова й стеаринова. Вони складають 10%. Найбільшу цінність для організму людини пред­ставляє лінолева кислота. Соняшникова олія найбагатша на цю спо­луку з усіх рослинних олій (після олії з волоського горіха, де вміст лінолевої кислоти становить 75%). В олії містяться біологічно ак­тивні сполуки - фосфатиди, жиророзчинні вітаміни й провітаміни А, Д, Е. Вміст токоферолів в олії досягає 60-80 мг% (вітамін Е надає олії антиокислювальних властивостей; чим більший вміст цієї речови­ни, тим стійкіша олія до згіркнення), фосфатидів (фосфоліпідів) - 0,7-1,0%, з яких 55-65% припадає на лецетини - речовини, найбільш цінні для харчових та технічних потреб. Нижчі сорти соняшнико­вої олії використовуються для технічних потреб, а одержані з них фосфатиди - як кормові домішки до раціону тварин із метою підви­щення їх продуктивності. На Центральній експериментальній базі Інституту олійних культур (Краснодар, РФ) був створений сорт со­няшника “Первенец” [105]. Його відмінна особливість - високий вміст в олії олеїнової кислоти. Олія цього сорту використовується як замінник оливкової.

Вміст олії в насінні олійного соняшника залежить від вмісту в його ядрі та від лушпинності. Чим вищий вміст олії в ядрі і чим нижчий відсоток лушпиння, тим насінина багатша на олію. Відсо­ток олії в ядрі і відсоток лушпинності значно варіюють у залеж­ності від сортів та умов вегетації. На вміст олії також впливає гус­тота стояння рослин.

Олія соняшника широко застосовується в харчовій промисло­вості (для виготовлення рибних та овочевих консервів, маргарину (по­передньо олію рафінують для видалення запаху, а потім піддають гідрогенізації), кондитерських виробів, хлібопеченні. Вагова одиниця олії за поживними властивостями рівноцінна восьми аналогічним одиницям картоплі, чотирьом - хліба, двом-трьом одиницям цукру.

При переробці насіння на олію пресовим способом як сторонній продукт одержують макуху (33%), переробка насіння екстракційним шляхом дає сторонній продукт шрот (35%). Ці продукти - цінні висо - кобілкові корми для тварин. Шрот містить 32-35% сирого протеїну, близько 1% жиру (у макусі 5,5-7%), майже 20% вуглеводів, 3-3,5% фітину, 13-14% пектину, вітаміни групи В, кальцій та фосфор. Протеїн шроту та макухи характеризується досить високим вмістом незамін­них амінокислот, а також їх сприятливим співвідношенням. В 1 кг шроту міститься 12,8 г лізину, 5,1 г триптофану, 6,5 г тирозину, 2,7 г цистину, 29,3 г аргініну, 8,7 г гістидину. Важливо відмітити, що при селекції соняшника на підвищення олійності насіння в ньому збільшується і вміст незамінних амінокислот (табл. 1).

Висока олійність насіння супроводжується підвищенням по­живної цінності протеїну, який за складом незамінних амінокис­лот (за виключенням лізину) не поступається сої. Соняшниковий шрот та жмих широко використовують у тваринництві як високо - концентрований білковий корм. Він є важливим компонентом при виробництві різних комбікормів. Білок соняшника можна викори­стовувати не тільки у тваринництві, але й для приготування харчо­вих продуктів. В останні роки білок соняшника знаходить все ширше застосування в кондитерській промисловості (білкове со­няшникове борошно).

При переробці насіння одержують як сторонній продукт - луш­пиння, яке є цінною сировиною гідролізної промисловості. Луш­пиння складає 16-20% маси переробленого насіння. В лушпинні сучасних високоолійних сортів міститься 3% жиру, 3,4% сирого

Таблиця 1

Вміст незамінних амінокислот у білку деяких культур (у г/100 г білку)

Амінокислота

Культура

соняшник

соя

кукурудза

Лізин

3,5

6,4

2,3

Аргінін

9,1

8,3

4,7

Гістидин

2,8

3,3

2,2

Триптофан

1.4

1,5

0,6

Фенілаланін

5,1

4,8

5,3

Метіонін

2,2

1,8

1,4

Треонін

3,4

3.7

3,9

Лейаин

6,9

8,1

13.0

Ізолейцин

4,2

4,9

4,4

Валін

5,8

5,1

5,3

протеїну, 29,7% безазотистих екстрактивних речовин, 61,1% клітко­вини. Проте великий вміст лігніну робить низькою перетравність лушпиння при годівлі тварин. З лушпиння виробляють фурфурол, який широко використовується в хімічній та інших галузях про­мисловості, етиловий спирт та інші продукти. Лушпиння соняшни­ка може служити поживним середовищем для культивування кор­мових дріжджів Candida і Torula з метою одержання кормового білку. В обмолочених кошиках соняшника міститься 3,5-4% жиру, 5-8 протеїну, 14-17 клітковини, 13-15 зольних елементів (фосфор, калій, кальцій, магній), до 60% безазотистих екстрактивних речо­вин, -14-16% клітковини; 1 кг борошна із сухих кошиків містить 0,7-0,8 кормових одиниць і 38-43 г сирого протеїну, за поживністю не поступається сіну середньої якості. Кошики багаті на цінні ви­сокоякісні пектинові речовини, вміст яких досягає 22-27%. Пектин, який одержують із кошиків, широко використовується в конди­терській промисловості.

