СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

ЕКОЛОГІЧНІ АДАПТАЦІЇ РОДУ HELIANTHUS

Еволюція соняшника як культурної рослини мала місце й на теренах колишнього СРСР. Екологічно культурний соняшник є степовим видом. Здатність утворювати придаткові корені з гіпоко - тіля є пристосуванням для перенесення степових посух і стійкості до степових вітрів. Становлення соняшника як олійної культури відбувалося в умовах континентального клімату степу Європи. На сьогодні соняшник сформувався як екологічно пластична рослина (вид) степової та лісостепової зон: світлолюбна, факультативно ко - роткоденна, придатна до перенесення ґрунтової посухи. В той же час соняшник потерпає від високої вологості і грибкових хвороб у районах, де випадає багато опадів.

Культурний Н. annuus звичайно вважають короткоденним ви­дом. Проте ще М. І. Вавілов доводив, що Н. annuus походить з до­сить північних широт (з Канади), де він зростав разом з Н. lenticularis, потім розповсюдився на південь, у прерії США. Синсь- ка Є. М. [107] експериментально показала, що давні форми Н. annuus є рослинами довгого дня. Гризові сорти Н. annuus більш давні, і саме вони виявились довгоденними.

В період вегетативного росту оптимальними для соняшника тем­пературами є 18-20“С, а в період цвітіння та наливу насіння - 20-22‘С. Загальна потреба соняшника в теплі від початку росту до дозрівання складає для сортів різних груп стиглості від 1800 до 2400°С [75].

Для районів, кліматичні умови яких відповідають потребам олійного соняшника до тепла і вологи, характерні, в основному, ро­дючі грунти. Відома широка пристосованість соняшника до різних грунтів. Проте умови грунту можуть мати значний вплив на рівень його врожайності, який знижується на 20-30% на слабозмитих грун­тах, на 50-60% - на середньозмитих і на 70-70% - на сильнозмитих. Спостерігається також коливання врожаю до + 6,5 ц/га в залеж­ності від місцезнаходження на схилах при пересіченому рельєфі.

СОНЯШНИК селекція, насінництво, технологія вирощування

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ОЛІЇ ІЗ СОНЯШНИКУ

Виробництво олії - досить важлива галузь харчової промис­ловості. Олія використовується не тільки для харчових потреб, але має і технічне значення. При переробці насіння соняшнику отри­мують, крім олії, також білки харчового …

Сушарки для насіння соняшнику

Для сушіння насіння соняшнику використовують сушарки шахтного і барабанного типу, якщо вологість насіння перевищує 16%. Насіння середньої сухості підсушують, застосовуючи різне об­ладнання, яке дозволяє знизити вологість насіння шляхом вен­тилювання. Для …

Способи та режими сушки насіння

Для проведення сушки насіння соняшнику існують різні спо­соби проведення цього процесу при відповідних режимах. Найбільш відомі з них такі: 1. Конвективне сушіння з постійним підводом теплоносія в щільному шарі, який …

Как с нами связаться:

Украина:
г.Александрия
тел./факс +38 05235  77193 Бухгалтерия
+38 050 512 11 94 — гл. инженер-менеджер (продажи всего оборудования)

+38 050 457 13 30 — Рашид - продажи новинок
e-mail: msd@msd.com.ua
Схема проезда к производственному офису:
Схема проезда к МСД

Партнеры МСД

Контакты для заказов шлакоблочного оборудования:

+38 096 992 9559 Инна (вайбер, вацап, телеграм)
Эл. почта: inna@msd.com.ua