Кошики соняшника - цінний корм для тварин. Маса сухих кошиків складає 50-60% маси врожаю насіння. Кошики для годівлі тварин готують заздалегідь, перешаровуючи з соломою ячменю або гороху, добавляють в силос або готують борошно й гранули. Борош­но з кошиків соняшника, приготоване разом з відходами вороха, є поживним кормом з високим вмістом жиру, білку, вуглеводів, міне­ральних солей.

Соняшник широко використовують як силосну культуру. Доб­ре силосується зелена маса, скошена під час цвітіння. В цей період урожай сирої маси досягає 600 ц/га. Соняшниковий силос багатий на поживні речовини. В ньому міститься 2,5% протеїну, 0,8% жиру, 17% вуглеводів, багато фосфору, кальцію, багато каротину (35 мг на 1 кг).

Певну господарську цінність представляють стебла соняшни­ка після збирання врожаю. Дослідження, проведені в США, показа­ли, що вони можуть служити сировиною для виготовлення дерево­волокнистих плит.

Соняшник - гарний медонос. Особливу цінність він має в сте­пових районах України, де зацвітає в середині літа, коли всі інші рослини вже відцвілися. Одна квітка функціонує 2 дні. В перший день вона виділяє 0,3-1, у другий - 0,2-0,4 мг цукру в нектарі. При цьому забезпечуються збори високоякісного меду. Під час цвітіння культури приріст в показниках контрольного вулика може стано­вити 3-5 кг за день. Медопродуктивність 1 гектара соняшника ста­новить 47-75 кг. Соняшниковий мед світло-жовтого кольору, має слабкий квітковий запах, терпкий солодкий смак, швидко кристал­ізується, тому його не рекомендують залишати для зимівлі бджіл. Містить 28-33% глюкози, 42-46% фруктози. Діастазне число коли­вається від 15,8 до 27,8 одиниці Готе [8].

Соняшник застосовують як лікарську рослину. Для медичних потреб використовують листя, язичкові квітки і соняшникову олію. Листя і язичкові квітки містять бетаїн, холін, арнідіол, фарадіол, фла­воноїди (кверциметрин і глікозид ціанідин), каротиноїди й пектин. Крім того, у листі є солантова, фумарова і лимонна кислоти, смолисті речовини (до 3%); у язичкових квітках - сапоніни, фенолкарбонові кислоти (хлорогенова, неохлорогенова, кавова, саліцилова). Соняш­никову олію використовують як основу до мазей, пластирів і розти­рань, вживають як жовчогінний засіб при хронічних захворюваннях печінки і жовчних шляхів (холецистит, холангіт, холангіогепатит, калькульозний холецистит). Крім того, вона входить до складу аеро­золю “Лівіан”, який застосовують для лікування опікових ран. Крайові пелюстки (язичкові квітки) мають спазмолітичну, протималярійну дію. Препарати з них вживають при спазмах бронхів і шлунково- кишкових кольках, для покращення апетиту, як спазмолітичний засіб. Для лікування шкіри від висипів і застарілих виразок застосовують настойки однієї частини крайових квіток та листя на п’яти части­нах 70% - го етилового спирту. При ревматизмі і хворобах вух вжи­вають відвар кошиків соняшника [69].

Соняшникова олія широко використовується як сировина для виготовлення високоякісних фарб різного призначення. Фарби, виготовлені на основі соняшникової олії, характеризуються висо­кими протиерозійними властивостями, тривалий час захищають вироби від псування.

Таким чином, соняшник має досить широкий діапазон вико­ристання в сільському господарстві, харчовій, лакофарбовій про­мисловості та медицині

СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ІЗ СОНЯШНИКУ

Виробництво олії - досить важлива галузь харчової промис­ловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового …

Сушарки для насіння соняшнику

Для сушіння насіння соняшнику використовують сушарки шахтного і барабанного типу, якщо вологість насіння перевищує 16%. Насіння середньої сухості підсушують, застосовуючи різне об­ладнання, яке дозволяє знизити вологість насіння шляхом вен­тилювання. Для …

Способи та режими сушки насіння

Для проведення сушки насіння соняшнику існують різні спо­соби проведення цього процесу при відповідних режимах. Найбільш відомі з них такі: 1. Конвективне сушіння з постійним підводом теплоносія в щільному шарі, який …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua